Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях

Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях

Назва:
Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,01 KB
Завантажень:
77
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях


У процесі своєї діяльності ситуаційний менеджер виступає в безлічі ролей. При цьому його особистість впливає на характер вико-нання ролі, а не на її зміст — подібно актору менеджер грає зазда-легідь визначену роль, хоча і реалізує в ній свою персональну інтер-претацію.
Роль є лише окремо взятий аспект цілісної поведінки. З понят-тям «роль» у керуванні пов'язані теорії рольових чекань (експек-тації), рольових конфліктів, рольової напруженості, міжособистісних відносин. Роль — це комплекс зразків поведінки, пов'язаних з вико-нанням якої-небудь функції її виконавцем. Кожна роль пов'язана з іншими ролями. їхнє оптимальне поєднання визначає ідеальну мо-дель менеджера.
Можна скласти різні класифікації управлінських ролей в залеж-ності від критеріїв, покладених у їхню основу, характеру (форми) впливу в процесі керування. Наприклад, адміністративні і міжосо-бистісні (неформальні) характери виконання ролі — творчі і репро-дуктивні, цільової спрямованості — прямі і непрямі, тривалості ви-конання ролі — короткочасні і постійні і т.д. Одна з класифікацій — це класифікація за рольовими функціями. Тут можна виділити чоти-ри основні групи ролей:* організаційні, пов'язані з реалізацією субординаційних відносин, повноважень і відповідальності в організації — керівник, дипло-мат, лідер, наставник;*
інфраструктурні (у ситуаційному керуванні це можуть бути проце-си відновлення платоспроможності підприємства, реорганізації виробництва, реструктуризації системи керування) — кадровик, постачальник ресурсів і т.д.;*
економічні, що забезпечують раціональне використання ресурсів і максимізацію прибутку, — інноватор, фінансист, підприємець;*
інформаційні, пов'язані з передачею, обробкою, збором, поширен-ням інформації — дослідник-прогнозист та ін.
У процесі своєї діяльності ситуаційний керуючий зіштовхується з великим різноманіттям ситуацій, у яких йому доводиться виступа-ти в конкретних ролях. Усі ці ролі нерозривно пов'язані між собою, але в конкретній ситуації найчастіше домінує одна визначена роль.
Кожна роль допускає свої особливі прийоми, вимагає наявності відповідних особистісних якостей, встановлює етичні рамки. У якості основних (характерних) для менеджера рольових функцій з ситуаційного керування (СК) можна виділити наступні.
Керівник — це одна з головних складових комплексу ролей у си-туаційному керуванні. У цій ролі менеджер з СК керує підпри-ємством, розробляє його стратегію (стратег), визначає основні за-вдання реорганізаційної політики (концептолог), здійснює делегу-вання повноважень (організатор). При цьому йому часто доводиться виступати в ролі експерта в постановці завдань. Колектив кризового підприємства — благодатний грунт для виникнення різноманітних конфліктів — від виробничих до міжособистісних. Керівнику, безу-мовно, доводиться брати участь у їхньому врегулюванні, тобто вис-тупати в ролі арбітра при вирішенні суперечок й усуненні напруже-ності в колективі. Основними принципами його поведінки в даній си-туації повинні бути інтереси справи і справедливість.
Лідер — ця роль визначає соціальний статус менеджера СК. Си-туаційний керуючий обов'язково повинен бути лідером. У стиснутих тимчасових рамках, відведених йому законом, неможливо домогтися наміченого результату, не користуючись підтримкою всього колекти-ву. Ось чому в процесі реорганізації виробництва йому необхідно створити згуртовану команду однодумців, сприятливу моральну ат-мосферу для кожного службовця. Саме роль лідера найбільшою мірою реалізує інтеграцію цілей.Наставник. Характерною ознакою даної ролі є та обставина, що в цьому амплуа менеджер з СК повинен мати максимальний потенціал знань, професійну компетентність.
Віддаючи наказ чи доручаючи що-небудь підлеглим, він пови-нен виступити:*
у ролі консультанта, роз'ясняючи мету, завдання і методи їхнього розв'язання;*
у ролі контролера, куратора, що регулює відхилення від правиль-ного курсу в роботі, оцінює результати з якості і кількості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок