Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Концепція і принципи менеджменту

Концепція і принципи менеджменту

Назва:
Концепція і принципи менеджменту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,64 KB
Завантажень:
133
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
Концепція і принципи менеджменту


Підприємство, компанія — первинна, основна ланка економіки. Тут, на підприємстві, народжується прибуток. Тут — корені і плоди економічної могутності країни. І від того, як спрацює кожне підприємство, об'єднання, кожна галузь, залежить благополуччя і процвітання народу. Звідси і випливає величезна відповідальність, покладена на цю первинну ланку економіки.
Ефективність роботи підприємства, особливо в даний час, зале-жить, у першу чергу, від результатів дій керівника, його апарата ке-рування. Саме керівник (при повній самостійності підприємства) відповідальний за якість прийнятих рішень і їхню реалізацію через існуючу систему керування.
Звичайно, форми і методи керування, структура системи керу-вання конкретним підприємством істотно залежать від його масшта-бу і виду діяльності. Але є і загальні риси в керуванні будь-яким підприємством, що можна продемонструвати за допомогою рис. 1.2.
Наведена схема складається із семи великих блоків, кожний з яких несе в собі певний зміст.
Перший блок відбиває суть теорії менеджменту, його складові частини.
Другий — технологію і техніку керування підприємством, а бло-ки 3-7 — функції керування, їхній зміст і оцінку.
Розглядаючи по черзі кожен елемент у взаємозв'язку, доцільно конкретизувати і розкрити зміст кожного блоку, що дозволить розгля-дати операційний менеджмент із позицій системного підходу.
Концепція теорії менеджменту базується на трьох основних факторах, що впливають на людей і організацію.
Перший — ієрархічна структура організації, де основний засіб впливу — це тиск на людину зверху за допомогою примусу, контро-лю над розподілом матеріальних благ.
Другий — культура, тобто вироблювані суспільством, організа-цією спільні цінності, соціальні норми, установки поведінки, що рег-ламентують і змушують індивіда поводитися так, а не інакше без ви-димого примусу.
Третій — ринок — мережа рівноправних відносин, заснованих на купівлі-продажу продукції і послуг, відносинах власності, рівно-вазі інтересів продавця і покупця.
Наведені поняття існують при будь-якій соціальній системі і тільки в комплексі. Від того, якому з них віддається пріоритет, зале-жить вигляд економічної ситуації в організації. Головне всередині ор-ганізації— працівники, а за її межами — споживачі продукції.
Системні принципи керування повинні містити в собі збіг цілей функціонування системи і її підсистем зі споживчими інтересами на-селення, тобто необхідний облік основної вимоги соціально-еко-номічного розвитку суспільства: не можна витратити більше, ніж зроблено, і не слід робити більше, ніж може бути спожито.
Принципи менеджменту базуються на тім, що система керуван-ня є соціально-економічною категорією і не повинна зводитися лише до технічних чи технологічних аспектів, а самі принципи реалізують-ся у взаємодії. їхнє поєднання залежить від конкретних умов функціонування системи керування.
До основних принципів менеджменту можна віднести:*
цілеспрямованість, що полягає у відповідності функцій менедж-менту запланованим цілям виробництва;*
економічність — раціональність, простота й ефективність орга-нізації і структури керування;*
адекватність — відповідність економічних методів керування змісту відображених ними процесів, а також відповідність прийня-тих рішень змісту функцій персоналу кожного рівня ієрархії;*
комплексність — урахування взаємодії між ієрархічними ланками по вертикалі і горизонталі, спрямованої на забезпечення функціо-нування виробництва, а також урахування можливих наслідків чи успіху або невдачі;*
концентрованість — передбачається в двох аспектах: ^концент-рація зусиль усіх працівників на вирішення основних завдань і 2) концентрація однорідних функцій в одному підрозділі, що усуває дублювання;*
науковість повинна рунтуватися на досягненнях науки в галузі керування виробництвом, враховувати зміни законів суспільного розвитку, а також полягати у виборі оптимального критерію при прийнятті і реалізації рішень;*
можливість створення мотиваційних, організаційних і матеріаль-них умов для реалізації господарських рішень;*
доступність і планомірність контролю над ходом виробництва;* адаптивність — гнучкість і динамічність, пристосованість системи керування до цілей, що змінюються, ОУ й умов його роботи;*
відповідальність ОПР (особа, яка приймає рішення) за пра-вомірність, об'рунтованість прийнятих рішень і їхніх наслідків економічного, соціального, екологічного і правового характеру, а також відповідальність виконавців за ефективність виконання рішення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Концепція і принципи менеджменту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок