Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Поняття та основа класифікації методів управління

Поняття та основа класифікації методів управління

Назва:
Поняття та основа класифікації методів управління
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,88 KB
Завантажень:
392
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Поняття та основа класифікації методів управління
Практична реалізація функцій, управління здійснюється за допомогою системи методів уп-равління. Привести в дію організовану систему, щоб одержати потрібний результат, можна лише через вплив на неї керуючого органу чи особи. При цьому необхідні певні інструменти погодженого впливу, які й забезпечують досягнення поставлених цілей. Такі інструменти заведено називати методами управління.
Методи управління — це способи впливу на окремих праців-ників і трудові колективи в цілому, які необхідні для досягнення цілей фірми (підприємства, організації).
Управління фірмою (підприємством, організацією) спрямоване на людей, коло їхніх інтересів, передовсім матеріальних. Тому основою класифікації методів управління є внутрішній зміст мотивів, яки-ми керується людина у процесі виробничої чи іншої діяльності. За своїм змістом мотиви діяльності можна поділити на матеріальні, соціальні та мотиви примусового характеру. Відповідно до цього розрізняють економічні, соціально-психологічні та організаційні методи управління діяльністю підприємств.
Змістова характеристика окремих методів управління
Усі названі методи управління діяльністю під-приємств органічно взаємозв'язані й використо-вуються не ізольовано, а комплексно. Проте про-відними треба вважати саме економічні методи. Організаційні методи створюють передумови для використання еко-номічних методів.
Соціально-психологічні методи доповнюють організаційні та економічні й утворюють у сукупності необхідний арсенал засобів управління діяльністю підприємства, будь-якого суб'єкта підприє-мницької чи іншої діяльності.
1.Економічні методи управління — це такі методи, які реалізу-ють матеріальні інтереси участі людини у виробничих проце-сах (будь-якій іншій діяльності) через використання товарно-гро-шових відносин. Ці методи мають два аспекти реалізації.
Перший аспект характеризує процес управління, зорієнтований на використання створеного на загальнодержавному рівні еконо-мічного сегмента зовнішнього середовища. Суть цього аспекту:*
формування системи оподаткування суб'єктів господарювання;*
визначення дійової амортизаційної політики, яка сприяла б оновленню (відтворенню) матеріальних і нематеріальних активів підприємства;*
встановлення державою мінімального рівня заробітної плати та пенсій.
Другий аспект економічних методів управління зв'язано з уп-равлінським процесом, орієнтованим на використання різноманіт-них економічних важелів, таких як фінансування, кредитування, ціноутворення, штрафні санкції тощо.
2.Соціально-психологічні методи управління реалізують моти-- ви соціальної поведінки людини. Адже рівень сучасного ви-робництва, зростання загальноосвітнього і професійно-кваліфіка-ційного рівня працівників зумовлюють суттєві зміни в системі ціннісних* орієнтацій та структурі мотивації трудової діяльності
людей. Традиційні форми матеріального заохочення поступово втра-чають свій пріоритетний стимулюючий вплив.
Усе більшого значення набувають такі чинники, як змістовність і творчий характер праці, можливості для прояву ініціативи, су-спільне визнання, моральне заохочення тощо. Тому розуміння за-кономірностей соціальної психології та індивідуальної психіки пра-цівника є необхідною умовою ефективного управління виробниц-твом чи будь-яким іншим видом діяльності.
Практична реалізація соціально-психологічних методів управ-ління здійснюється за допомогою різноманітних засобів соціаль-ного орієнтування та регулювання, групової динаміки, розв'язання конфліктних ситуацій, гуманізації праці тощо.
3.Організаційні методи управління базуються на мотивах ! примусового характеру, їхнє існування й практичне засто-сування зумовлене заінтересованістю людей у спільній організації праці. Організаційні методи управління — це комплекс способів і прийомів впливу на працівників, заснованих на використанні організаційних відносин та адміністративній владі керівництва. Усі організаційні методи управління поділяють на регламентні й роз-порядчі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Поняття та основа класифікації методів управління

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок