Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Об’єкти менеджменту

Об’єкти менеджменту

Назва:
Об’єкти менеджменту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,44 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Об'єкти менеджменту


Для того, щоб ефективно керувати виробництвом, викладеного (принципова схема керування, концепція і принципи менеджменту, ме-тоди, технологія і техніка керування) явно недостатньо.
У цьому зв'язку доцільно глянути (хоча б гіпотетично) на вироб-ничий процес з різних точок зору, для чого скористаємося деякими схемами.
З позиції вищого керівництва фірми виробничий процес може бути представлений у вигляді «чорної шухляди». Керівника вищого рангу, у першу чергу, цікавить вихід, результат виробничого процесу, тобто мета і ступінь його досягнення. Потім те, що необхідно для до-сягнення мети, тобто вхід. І тільки потім, якщо щось не спрацьовує, розглядався сам виробничий процес і умови його функціонування (рис. 1.5).
Предметом занепокоєння операційних (виробничих) менед-жерів є безперебійність виробничого процесу, усіх його складових й інфраструктур, спрямованих на досягнення поставлених цілей (пла-ну) організації.
На вході «чорної шухляди» зображені стрілками п'ять видів ре-сурсів, необхідних для функціонування будь-якого підприємства.
Це:*
люди — трудові ресурси (Р);*
матеріали — матеріальні ресурси (М);*
капітал — фінансові ресурси (Ф);*
технологія — технологічні ресурси (Т);*
інформація — інформаційний ресурс (І).
Раніше у вітчизняній науці керування розглядали чотири види виробничих ресурсів: трудові, матеріальні, фінансові і технічні. Під технічними ресурсами малися на увазі машини, устаткування, силові установки і т.д. Вважалося, що цих чотирьох видів цілком достатньо для функціонування виробничих процесів.
Інформація, хоча і враховувалася в системі керування, однак до категорії ресурсів її не відносили. Найчастіше інформаційне забезпе-чення вважалося видом діяльності і тому зараховувалося до категорії функцій керування.
У період розвитку ринкових відносин значення інформації різко зросло. Без неї неможливо почати нову справу, переходити на новий продукт, технологію, вижити в конкурентній боротьбі. Без інфор-мації не може обійтися жодне підприємство, а для деяких даний ре-сурс є домінуючим. Тому з повною підставою можна перейняти за-кордонний досвід і віднести дану економічну категорію до розряду виробничих ресурсів.
Аналогічно можна підійти до технології, тому що будь-який техно-логічний процес сучасності немислимий без технічних засобів.
Таким чином, ресурси — це керовані фактори виробництва, що мають вартісні властивості, необхідні для забезпечення функціону-вання і розвитку виробничих процесів.
Однак в організації керують не тільки розглянутими ресурсами і процесами. Досягти мети можливо лише при реалізації випущеної продукції чи шляхом надання яких-небудь послуг. А це пов'язане з зовнішнім середовищем, що є споживачем продукту, що випус-кається, і джерелом постачання ресурсів організації. Адже зовнішнє середовище є не тільки джерелом загроз, але і можливостей. Інакше кажучи, менеджмент не обмежується керуванням ресурсами, вироб-ництвом, організацією в цілому. Це поняття пов'язане з одержанням прибутку, тобто досягненням мети, що приносить дохід.
У культурі розвинутих капіталістичних країн поняття «менедж-мент» дуже часто сусідить з поняттям «бізнес». Бізнес — це діяльність, спрямована на одержання прибутку шляхом створення і реалізації певної продукції чи послуг. В українській мові є синонім слова «бізнес» — «підприємництво», що відроджується в даний час і означає всяку господарську справу і ділові відносини між її учасни-ками.
Підприємництво характеризується такими ознаками, як самос-. тійність, відповідальність, ініціативність, ризик, динамічність, ак-тивний пошук рішень в економічній діяльності підприємства. Як по-вноправний вид господарської діяльності, воно використовує вироб-ничі ресурси: матеріальні, трудові, фінансові, технологічні й інфор-маційні.
Для підприємництва необхідні основні засоби: земельні ділян-ки, будинки, приміщення, машини, устаткування. Вони потрібні не тільки безпосередньо для виробництва, але і для збереження, транс-портування, продажу продукції, керування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Об’єкти менеджменту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок