Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Суть і завдання психологи керування

Суть і завдання психологи керування

Назва:
Суть і завдання психологи керування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,16 KB
Завантажень:
83
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
Суть і завдання психологи керування


Складність керування соціальними системами зумовлена тим, що об'єктом менеджменту є люди. Поведінка особистості в кон-кретній ситуації залежить від цілого ряду її факторів (інтереси, ха-рактер, темперамент, емоції і т.п.), що передбачають потребу особли-востей особистості.
Крім того, особи в трудовому колективі взаємодіють між собою і між ними виникають симпатії й антипатії, формуються групові цінності й інтереси, психологічний клімат у колективі.
Для здійснення ефективного управління керівнику необхідно добре знати психологію людей, індивідуальні і групові цінності, ак-тивно впливати на формування сприятливого психологічного кліма-ту в колективі, що є дуже важливим у кризових ситуаціях.
Основними завданнями психології керування є:
1. Вивчення мотивів поведінки особистості в процесі трудової діяльності і вибір оптимальних методів впливу на неї.
Це завдання передбачає проведення психологічного аналізу осо-бистості працівника і виявлення його характеру, темпераменту, здібностей, сили волі й інших рис.
2. Розробка методів професійного добору кадрів з урахуванням особистих якостей кандидатів.
Результати психологічного аналізу особистості широко викори-стовують у процесі добору і розміщення кадрів, в першу чергу, в си-стемі ситуаційного керування.
Це дає можливість більш виважено і 'рунтовно підходити до до-бору найкращого кандидата на вакантну посаду, враховувати вимоги до конкретної посади, психологічну сумісність з майбутніми колега-ми, керівниками і підлеглими.
3. Процес формування і розвитку малих груп.
Трудовий колектив формується під керівництвом організатора трудового процесу, а також на основі міжособистісних взаємин.Останні, як відомо, можуть бути формальними і неформальними. Усі колективи, навіть дуже великі, складаються з малих формальних і не-формальних груп.
Керівник повинен впливати на процес формування і розвитку малих груп, оскільки ступінь згуртованості їх, в свою чергу, впливає на ефективність і якість виконуваної роботи.
Цей процес повинен бути під контролем, щоб передбачати фор-мування груп і угруповань, ціннісні якості яких і мета суперечили б цілям підприємства.
4. Дослідження особистісних відносин у колективі. Міжособистісні відносини багато в чому характеризують
ступінь згуртованості колективу. Якщо основою відносин між працівниками є взаємодопомога і взаємопідтримка, якщо спілкуван-ня не обмежується підприємством і виробничими питаннями, то та-кий колектив згуртований і може вирішувати найскладніші завдання, включаючи кризові.
Тому керівнику вкрай важливо активно впливати на процес ста-новлення міжособистісних відносин у колективі і підтримувати добрі стосунки між людьми, попереджати й оперативно вирішувати можливі міжособистісні конфлікти і ворожість.
5. Формування психологічного клімату в колективі — найваж-ливіший елементу психології керування, він являє собою суму групо-вих цінностей, ступінь якісного розвитку колективу, характеризує йо-го зрілість і можливості.
Ще Е.Мейо говорив про наявність тісного зв'язку між психо-логічним кліматом і ефективністю праці в колективі. Несприятливий психологічний клімат свідчить про негармонійність людських взаємин: люди легко конфліктують між собою, часто замкнуті. У та-кому колективі працівники не одержують задоволення від спільної діяльності.
Відсутність спільності і соціальної мотивації негативно вияв-ляється на результатах праці. Тому керівник повинен сприяти форму-ванню сприятливого психологічного клімату в колективі для того, щоб працівники мали задоволення від спілкування з колегами.
Керівник зобов'язаний враховувати психологічні якості працівників, знати їх, використовувати індивідуальний підхід до працівника й ефективно керувати працівником у складних, особливо проблемних ситуаціях.
Відомо, що у ситуаційному менеджменті реалізуються три групи людських факторів: індивідуальні особливості особи,поведінка людей у групах, вплив лідера у ролі менеджера на поведінку людей і груп.
Індивідуальні відмінності, закладені природою — це особливості особи, з якими необхідно рахуватися у професійній діяльності менеджера, розстановці персоналу, формуванні робочих груп, мотивації, вирішенні конфліктних ситуацій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Суть і завдання психологи керування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок