Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Аналіз фінансових звітів підприємства

Аналіз фінансових звітів підприємства

Назва:
Аналіз фінансових звітів підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,70 KB
Завантажень:
85
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З предмету « Фінансовий менеджмент »


Аналіз фінансових звітів підприємства
1. Мета та задачі аналітичної роботи. Фінансова звітність підприємства: склад, зміст та принципи підготовки.
2. Основні системи фінансового аналізу. Горизонтальний (або трендовий ) фінансовий аналіз. Вертикальний (або структурний) фінансовий аналіз. Порівняльний фінансовий аналіз.
3. Коефіцієнт оцінки фінансової стійкості. Коефіцієнт оцінки ліквідності. Коефіцієнт оцінки ділової активності. Коефіцієнти аналізу структури капіталу, коефіцієнти оцінки рентабельності. Коефіцієнти оцінки ринкової активності.
4. Зарубіжні та вітчизняні методики аналізу фінансового стану підприємства.
1.Теоретичним завданням фінансового аналізу є побудова цілісної, логічної та практично доцільної методики аналітичних досліджень і формалізованих розрахункових алгоритмів її використання. Базою фінансового аналізу служать балансові моделі та інші форми фінансової звітності. Адже метою складання фінансової звітності с надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Фінансова звітність забезпечує інформаційні погреби користувачів щодо придбання, продажу та володіння цінними паперами, участі в капіталі підприємства, оцінки здатності підприємства своєчасно викопувати свої зобов'язання, визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу. Вона складається з:
- балансу;
- звіту про фінансові результати;
- звіту про рух грошових коштів;
- звіту про власний капітал.
Положенням бухгалтерського обліку (ПБО) "Загальні вимоги до фінансової звітності'' визначаються мета, склад та принципи підготовки до фінансової звітності, а також вимоги щодо розкриття інформації у фінансовій звітності. Під розкриттям мається па увазі надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності. Користувачами звітності є фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень. А суттєвою інформацією вважається інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та керівництвом підприємства.
ПБО "Баланс" - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання та власний капітал. Цим стандартом визначається зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей, тобто елементів фінансового звіту, які відповідають встановленим критеріям. Дається загальний опис змісту окремих статей балансу та додається сама форма балансу. Баланс складається на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
ПБО "Звіт про фінансові результати" це звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємств. Останні розглядаються з точки зору того, наслідком якої діяльності вони є. У цьому зв'язку виділяють:
- звичайну діяльність, яка складається з будь-якої основної діяльності підприємства, а також операцій, що її забезпечують або виникають унаслідок її проведення; при цьому основна діяльність класифікується як операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції, що є головною метою створення підприємства і забезпечують основи) частку його доходу;
- нетрадиційні операції, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або у кожному наступному звітному періоді. У Звіті про фінансові результати мають бути відображені доходи від участі в капіталі. Облік інвестицій може вестись за методом участі у капіталі, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.
ПБО "Звіт про рух грошових коштів" відображає надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів у результаті діяльності підприємства за звітний період.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Аналіз фінансових звітів підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок