Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Мета як основний фактор ефективного освітнього менеджменту

Мета як основний фактор ефективного освітнього менеджменту

Назва:
Мета як основний фактор ефективного освітнього менеджменту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,93 KB
Завантажень:
372
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ета як основний фактор ефективного освітнього менеджменту
Проблеми освітнього мене-джменту. Розглядаються: 1) питання цілез'ясування, 2) формування цілей в управлінні, 3) види цілей, їх постановка, 4) співвідношення необхідності до-сягнення цілі і можливість її досягнення, 5) параметри цілей, 6) конкретність і вимірювальність цілей, 7) взаємозв'язок рівнів управління та ступенів абстракції цілей в освіті тощо.
Психологія діяльності навчання, психологічні аспекти управління навчан-ням дають змогу стверджувати, що ціль є першоосновою в освіті. Теорія менеджменту не виділяє цілез'ясування як окрему функцію управління, хоч і вважається, що "першим і, можливо, найістотнішим рішенням при плануванні є вибір цілей організацій" [9, с.262]. Отож можна погодитися з думкою: мета — один із головних факторів, що визначають ефективність освітнього менеджменту. Ціль — майбутній стан предмета, якого маємо досягти або до якого прагнемо. Остання ґрунтується на гіпотезах, припущеннях; передбачає зміст, властивості, параметри результату, якого ще не отримано; визначає метод і характер дій, вчинків, пове-дінки людини взагалі, а також те, чому людина має підкорити свою волю; пород-жується індивідуальними або суспільними потребами (біологічними, захисту, успі-ху, влади, самоствердження, самовдосконалення тощо) людини або соціальної системи.
; Особливої ваги поняття "мета" набуває в управлінні багаторівневими систе-мами, оскільки є майже аксіомою: цілі вищих рівнів управління формулюються на-
. багато ширше, ніж нижчих.
Нижчі цілі виробляються для реалізації вищих. Формулювання цілей в управлінні
. багаторівневими системами ускладнюється, коли справа стосується некомерцій-
, них організацій. На цьому наголошують фахівці в галузі менеджменту: "Незважаю-
! чи на ці труднощі, некомерційна організація повинна сформулювати відповідну, орієнтовану на клієнта місію для себе самої" [9, с.265]. Отже, постає питання щодо формулювання цілей у системі освіти.
} Закон України "Про освіту" [1] визначає, що освіта— це основа інтелектуаль-ного, культурного, духовного, соціального та економічного розвитку суспільства і держави. Мета освіти: всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства (тут і далі —виділення наші); розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей; виховання високих моральних якостей; формування
' громадян, здатних до свідомого суспільного вибору; збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу; підвищення ос-вітнього рівня народу; забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.——
- - - *—- -—— - —— - —— —— у І——1-|——щ—- ——* * * * щ ^ |^
Ці завдання мають вирішувати центральний орган управління освітою ^ Міністерство освіти, регіональні, місцеві органи державного управління та навчаль, но-виховні заклади за освітніми рівнями.
Наприклад, цілі загальної середньої освіти визначає ст. 35 п.1 Закону "Прд освіту", в якій ідеться про всебічний розвиток дитини.., трудову підготовку, про-фесійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння ... обсягу знань.., екологічне виховання, фізичне вдосконалення. Цілі вищої освіти (ст.42І—
це забезпечення різних рівнів підготовки, здобуття громадянами освітньо-ква-ліфікаційних рівнів.., удосконалення ... підготовки, перепідготовка та підвищен. ня кваліфікації.
Цілі, визначені Законом, мають уточнюватися в наступних нормативних актах зокрема в постановах Кабінету Міністрів України щодо положень про певний зак лад освіти. Головні завдання середнього загальноосвітнього навчально-виховнощ закладу: виховання ... здорового покоління; створення умов для здобуття освіти на рівні державних стандартів; розвиток ... здібностей.., потреби І вміння само-вдосконалення; формування ... позиції.., ... гідності, ... готовності до трудової діяль-ності, відповідальність за свої дії. Завданнями вищого закладу освіти є:провад-ження освітньої діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Мета як основний фактор ефективного освітнього менеджменту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок