Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Регулювання реклами лікарських засобівё

Загрузка...

Регулювання реклами лікарських засобівё

Назва:
Регулювання реклами лікарських засобівё
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,95 KB
Завантажень:
472
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
Регулювання реклами лікарських засобів


Певне обмеження реклами лікарських засобів, ви-значення її змісту для окремих категорій споживачів мають місце практично в усіх країнах.
ВООЗ у 1985 р. було переглянуто стратегію щодо лі-карських засобів, яка включала поряд з іншими аспек-тами встановлення етичних критеріїв просування лі-карських засобів на ринок. Останні були ухвалені в 1988 р. Сорок першою сесією Всесвітньої асамблеї охо-рони здоров'я.
Головною метою етичних критеріїв просування лікар-ських засобів на ринок є здійснення підтримки та спри-яння поліпшенню медико-санітарної допомоги шляхом раціонального використання ліків. Етичні критерії про-сування лікарських засобів на ринок покликані заклас-ти підвалини правильного підходу до рекламування ме-дикаментів, який будується на принципах чесності і до-бросовісності. Вони стосуються ліків, які відпускаються за рецептом і без рецепта лікаря; можуть бути застосо-вані до засобів народної медицини, використовуватись фармацевтичною промисловістю (фірмами-виробника-ми та оптовими фірмами), інформаційно-рекламними установами, працівниками охорони здоров'я, пов'язани-ми з призначенням, відпуском, поставкою і розподілом лікарських засобів, навчальними закладами, професій-ними асоціаціями, групами пацієнтів і споживачів, засо-бами спеціальної і загальної інформації.
Відповідно до етичних критеріїв просування лікар-ських засобів визначення та ілюстрації в рекламі, при-значеній для працівників охорони здоров'я, повинні пов-ністю відповідати науковим даним про медико-біологічні властивості конкретних ліків. Рекламні матеріали, поряд з іншими даними, мають містити таку інформацію:
¦ назва активного компонента (компонентів) з вико-ристанням міжнародних непатентованих назв або ухваленої загальноприйнятої назви лікарського засобу, фірмова назва;
¦ вміст активного компонента (компонентів) у дозі або порядок прийому;
¦ назва інших компонентів, про які відомо, що вони можуть викликати несприятливу побічну дію;
¦ затверджені терапевтичні показання;
¦ дозування або порядок прийому;
¦ побічні ефекти та основна несприятлива дія ліків;
¦ засоби застереження, протипоказання та попередження;
¦ найважливіші взаємодії між лікарськими засо-бами;
¦ назва та адреса виробника або підприємства оптової торгівлі;
¦ посилання на наукову літературу про даний пре-парат.
Коли рекламний матеріал не має на меті просування ліків на ринок (у випадку реклами-нагадування), він повинен містити, як мінімум, фірмову назву, міжнарод-ну непатентовану назву або затверджене загально-прийняте найменування, назву кожного активного ком-понента, а також назву та адресу фірми-виробника або оптової фірми з метою отримання додаткової інформації.
Реклама для широких верств населення повинна до-помагати людям приймати розумні рішення стосовно ви-користання лікарських засобів, які є в продажу без ре-цепта лікаря. Не можна рекламувати препарати, що від-пускаються за рецептом лікаря або застосовуються про-ти тих тяжких станів, які може лікувати тільки кваліфі-кований лікар. У деяких країнах затверджені переліки таких хвороб і станів. З метою боротьби з наркоманією і медикаментозною залежністю не слід широко рекламу-вати наркотичні та психотропні лікарські засоби.
Рекламні повідомлення для населення повинні міс-тити таку інформацію:
¦ назва (назви) активного компонента (компонен-тів) з використанням міжнародних непатентованих найменувань або ухваленої загальноприйня-тої назви лікарського засобу;
¦ фірмове найменування;
¦ основні показання до використання;
¦ основні засоби застереження, протипоказання та попередження;
¦ назва та адреса виробника або підприємства оп-тової торгівлі.
Споживачам необхідно давати точну і правдиву інформацію про ціну.
Згідно з етичними критеріями ВООЗ просування лі-карських засобів на ринок медичні представники по-винні мати необхідну медичну освіту і бути певним чи-ном підготовленими. Вони повинні володіти достатніми медичними та технічними знаннями та відзначатись добросовісністю при наданні інформації про продукцію, а також точно і відповідально виконувати рекламну ді-яльність.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Регулювання реклами лікарських засобівё

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок