Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Функціональні і ситуаційні завдання керування організацією

Функціональні і ситуаційні завдання керування організацією

Назва:
Функціональні і ситуаційні завдання керування організацією
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,43 KB
Завантажень:
122
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Функціональні і ситуаційні завдання керування організацією


Завдання, що виникають в практиці керування, за своєю суттю є або функціональними, або ситуаційними.
Функціональні (стабільні) завдання визначаються сформованим поділом праці у виробництві і керуванні.
Ситуаційні завдання є наслідком порушень взаємодії спеціа-лізованих підсистем й елементів організації під впливом дестабілізу-ючих факторів виробництва.
Наявність двох класів завдань у керуванні цілком закономірна: будучи соціально-економічними системами, вони не можуть бути описані лише стабільними характеристиками. Занадто складними і різноманітними є сучасні завдання й об'єкти керування, занадто мінливе внутрішнє і зовнішнє середовище організації.
Головною є та обставина, що виробничою фірмою, яка розви-вається за цілеспрямованою системою, неможливо ефективно керу-вати, якщо вона має лише жорстко спеціалізовану структуру і постійно повторювані види робіт з керування.
Динамічність виробничої організації, її здатність реалізувати мінливі цілі керування можуть бути забезпечені тільки наявністю і взаємодією двох елементів структури керування.
Отже, адаптованість виробничого підприємства може бути за-безпечена лише доповненням існуючого механізму функціонування елементами ситуаційного типу, що забезпечують організаційно, еко-номічно, технічно можливість вирішення комплексу виникаючих проблем. Інакше кажучи, частина елементів системи керування по-винна формуватися, виходячи з процесів функціональної спеці-алізації управлінських робіт, інша частина повинна мати проблемно-орієнтований (ситуаційний) характер. Причому ситуаційні елементи організації можуть формуватися і як тимчасові.
При цьому неправильно було б думати, що ситуаційне керуван-ня носить лише поточний, оперативний характер. Поняття оператив-ності дуже відносне: те що для системи керування більш високого рівня ієрархії є оперативною проблемою, для підлеглої виробничоїструктури може мати перспективний, стратегічний характер. Поточні проблеми інноваційного керування, як правило, є стратегічними для виробничого менеджменту. У свою чергу, характер проведення стра-тегічних змін сьогодні також може піддаватись ситуаційним випро-буванням, що, безумовно, позначиться на підприємстві в перспек-тиві. Тому ситуації виникають на всіх етапах і стадіях керування і но-сять взаємозалежний характер.
Ситуація, у загальному випадку, — це далеко не завжди негатив-не явище в житті організації. Вона лише характеризує сформований стан справ в організації на даний момент і, якщо вона достовірна, то може бути задовільним незадовільне з погляду суб'єкта керування — керівника. В останньому випадку ситуація стає проблемою, вона ха-рактеризує реальну розбіжність бажаного і дійсного рівнів задово-лення потреб суб'єкта.
Та сама проблемна ситуація може бути сформульована як різні проблеми. Кожна з них може мати свої шляхи і методи вирішення. Наприклад, у місті дуже висока напруженість пасажироперевезень у ранкові і вечірні години. Цю ситуацію можна виразити у вигляді зовсім різних проблем:*
не вистачає транспортних засобів;*
нераціонально організовані маршрути пасажирського транспорту;*
нераціонально розселені жителі стосовно місця їхньої роботи.
Рішення цих проблем вимагає зовсім різних ресурсів, як за об-сягом, так і за складом, породить неоднакові управлінські впливи.
Розв'язання тих чи інших управлінських проблем, значною мірою, залежить від їхніх формулювань, що в загальному вигляді можна назвати суб'єктними й об'єктними. Часто суб'єктні проблеми нижчестоящого рівня виступають як об'єктні для вищестоящого рівня.
Об'єктні проблеми — це, по суті, те, що необхідно розглянути суб'єкту керування для ухвалення рішення. Дії посібника з ухвален-ня рішення і процес функціонального його проходження поданий на рис. 2.1.
У випадку перевищення допустимих відхилень функціонування системи від запланованого графіка, тобто реакції блоку «Функції ке-рування» (де «спрацювала» функція контролю), керування відбу-вається за ситуаційною схемою (рис.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Функціональні і ситуаційні завдання керування організацією

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок