Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Адаптивні плани роботи фірми

Адаптивні плани роботи фірми

Назва:
Адаптивні плани роботи фірми
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,51 KB
Завантажень:
448
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Адаптивні плани роботи фірми


Вихідна позиція, як уже говорилося раніше, полягає в тому, що виробничі організації — відкриті системи, що розвиваються, ефек-тивність функціонування яких тісно пов'язана з можливістю адап-тації до умов внутрішнього і мінливого зовнішнього середовища. Ця позиція повинна забезпечуватися можливістю проектування ди-намічних структур і процесів керування.
Успіх менеджменту проблемних ситуацій визначається ступе-нем готовності фірми до потенційних загроз і криз в їхньому прояві, наявністю резервів, рівнем підготовки менеджерів і ступенем профілактичних заходів, ефективністю застосовуваних методів керу-вання.
Витрати часу і засобів на завчасне створення резервних систем керування, підготовку ситуаційних заходів, створення необхідних ре-зервів стають часто більш вигідними, ніж малоефективні поспішні дії менеджерів з подолання кризи на основі попереднього досвіду, інтуїції й ентузіазму.
Відповідно до викладеного підсистема ситуаційного менедж-менту повинна включати:*
Постійний моніторинг за зовнішньою і внутрішньою обстанов-кою. Причому зовнішні загрози з боку держави, конкурентів, зло-чинних елементів є найбільш небезпечними і можуть призвести до повного руйнування підприємств, фірм, організацій. Цей фактор повинен бути пріоритетним в оцінці зовнішньої обстановки.*
Розробку заходів для зниження зовнішньої вразливості фірми. Сю-ди можна віднести створення дублюючих організаційних форм ке-рування. Завчасне створення дублюючих організаційних форм ке-рування дозволяє підприємству оперативно перекинути вільні фінансові засоби і перевести туди працюючих.*
Підвищення гнучкості всередині фірми. Наприклад структурної, за рахунок забезпечення всередині підприємства дивізіональної структури з досвіду США, дочірніх підприємств, а також малих підприємств шляхом виділення їх з великих.*
Розробку підготовчих планів при виникненні проблемних ситуацій і проблем, здійснення попередніх заходів для їхнього забезпечен-ня. До таких заходів, насамперед, варто віднести створення стра-хових фондів, стратегічних резервів фінансових і технічних за-собів, комплектування групи ситуаційного керування з кращих ме-неджерів, у разі потреби розв'язання проблемних ситуацій.* Впровадження планів практичних заходів при виникненні кризо-вої ситуації. У цих умовах менеджер повинен володіти:
- умінням оперативно налагоджувати роботу окремих груп і фахівців для виконання поставлених завдань;
- приймати ризикові і нестандартні рішення у випадку відхилення розвитку ситуацій від допустимого ходу подій;
- координувати дії всіх учасників і постійно контролювати хід вико-нання заходів і їхні результати.
Необхідність створення підсистеми менеджменту для кожної конкретної організації може бути обгрунтована за допомогою спеціальної матриці (рис. 4.6).
Як видно з рисунка, по горизонталі розглядається стан стабіль-ності зовнішнього середовища, точніше, його крайні стани — стабільне і нестабільне, а по вертикалі — стан внутрішнього середо-вища, в залежності від сполучення яких стає очевидним застосуван-ня ситуаційної підсистеми менеджменту (квадранти №3, №4), а, ви-ходить, і розробки відповідних адаптивних планів.
Особливої необхідності глибоко розглядати дану проблему не-має, варто обмежитися лише основними поняттями.
Очевидно, буде доречним зробити деякі уточнення, що стосу-ються понять «ситуаційний менеджмент», «адаптивні» і «Антикри-зові плани».
Насамперед відзначимо, що функціональні методи керування базуються на звичайних планах діяльності підприємства.
Ситуаційні методи керування спираються на адаптивні плани, що враховують можливість появи проблемних ситуацій, передбачен-ня їх, заходи для їхнього запобігання і керування виробництвом з по-явою кризових і надзвичайних обставин.
Антикризові плани й антикризове керування по них вироб-ляється безпосередньо з появою кризових чи надзвичайних обста-вин. Інакше кажучи, останнє здійснюється в період початку, розгор-тання, настання проблемних ситуацій і пов'язане з їхньою ліквідацією чи переходом у новий стан.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Адаптивні плани роботи фірми

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок