Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Особливості формування попиту на промислові товари

Особливості формування попиту на промислові товари

Назва:
Особливості формування попиту на промислові товари
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,45 KB
Завантажень:
69
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Особливості формування попиту на промислові товари


Попит — це забезпечена грошима потреба в товарах, які реа-лізуються на ринку.
Потреба — це суб'єктивне відчуття недостатнього задоволен-ня, спрямоване на його зменшення чи ліквідацію.
Спеціалісти у сфері маркетингу повинні ретельно розробляти маркетингову політику свого підприємства стосовно визначення потреби у продукції, що виготовляється, і оцінювання попиту на неї. Центральне місце у схемі взаємодії основних економічних ка-тегорій маркетингу належить потребі як вихідному і кінцевому пункту маркетингової діяльності підприємства Попит на промислові товари має характерні ознаки, що від-різняють його від попиту на споживчі товари:

нееластичність (зміни цін на промислові товари неістотно змінюють попит на них);

нестійкість (пов'язана з динамічнішою зміною технічних процесів виробництва, постійним оновленням засобів виробництва);

парність (зумовлена тим, що здебільшого попит на один промисловий товар водночас зумовлює попит на інший, який використовують у комбінації з першим. Наприклад, придбання транспортних засобів передбачає відповідно наймання водіїв і ку-
півлю пального, придбання токарних верстатів — наймання токарів відповідної кваліфікації і використання електроенергії);

вторинність (попит на промислові товари визначається по-питом на споживчі товари, тобто є похідним. Дослідження попиту на промислові товари потребують великих витрат, оскільки необхідно вивчати тенденції змін у попиті на споживчому ринку.Збільшення попиту на споживчому ринку в середньому на 10 %
спричинює збільшення попиту на промисловому щонайменше у5 разів).
Кожна галузь промисловості забезпечує свої потреби за ра-хунок інших галузей і, у свою чергу, створює умови для задово-лення потреб інших галузей. У такому розумінні кожна галузь, підприємство є водночас і постачальником, і споживачем промис-лової продукції.
На формування потреб у засобах виробництва впливає багато факторів. Так, на перспективну потребу в окремих виробах для служби сервісу значною мірою впливає зміна продуктивності ус-таткування, на якому такі вироби встановлені. У свою чергу, про-дуктивність устаткування визначається соціальними, організацій-ними і технічними умовами, які діють на кожному робочому місці і постійно змінюються. Урахувати всі першопричини при форму-ванні потреби неможливо. Проте знаючи фактори зміни інтенсив-ного та екстенсивного використання устаткування, можна оцінити перспективну потребу в ньому. Така оцінка завжди містить фак-тор невизначеності, який відображає обмеженість знання потреби і вимірюється за допомогою ймовірнісних характеристик.
Поточна потреба у виробах для фірмового обслуговування тех-ніки визначається обсягом, що необхідний для досягнення запла-нованого рівня розвитку системи, її експлуатації в об'єктивно існуючих господарських умовах.
Розглядаючи потреби в засобах виробництва та їх роль у рин-кових відносинах, необхідно розрізняти абсолютні, дійсні та фак-тично задоволені потреби [19, с.123], а також ураховувати факто-ри, під впливом яких одна форма потреби переходить в іншу.
До абсолютних належать усі наявні суспільні потреби, які об'єктивно можливі при існуючому рівні життя суспільства, але лише теоретично. З абсолютних потреб формується система дійс-них економічних потреб, яка виражається в сукупності створених і освоєних виробництвом певних споживчих вартостей та відповід-ного сукупного робочого часу, необхідного для їх виробництва. Дійсні потреби в засобах праці формуються на основі абсолют-них. На відміну від абсолютних дійсні потреби поділяються на дві групи:
перспективні (середньо- та довгострокові), що мають виперед-жальний характер, тобто охоплюють цілі, засобів досягнення яких ще не існує (при плануванні ці потреби називають інтервалом прогнозування);
поточні, що виражаються у вигляді ринкового попиту, на який впливають рівень виробництва в галузях-виробниках та спожива-чах товару, цілі суспільства в певний період, а також діючий ме-ханізм виробництва та розподілу продукції.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Особливості формування попиту на промислові товари

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок