Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Конфлікти в організації. Переміни та стреси.

Конфлікти в організації. Переміни та стреси.

Назва:
Конфлікти в організації. Переміни та стреси.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,28 KB
Завантажень:
207
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Лекція.
Тема: Конфлікти в організації. Переміни та стреси.
План.
Поняття конфлікту.
Основні типи конфлікту.
причини конфлікту.
основні способи управління конфліктною ситуацією.
Переміни та стреси.
Рекомендована література.
Хміль Ф.І. Менеджмент – К., 1995.
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. – К., 2000р.
Сезонников. Підприємництво. – К., 1999.
Контрольні запитання:
Поняття конфлікту.
Поняття внутрішньоособовий і міжособовий конфлікт.
Найбільше поширені причини конфлікту.
Основні способи управління конфліктом.
Поняття стресу і перемін.
Основні фактори, які впливають на стрес.
Основні рекомендації для уникнення стресового стану.


Поняття конфлікту можна визначити як відсутність згоди між двома або більше сторонами, які можуть бу-ти фізичними особами або групами. Кожна сторона ро-бить все можливе, щоб була прийнята її точка зору і за-важає іншій стороні робити те саме.
Прихильники школи «людських відносин» також вва-жали, що конфлікт — зло і що його слід уникати. Визна-ючи можливість суперечностей між цілями окремої осо-бистості й організації, між лінійними та функціональ-ними ланками, між повноваженнями і можливостями посадових осіб та ін., вони розглядали конфлікт як оз-наку неефективної діяльності організації і поганого уп-равління. Отже, на їхню думку, конфлікти не виникають, якщо в організації добрі взаємовідносини між її чле-нами.
Сучасні погляди полягають у тому, що навіть при на-явності ефективного управління в організаціях деякі конфлікти не тільки можливі, а й навіть бажані. Зви-чайно, конфлікт не завжди має позитивний характер. В деяких випадках він може заважати задоволенню по-треб індивідууму і досягненню цілей організації. Наприклад, якщо в колективі є людина, схильна до суперечок, інші члени колективу можуть поділяти погляди цієї людини, щоб не вступати в суперечку і уникнути конфлікту, хоч точка зору любителя посперечатися може бути ; і неправильною. Проте в багатьох випадках конфлікт допомагає виявити різноманітність поглядів, дає додат-кову інформацію, допомагає виявити альтернативні ви-рішення проблеми. Це робить процес групового прийняття рішень більш ефективним і дає людям можливість задовольнити власні потреби в повазі та у владі. Це - може привести також до більш ефективного виконання планів стратегій та проектів, оскільки обговорення різ-них поглядів на ці документи відбувається до втілення їх у життя.
Розрізняють чотири основних типи конфлікту: внутрішньоособовий конфлікт, міжособовий конфлікт, конфлікт між особистістю і групою, міжгруповий конфлікт.
Внутрішньоособовий конфлікт. Цей тип конфлікту деіцо не відповідає визначенню, яке було зроблено на-ми раніше. Однак його потенційні дисфункціональні на-слідки аналогічні наслідкам інших типів конфліктів. Він може виявитися в різних формах. Одна з найпоширені-ших форм — рольовий конфлікт, коли до однієї людини висуваються суперечливі вимоги з приводу того, який повинен бути результат її праці.
Міжособовий конфлікт. Цей тип конфлікту найбільш поширений. В організації він виявляється по-різному. Найчастіше це боротьба керівників за обмежені ресур-си, капітал чи робочу силу, за використання певного обладнання, за схвалення певних ідей. Кожен з цих керів-ників вважае, що оскільки ресурси обмежені, він пови-нен переконати вище начальство виділити ці ресурси саме йому, а не комусь іншому.
Міжособовий конфлікт виявляється також як зіткнен-ня особистостей. Люди з різними рисами характеру, поглядами та цінностями інколи просто не в змозі спів-існувати. Як правило, погляди і цілі таких людей дуже відрізняються.
Конфлікт між особистістю і групою. Виробничі гру-пи встановлюють певні норми поведінки. Кожен повинен додержувати їх, щоб визнаватись неформальною гру-пою і тим самим задовольнити свої соціальні потреби. Однак, якщо очікування групи заходять у суперечності з очікуваннями окремої особистості, може виникнути конфлікт.
Міжгруповий конфлікт. Будь-яка організація скла-дається з певних формальних і неформальних груп, між якими можуть виникати конфлікти.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Конфлікти в організації. Переміни та стреси.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок