Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Рекламування лікарських препаратів серед лікарів і населення

Рекламування лікарських препаратів серед лікарів і населення

Назва:
Рекламування лікарських препаратів серед лікарів і населення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,87 KB
Завантажень:
58
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
Рекламування лікарських препаратів серед лікарів і населення


Реклама лікарських засобів спрямована на різні ці-льові групи — лікарів, хворих, роздрібних реалізаторів і т.ін. При просуванні на ринку рецептурних лікарських засобів частіше за все реклама спрямована на лікаря, реклама безрецептурних лікарських засобів (ОТС-препаратів) — на безпосереднього споживача (хворого, від-відувача аптеки).
Ефективність реклами будь-якого препарату зале-жить від такого ланцюга: увага — інтерес — викорис-тання (інформації чи повідомлення) — мотивація — дія. Рекламні звернення, як це очевидно, найважливіші на перших двох-трьох етапах, проте вони є частиною всієї рекламної діяльності. Останній крок (дія) є ключовим, бо якщо немає ніякої дії, то реклама не спрацьовує.
Функція реклами фармацевтичних препаратів по-винна здійснюватись за трьома напрямами:
1. Забезпечити рекламою більшу частину існуючого ринку.
2. Розширити сфери застосування певного препарату.
3. Розширити ринок.
Реклама лікарських засобів має особливості, пов'я-зані з характеристиками даного ринку. Такими особли-востями є:
¦ споживач реклами часто не є споживачем про-дукції;
¦ рекламування достойності фірми (престижна рек-лама) більш важливе на ринку лікарських препа-ратів, ніж на багатьох інших;
¦ у зв'язку з характером продукції нерідко плута-ють рекламну інформацію з науковою. З одного боку, реклама може розповсюджувати результа-ти досліджень, з іншого — позитивні наукові зві-ти в авторитетних журналах можуть стимулюва-ти продаж продукції;
¦ лікар — це та особа, яка приймає раціональне рішення, тому емоційні заклики реклами можуть бути неприйнятними для споживача;
¦ кількість читачів реклами лікарського препарату значною мірою залежить від доступності та репу-тації журналу, в якому опублікована реклама: позитивне ставлення до реклами може бути на-слідком довіри до самого журналу;
¦ великі фірми, які рекламують лікарські засоби, повинні довіряти тим засобам масової інформації, де реклама розміщується;
¦ розвиток реклами лікарських засобів, які відпус-каються за рецептами лікаря, пов'язаний з поя-вою значної кількості різних способів просування продукту на ринку;
¦ реклама лікарських засобів є унікальним явищем, тому що вона дає інформацію як про переваги, так і про недоліки препарату.
Реклама лікарських препаратів необхідна як спожи-вачеві, так і підприємствам-виробникам, оптово-роз-дрібним фірмам. Уміле використання реклами дозволяє підприємству (фірмі) утримувати позиції на ринку, збе-рігати позитивний імідж, стабільність та рівень попиту на продукцію.
Реклама у фармації може бути використана для вирішення цілої низки завдань, а саме:
¦ сприяння упізнанню препарату, зміцнення довіри до нього, підвищення іміджу фірми;
¦ забезпечення сприйняття товару оптовиками, роз-дрібними торговцями та споживачами і сприяння таким чином налагодженню розподілу;
¦ протиборства з аналогічними препаратами кон-курентів;
¦ проведення підтримуючої реклами в період зни-ження попиту, обумовленого сезонністю препарату;
¦ скорочення терміну виведення на ринок нового препарату;
¦ популяризації цілковито нової ідеї або методу лі-кування захворювань;
¦ забезпечення зростання збуту та пов'язаних з ним переваг більш широкого чи масового виробництва;
¦ стимулювання запитів та часткове або повне упо-рядкування процесу збирання замовлень;
¦ підвищення інформованості та переконаності у перевагах фармацевтичного продукту продавця;
¦ оголошення про пільгові знижки чи пропозиції;
¦ забезпечення зростання роздрібного товарообігу та інтенсифікації використання коштів, вкладе-них у товарно-матеріальні запаси;
¦ удосконалення або зміна репутації чи загального уявлення;
¦ спонукання потенційних покупців до відвідання фірми, аптеки, виставки та ін.
Таким чином, реклама має багато функцій, але перш ніж прийняти рішення про її використання в тій чи іншій фор-мі, підприємець повинен по можливості максимально точно визначити головні причини для такого роду дій із свого боку та чітко уявити, яких саме результатів він прагне досягти.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Рекламування лікарських препаратів серед лікарів і населення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок