Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> реферат: Регулювання реклами лікарських засобівё

Загрузка...

Регулювання реклами лікарських засобівё / сторінка 2

Назва:
Регулювання реклами лікарських засобівё
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,95 KB
Завантажень:
472
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Наймачі несуть відповідальність за основну професійну підготовку та підвищення кваліфікації своїх представників.
Медичні представники повинні надавати особам, що призначають лікарські засоби, та фармацевтам повну і об'єктивну інформацію щодо кожного засобу. Медичні представники не повинні спонукати осіб, які признача-ють ліки, та провізорів (фармацевтів). У свою чергу останні не повинні намагатися отримувати заохочу-вальні стимули. Щоб запобігти надмірній рекламі, основ-на частина винагороди медичних представників не по-винна бути безпосередньо пов'язана з обсягом продажу ліків, якому вони сприяли.
У різних країнах існує різна практика розповсюд-ження серед населення безкоштовних зразків ліків, що відпускаються без рецепта. У деяких країнах така прак-тика дозволена, в інших — ні. У будь-якій країні, де існує подібна практика, вона повинна бути максималь-но обмеженою.
Продовження вивчення лікарських засобів після їх виходу на ринок має велике значення для забезпечен-ня їх раціонального використання. Пропонується, щоб відповідні органи охорони здоров'я завжди були ін-формовані про будь-які клінічні дослідження затверд-жених лікарських засобів і щоб відповідні комітети з наукових та етичних питань підтверджували обгрунто-ваність наукових досліджень. Корисним може бути міжнаціональне та регіональне співробітництво в таких дослідженнях.
Вивчення та контроль лікарських засобів після їх збуту не повинні перетворюватись на завуальовану фор-му їх рекламування.
Обгрунтована інформація про ризик, пов'язаний з лікарськими засобами, повинна повідомлятись відповід-ним національним органам охорони здоров'я як пріоритетна і в найкоротші строки розповсюджуватись на між-народному рівні
Оскільки точна інформація забезпечує раціональне використання ліків, упаковки та етикетки повинні містити інформацію, що відповідає даним, які затверд-жені органом контролю за лікарськими засобами певної країни Кожне формулювання та ілюстрація на упаков-ці та етикетці мають відповідати принципам етичних критеріїв
У тому випадку, коли вимагається, щоб лікарський засіб супроводжувався листівкою-вкладишем або ін-струкцією щодо використання, фірми-виробники або підприємства оптової торгівлі повинні забезпечити ві-дображення тільки тієї інформації, яка була ухвалена органом контролю за лікарськими засобами певної країни Якщо листівки-вкладиші або інструкції щодо застосування використовуються в рекламних цілях, во-ни повинні відповідати етичним критеріям
В Україні реклама лікарських засобів регламенту-ється законами України "Про лікарські засоби" та "Про рекламу", окремими підзаконними актами та По-ложеннями Міністерства охорони здоров'я України
Інформаційний зміст реклами для медичних закла-дів і лікарів, незалежно від її форми, повинен базува-тися на науково обгрунтованих матеріалах Реклама повинна містити повну, чітку та зрозумілу професійну інформацію, що відповідає властивостям лікарського засобу, викладеним у його стислій характеристиці в ін-струкції з медичного застосування, але не перевищува-ти їх обсяги Реклама повинна бути спрямована на за-охочення раціонального використання лікарського засо-бу, представляти його об'єктивно та без перебільшення позитивних властивостей Не допускається обмеження інформації щодо лікарських засобів для медичних та фармацевтичних працівників, крім випадків, передба-чених чинним законодавством
Реклама лікарських засобів, яка призначена для ме-дичних закладів і лікарів, здійснюється тільки через спеціалізовані друковані засоби інформації, розраховані на медичних і фармацевтичних фахівців МОЗ забезпе-чує інформування медичних закладів і лікарів про зареєстровані лікарські засоби і такі, що вилучені з Дер-жавного реєстру лікарських засобів України.
МОЗ встановлено порядок експертизи реклами лі-карських засобів, згідно з яким рекламуванню підляга-ють тільки зареєстровані в Україні лікарські засоби на підставі дозволу МОЗ після попередньої експертизи та погодження рекламної інформації фахівцями Фармако-логічного комітету.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Регулювання реклами лікарських засобівё

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок