Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Організаційні форми внутрішньогосподарського управління сільськогосподарськими підприємствами

Організаційні форми внутрішньогосподарського управління сільськогосподарськими підприємствами

Назва:
Організаційні форми внутрішньогосподарського управління сільськогосподарськими підприємствами
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,39 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
 
Р Е Ф Е Р А Т
на тему:
Організаційні форми внутрішньогосподарського управління сільськогосподарськими підприємствами
 


Колективне сільськогосподарське підприємство (надалі - підприємство) є добровільним об’єднанням громадян у самостійне підприємство для спільного виробництва сільськогосподарської продукції та товарів і діє на засадах підприємництва та самоврядування.
Підприємство є юридичною особою, має поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку і печатку із своїм найменуванням.
Підприємства можуть на добровільних засадах об’єднуватися в спілки (об’єднання), бути засновниками акціонерних товариств, які діють на основі своїх статутів.
Членство в підприємстві грунтується на праві добровільного вступу до членів підприємства і безперешкодного виходу із складу його членів.
Членами підприємства можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку, визнають і виконують його статут.
Основними завданнями підприємства є виробництво товарної продукції рослинництва і тваринництва, а також її переробка та інші види діяльності, спрямовані на задоволення інтересів членів підприємства, трудового колективу і всього населення України.
Підприємство самостійно визначає напрями сільськогосподарського виробництва, його структуру і обсяг, самостійно розпоряджається виробленою продукцією та доходами, здійснює будь-яку діяльність, що не суперечить законодавству України.
Підприємство має право взаємодіяти з промисловими підприємствами та установами при переробці сільськогосподарської продукції, виготовленні промислових та інших товарів, розширенні сфери соціально-культурного, комунально-побутового обслуговування сільського населення, підготовці і перепідготовці кадрів.
Підприємство бере участь у приватизації переробних, агросервісних та інших державних підприємств.
Для здійснення представницької діяльності з цінними паперами підприємство створює довірчі товариства, які діють у межах повноважень, наданих загальними зборами або зборами уповноважених відповідно до чинного законодавства України.
Управління підприємством здійснюється на основі самоврядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань діяльності підприємства.
Вищим органом управління підприємства є загальні збори. До органів управління належить правління підприємства. У разі потреби підприємство наймає виконавчого директора, утворює спостережну раду.
Для підготовки окремих питань загальні збори, а в період між ними — правління підприємства або спостережна рада можуть утворювати спеціальні комісії з членів підприємства із залученням як консультантів найманих працівників.
Загальні збори:
вносять зміни і доповнення до статуту, приймають нормативні документи підприємства;
обирають шляхом прямого таємного голосування голову підприємства та членів правління підприємства, членів ревізійної комісії (ревізора), можуть обирати членів спостережної ради тощо;
заслуховують звіти органів управління підприємства про їх діяльність;
визначають види і розміри фондів підприємства, порядок їх формування та використання;
затверджують:
правила внутрішнього розпорядку;
річний звіт і баланс підприємства;
порядок формування і розподілу доходу підприємства;
рішення правління підприємства про прийняття нових членів;
вирішують:
- питання про реорганізацію або ліквідацію підприємства.
Загальні збори мають право приймати будь-які інші рішення, пов’язані із статутною діяльністю підприємства.
Загальні збори проводяться щорічно після закінчення фінансового року. Вони можуть скликатися позачергово за рішенням правління підприємства або з ініціативи не менше третини членів підприємства. Правління підприємства зобов’язане прийняти рішення про скликання загальних зборів і повідомити членів підприємства про час і місце їх проведення та порядок денний не пізніше ніж за 10 днів.
Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них присутні більше половини членів підприємства.
Правління підприємства обирається у підприємстві, до складу якого входить не менш як 10 членів, на термін, що не перевищує трьох років.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Організаційні форми внутрішньогосподарського управління сільськогосподарськими підприємствами

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок