Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту

Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту

Назва:
Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
87,55 KB
Завантажень:
825
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1.Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту.

“Менеджмент” – це поняття, яке використовують переважно для характе-ристики процесів управління господарськими організаціями (підприємст-вами).

Етимологічно менеджмент походить від латинського слова “manus” – рука. Початково це слово означало вміння дбайливо вести домашнє гос-подарство, майстерно володіти засобами праці, вправно працювати. З появою багатьох видів роботи, з поглибленням спеціалізації виникла пот-реба в діяльності, яка пов’язувала в єдине ціле роботу багатьох окремих виконавців. Відповідно до цього трансформувався і зміст поняття “мене-джмент”. Це слово увібрало у себе всі чисельні вимоги до управління як до науки, мистецтва ведення справ і стилю роботи.

Поміж менеджерів-практиків та вчених ще й досі не існує єдності поглядів щодо сутності менеджменту: перші вважають, що менеджмент - це про-фесія, що орієнтована на практичне використання. Головне тут - реальний результат, який забезпечується накопиченим досвідом менеджера;другі вважають, що менеджмент - це процес досягнення мети організації за допомогою інших людей. Тому, головне для менеджера - це мистецтво спілкування з людьми та керування ними;треті вважають, що менеджмент - процес прийняття раціональних рішень. Тому, головне завдання менеджера - це пошук оптимальних управлінських рішень за допомогою математичних моделей та на основі використання системи наукових знань.

Останніми роками спостерігається певна конвергенція поглядів на мене-джмент. У широкому розумінні менеджмент - це вміння досягати поста-влених цілей, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей .

У діяльності всіх менеджерів, незалежно від функції, яку вони виконують, посади, яку вони обіймають, галузі, у якій вони працюють, є дещо спільне. Саме це спільне, загальне для діяльності всіх менеджерів і становить фу-ндамент науки менеджменту, складає її основи, які і є предметом вивчення курсу “Менеджмент” як навчальної дисципліни.

Як менеджери сприяють ефективній та результативній діяльності органі-зацій? Вони це роблять у процесі виконання чотирьох основних функ-цій менеджменту: 1) планування; 2) організація;3) мотивація;4) конт-роль.

Отже, у вузькому розумінні менеджмент - це процес планування, органі-зації, мотивації та контролю організаційних ресурсів для результативного та ефективного досягнення цілей організації.

Зазначені функції менеджменту, що виконуються у зазначеній послідов-ності, утворюють поняття «цикл менеджменту».

Слід зауважити, що такий підхід до розуміння циклу менеджменту зовсім не означає, що процес управління носить дискретний характер (в понеділок - планування, у вівторок - організація тощо). Реально у роботі менеджера постійно сполучаються усі перелічені функції менеджменту.

3.Сутнісна характеристика класичної теорії менеджменту: школа нау-кового управління й адміністративна школа (напрямки і цілі дослі-джень, основні досягнення, недоліки).

Класична теорія (підхід) менеджменту включає дві школи:а) школу нау-кового управління;б) адміністративну школу (класичну теорію організації).

Наукове управління було спрямовано на дослідження проблем під-вищення продуктивності праці робітників (операційних виконавців) шляхом удосконалення операцій ручної праці.

Засновниками школи були Ф. Тейлор («Принципи наукового управлін-ня»,1911р.), Френк та Ліліан Гілбрет, Генрі Форд, Генрі Гантт.

Здобутки школи наукового управління:обґрунтоване нормування праці, включаючи необхідність відпочинку та перерв (реалістичних за-вдань); доведення необхідності відбору робітників для виконання пе-вних операцій, а також їх навчання; впровадження практики стимулю-вання кращих результатів робітників-виконавців; відокремлення управлінських функцій від фактичного виконання робіт.

Адміністративна школа (класична теорія організації) опрацьовувала підходи до удосконалення управління організацією в цілому. Представники цієї школи (А. Файоль, М. Вебер, Л. Урвік, Ч. Бернард) намагалися вирі-знити загальні характеристики та закономірності управління організацією загалом. Метою їх досліджень було визначення універсальних принципів управління, дотримуючись яких організація досягатиме успіху.

Здобутки адміністративної школи:детальне дослідження основних функцій управління;опрацювання принципів побудови структури організації та управління працівниками.

Недоліки адміністративної школи:помилковість пошуків універсальних принципів управління; ігнорування соціальних аспектів управління.

2.Характеристика основних етапів розвитку науки управління (від класичної теорії до сучасних напрямків).

Вирізняють три ранні підходи до менеджменту: класичний підхід; поведін-ковий підхід; кількісний підхід.

Класична теорія (підхід) менеджменту включає дві школи: а) школу на-укового управління; б) адміністративну школу (класичну теорію організації).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 Реферат на тему: Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок