Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Теоретичні основи організації фінансової діяльності об’єднання підприємств.

Теоретичні основи організації фінансової діяльності об’єднання підприємств.

Назва:
Теоретичні основи організації фінансової діяльності об’єднання підприємств.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,75 KB
Завантажень:
333
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Теоретична частина
Теоретичні основи організації фінансової діяльності об’єднання підприємств.
Організаційно-правові засади об’єднання підприємств.
Підприємства (господарські товариства) незалежно від форм власності, мають право об'єднувати свою виробничу, науко-ву, комерційну та іншу господарську діяльність, утворюючи для цього господарські об'єднання, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству.
Господарські об'єднання створюються підприємствами-ініціаторами шляхом укладення угоди. Недержавні підпри-ємства вступають до таких об'єднань, якщо це передбачено їхніми статутами, на добровільній основі. Об'єднання держа-вних підприємств створюються, як правило, за ініціативою та рішенням Уряду, а в окремих випадках - за рішенням галузе-вих міністерств або державних комітетів при погодженні з Антимонопольним комітетом України.
До об'єднання підприємств, зареєстрованих в Україні, можуть входити підприємства інших держав. Підприємства України теж можуть входити до об'єднань, зареєстрованих в інших державах. Порядок вступу до об'єднань у зазначених випадках здійснюється відповідно до законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність.
Правове становище підприємства учасника об'єднання.
Підприємства-учасники господарських об'єднань збе-рігають статус юридичної особи, свої права та обов'язки.
Підприємства-учасники договірних господарських об'єднань мають право: добровільно вийти з об'єднання; де-легувати об'єднанню (головному підприємству) частину сво-їх повноважень, так само як і повертати ці повноваження; бути членом будь-якого іншого об'єднання; отримувати у керівних органів або посадових осіб об'єднання інформацію, пов'язану з інтересами підприємства; отримувати частину прибутку від спільної діяльності членів об'єднання; придбати на умовах, визначених договором про створення об'єд-нання, акції інших членів об'єднання; виконувати інші дії та мати інші права.
Управління об'єднанням підприємств здійснюється на та-ких засадах:
Угодою (рішенням Уряду України) про створення об'єднання може бути передбачено створення господарсько-го об'єднання з правами юридичної особи або покладення функцій об'єднання на одного з його учасників.
Договірні господарські об'єднання мають вищі органи управління (загальні збори учасників) та виконавчі органи (управління, дирекції тощо).
До компетенції вищого органу господарських об'єднань належить: прийняття статуту та інших установчих документів, внесення до них доповнень і змін; прийняття нових учасників та виключення із об'єднання; розгляд фінансових питань, обумовлених установчими документами; утворення та обрання членів виконавчого органу; інші пи-тання.
Виконавчий орган об'єднання вирішує питання поточної діяльності об'єднання.
4. Управління об'єднанням, створеним за рішенням Уряду України, здійснюється дирекцією, що формується в порядку, встановленому Урядом.
Майнові відносини у господарських об’єднань.
Учасники господарських об'єднань можуть вносити на умовах, передбачених засновницькими документами, вступ-ні, пайові, цільові внески.
Господарські об'єднання, що є юридичними особами, можуть мати самостійний і зведений баланси, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатки. Об'єднання, які не здійснюють самостійної госпрозрахункової комерційної діяльності, окремого балансу не складають. Майно і резуль-тати фінансово-господарської діяльності об'єднань, що не мають спеціального апарату управління, враховуються на балансі того підприємства, на базі якого об'єднання здійснює свої функції.
Господарські об'єднання не несуть відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями об'єднання.
Договірні господарські об'єднання не несуть відповіда-льності за зобов'язаннями учасників. Учасники несуть відпо-відальність за зобов'язаннями договірних господарських об'єднань у межах вкладених коштів і в порядку, передбаче-ному в установчих документах.
Господарські об'єднання мають право за рахунок влас-них коштів створювати (засновувати) у складі об'єднання нові підприємства (організації), які переходять у власність об'єднання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Теоретичні основи організації фінансової діяльності об’єднання підприємств.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок