Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Фінанси підприємства (шпора)

Фінанси підприємства (шпора)

Назва:
Фінанси підприємства (шпора)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,03 KB
Завантажень:
3196
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Фінанси підприємства – це система грошових відносин, які виникають к процесі отримання і розподілу грошових доходів і накопичень, формування і використання відповідних фондів грошових фондів.

Передумови ефективного функціонування фінансів підприємств. - різноманітність форм власності;

- свобода підприємництва та самостійність у прийнятті рішень;

- вільне ринкове ціноутворення та конкуренція;

- самофінансування підприємства;

- правове забезпечення правил економічної поведінки всіх суб’єктів підприємницької діяльності;

- обмеження і регламентація державного втручання в діяльність підприємств. Фактори, які зумовлюють незадовільний фінансовий стан більшості підприємств? Неефективне розміщення коштів, брак власних оборотних коштів, наявність стійкої заборгованості за платежами, негативні тенденції у виробництві. Що не впливає на виручку від реалізації продукції? ? Балансовий прибуток. Це загальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітній період, отримана як на території України, так і за межами, що відображена в його балансі і включає прибуток від реалізації (робіт, послуг), в таму числі продукції допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не мають окремого балансу, основних фондів, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті, а також позареалізаційних операцій.

Коли кошти підприємств підлягають зберіганню в банку? ? Доход від реалізації основних засобів. ?

Система безготівкових розрахунків. - класифікацією розрахунків;

- організацію розрахунків;

- форми відповідних документів;

- взаємовідносини платників з банками. Прибуток як об'єкт оподаткування. Здійснюється виключенням із суми скоригованого валового доходу, валових витрат платника податку а також нарахованих амортизаційних відрахувань.

Фінансові ресурси підприємств, що формуються при заснуванні. Це власний, позичений та залучений капітал, який використовується підприємствами для формування своїх активів та здійснення виробничо-діяльності з метою отримання відповідного доходу, прибутку. Коли виписується платіжна вимога-доручення? Застосовується переважно в міжміських розрахунках за відвантажені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, їх не застосовують стосовно розрахунків претензійного характеру навіть тоді, коли вони випливають із реальних відносин щодо поставки товарів і надання послуг. Грошовий потік підприємства. Це сукупність надходжень чи вибуття коштів за певний період часу, формованих у процесі господарської діяльності.

Від впливу яких факторів не залежить розмір прибутку. ? Податкове зобов'язання з ПДВ. ?

Об'єкти фінансів підприємств. Це грошові відносини, пов’язані з отриманням доходів і накопичень, їх розподілом, формуванням і використанням відповідних фондів грошових коштів. Що являє собою вексель як цінний папір? Це письмове безумовне зобов’язання, боргова записка стандартної форми, що дає право її власнику вимагати сплати визначеної у векселі суми від особи, яка видала вексель, у відповідний строк і у відповідному місці. Що найбільш повно характеризує податки? ? Об'єкти оподаткування прибутку підприємства. Операції зв’язані з продажем товарів (робіт, послуг) у середині держави, їхнім імпортом чи експортом.

Джерела сплати ресурсних платежів. За яких умов підприємство отримує банківський кредит? - учасники кредитної угоди мають бути юридичними і функціонувати на принципах комерційного розрахунку;

- підприємства (позичальник) або має бути власником майна, або володіти правом на користування та розпорядженням їм;

- необхідна наявність економічних та юридичних гарантій повернення кредиту після певного строку;

- кредитор має бути так само заінтересований у видачі кредиту, як підприємство- в його отриманні, тобто повинні збігатися економічні інтереси суб’єктів господарювання. Що може бути забезпеченням? - підприємство має бути кредитоспроможним;

- підприємство повинно забезпеч.зростання обсягів виробництва та реалізації продукції

- співвідношення суми зобов’язань, включ. Су-му кредиту, що пла-нується отримати, до суми власного капіталу має становити не більше 70:30;

- інвестиційний проект підприємства-позичаль-ника має бути фінан-сово сукупним та не пе-редбачати виробництва з високими екологічним ризиком;

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Фінанси підприємства (шпора)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок