Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Потенціал розвитку підприємств торгівлі та стратегії розвитк

Потенціал розвитку підприємств торгівлі та стратегії розвитк

Назва:
Потенціал розвитку підприємств торгівлі та стратегії розвитк
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,88 KB
Завантажень:
339
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат
«Потенціал розвитку підприємств торгівлі та стратегії розвитку»


Україна переживає глибокі трансформаційні зміни, обумовлені посиленням конкуренції на ринку торговельних послуг та виходом на вітчизняний ринок іноземних, глобальних і регіональних торговель них мереж. На сучасному етапі розвитку національного господарства, значно зросла роль торгівлі у формуванні державного і місцевих бюд жетів країни (важливим джерелом надходжень до державного бюд жету є податок на додану вартість, зобов'язання зі сплати якого виникають лише внаслідок здійснення операцій купівлі-продажу товарів). Збільшився вплив сфери обігу на формування ВВП, значно збільшилась частка працездатного населення, зайнятого у сфері обігу. Сфера торгівлі і, особливо, внутрішня торгівля, стала важливим об'єктом інвестиційних надходжень в країну.
Високий рівень рентабельності цього виду економічної діяль ності та порівняно незначна вартість входження підприємця на ринок торговельних послуг обумовив те, що торговельний бізнес став одним із видів економічної діяльності, який найбільш динамічно розвивається. Так, у 2008 р. за даними Державного комітету статистики України кількість підприємств, зайнятих в торговельній сфері, що зареєстро вані в Єдиному державному реєстрі підприємств, організацій та установ, становила 299 887 од., що відповідає 25,3% від загальної кількості суб'єктів господарювання [4]. Порівняно з базовим 2006 р., коли кількість зареєстрованих суб'єктів господарювання, що займаються торговельною діяльністю, зросла на 21 790 од. На фоні стрімкого зростання обсягів роздрібного товарообороту підприємств (юридич них осіб) до попереднього року у порівняних цінах (2003 рік - 120,5%; 2004 рік - 121,9%; 2005 рік - 123,4% і 2006 рік -126,4%) відбувається скорочення кількості об'єктів роздрібної торгівлі (підприємств - юри дичних осіб). Так, у 2003 р. їх кількість становила 83,8 тис. од., у 2004 -78,5 тис. од., у 2005 - 72,5 тис. од. і у 2006 - 73,6 тис. од.
З цього приводу цікавими є висновки В. В. Аполія [1], що тор гівля свою основну соціальну функцію - задоволення потреб населен ня в товарах і послугах - виконує лише частково. Вона забезпечує не більше 73% індивідуального фактичного кінцевого споживання, а частка організованої торгівлі в реалізації доходів населення становить менше 40%. Існують також обмеження щодо фізичної доступності торговельних послуг та економічної доступності товарів для населен ня. Спостерігаються суттєві деформації в асортиментній і структурній політиці, збільшується розрив між товарооборотом та кінцевими спо живачами, що призводить до дестабілізації споживчого ринку. Тому цінність торгівлі стає персоніфікованою для кожної категорії споживачів.
Формування та функціонування ринку торговельних послуг під порядковується загальним законам ринкової економіки [2] і одночас но має низку специфічних особливостей: високий динамізм, терито ріальну сегментованість, локалізованість , велику швидкість обертання капіталу, надчуттєвість до змінювання ринкової кон'юнктури, одно часну універсалізованість та індивідуалізованість діяльності. Торгів ля, з нашої точки зору, може бути віднесеною до особливої категорії товару або послуги, для якої ринок не буде забезпечувати повноту відповідної пропозиції. Це, вочевидь, є необхідним для включення то го чи іншого товару до категорії суспільного блага. Суспільна корис ність торгівлі має певні особливості, а саме:
- торгівля як суспільне благо має певну суспільну корисність, що за лежить і проявляється через індивідуалізовану корисність для кож ного члена суспільства, членів суспільства і суспільства загалом;
- торгівля є одним з факторів, що впливає на підвищення валового внутрішнього продукту.
- торгівля забезпечує зв'язки між сферами товарного виробництва і споживання задля розширеного відтворення суспільного продукту і галузей;
- торгівля змінює соціокультурне середовище суспільства, соціальну структуру, структуру споживання, систему цінностей членів сус пільства;
- торгівля - центр перерозподілу грошової маси, що є одним з виз начальних факторів стабілізації цін, збалансованості бюджету, по питу і пропозиції загалом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Потенціал розвитку підприємств торгівлі та стратегії розвитк

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок