Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Організація в менеджменті

Організація в менеджменті

Назва:
Організація в менеджменті
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,94 KB
Завантажень:
247
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
 
1. Організація в менеджменті розглядається як відкрита система, і передумови її успіху слід виявляти у зовнішньому середовищі, оперативно адаптуючи та оптимізуючи мікросередовище. Операційна функція будь-якої ор-ганізації є однією з основних. Вона має важливі і складні зв'язки з іншими функціями організації. Для оптимізації діяльності необхідно забезпечити ефективне управління цими зв'язками (рис.1).
Однією з найскладніших проблем, що виникають при визна-ченні організації як об'єкта управління, є формування елементів, су-купність та взаємодія яких створюють об'єктивні передумови для ви-значення мети, з одного боку, і для вибору оптимальної стратегії - з іншого боку. Цілком недостатньо, наприклад, вважати елементами ор-ганізації фонди і персонал. Якщо спробувати конкретизувати ці еле-менти, наприклад, за видами (моделями) обладнання або за про-фесійними ознаками персоналу (спеціальностями, кваліфікацією), то це не дозволить висунути адекватні до стану зовнішнього середовища стратегічні завдання і оцінити готовність фірми до їх досягнення. Отже, ці елементи необхідно доповнити набором відповідних інформаційних об'єктів зовнішнього та внутрішнього (з точки зору ор-ганізації) характеру.
Основні елементи організації, які потребують уваги керів-ництва, подані на рис.2.
До складу будь-якої організації належать ресурси, які можна класифікувати так:*
технічні ресурси (особливості виробничого обладнання, ос-новних і допоміжних матеріалів тощо);*
технологічні ресурси (динамічність методів технології, на-явність конкурентоздатних ідей, наукові заділи):*
кадрові ресурси ( кваліфікаційний, демографічний склад персо-налу, його здатність адаптуватися до зміни завдань організації):*
просторові ресурси ( характер виробничих приміщень, тери-торії підприємства, комунікацій, можливість розширення):*
ресурси організаційної структури управління (характер та гнучкість керуючої системи, швидкість проходження керуючих впливів тощо):*
інформаційні ресурси (характер інформації про саму ор-ганізацію та зовнішнє середовище, можливість 'її поповнення та підвищення достовірності);*
фінансові ресурси (стан активів, ліквідність тощо).
У результаті взаємодії всіх згаданих ресурсів досягається ефект синергії, тобто виникають нові властивості, якими кожен окремий вид ресурсів не володіє. Наприклад, неможливо вивести на потрібний сег-мент ринку товар, який відповідає його вимогам, не маючи ресурсів усіх видів: можливостей обладнання, можливостей технології, кваліфікаційних можливостей персоналу тощо. І навпаки, кожний ок-ремий ресурс не може повністю розкритися без зв'язку з іншими ресурсами: можливості верстатів не можуть бути реалізовані без відповідної кваліфікації робітників, без використання відповідних основних та допоміжних матеріалів, без потрібних характеристик вироб-ничих приміщень.
Отже, основоположним принципом виділення елементів ор-ганізації є оцінка можливостей досягнення нею стратегічних зав-дань, що з'являються при використанні даного елемента системи. Іншими словами, елементами системи повинні визнаватися не ма-теріальні засоби виробництва, предмети праці або певні категорії пер-соналу, а ті можливості досягнення стратегічних завдань, що відкриваються при використанні цих засобів, предметів і категорій.
2. Для забезпечення успіху на ринку фірма повинна ство-рити конкурентоздатний виріб. З цією метою в межах розроб-леної стратегії поєднуються різні ресурси для виробництва конкурентоздатного продукту за вартістістю, якістю та іншими атри-бутами відносно аналогічних товарів і товарів-замінників.
Розроблення продукту охоплює всі стадії, що трансформують концепцію в реальний продукт.


Розглянемо еволюцію основних підходів до управління розроб-ками:
1. Ставка на технологію.
Після ІІ-ої світової війни технологія зайняла важливе і почесне місце, що було викликане її грандіозними досягненнями. Фірми прагнули розробляти продукти на базі нових технологій шляхом створення крупних лабораторій, які часто розта-шовувалися далеко від головних контор. Але створені лабораторії не завжди отримували необхідні і достатньо конкретні орієнтири.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Організація в менеджменті

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок