Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Концепції ситуаційного менеджменту

Концепції ситуаційного менеджменту

Назва:
Концепції ситуаційного менеджменту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,07 KB
Завантажень:
301
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Концепції ситуаційного менеджменту


Поняття ситуаційного керування вперше було введено в науко-вий оборот американським вченим Р.Моклером. Як відзначає Л.І.Євенко, найбільш значними результатами розробок в галузі ситу-аційного менеджменту в США є висновки про те, що форми, методи, системи, стилі керування повинні істотно варіюватися в залежності від об'єктивних умов діяльності підприємства [20].
У рамках ситуаційних теорій — і це відповідає реальності, такі організації розглядаються в якості відкритих, активно взаємодіючих із зовнішнім середовищем систем.
Дослідження в цьому напрямку в США ведуться понад 30 років. Приблизно в той же час працювали і наші вчені (60-70-тіроки): Д.Д. Поспелов, Д.І. Гвішіані, Г.Х. Попов й ін.
Одне з завдань ситуаційного підходу — зрозуміти, як ор-ганізація реагує на мінливі умови і специфічні обставини і яким чи-ном можна формувати типи організацій, системи і процеси керуван-ня, що найбільше відповідають специфічним ситуаціям.
Необхідно відзначити, що до сьогоднішнього часу багато ас-пектів ситуаційного менеджменту не розроблені, немає методів і прикладів ситуаційного керування, відсутня класифікація ситуацій, а більшість робіт авторів зводяться до емпірики ситуацій, тобто до практичного розбору заздалегідь складених виробничих ситуацій чи, як їх зараз називають, — «Case study».
На основі розроблених і уривчастих матеріалів з ситуаційного менеджменту необхідно спробувати відповісти на ряд запитань, що дозволяють мати хоча б загальне уявлення про цю дуже важливу ча-стину загальної системи менеджменту.
Які ж основні положення можна відзначити в ситуаційному ке-руванні?Напевно, насамперед, необхідно представити ті економічні кате-горії, що є основними складовими, компонентами досліджуваної проблеми. Розглянемо їх і дамо короткі судження з кожної категорії з погляду автора і на основі наявного матеріалу, розробленого раніше різними дослідженнями.
Наявність і прояв системного взаємозв'язку елементів ор-ганізації (як відкритої системи) з її зовнішнім середовищем одно-значно приводить до висновку про закономірність виникнення при-чинно-наслідкового зв'язку у виникненні ситуацій. Отже, існує, в принципі, можливість якісного виявлення цих взаємозв'язків, що дозволить хоча б приблизно виконати класифікацію виникаючих си-туацій, що виявляються в просторі й часі.
Аналіз упорядкованих ситуацій і масштабу їхнього розвитку дозволить: по-перше — вгадати, передбачати появу тієї чи іншої си-туації; по-друге — якісно і кількісно її оцінити; а по-третє, вчасно її розв'язати з найменшими втратами для організації.
Один з таких шляхів розв'язку проблемних ситуацій фрагмен-тарно окреслений автором за допомогою рис. 2.2 даної глави.
Базовими елементами концепції ситуаційного менеджменту є на-ступні компоненти, що підлягають вивченню, обліку і застосуванню:
1. Основні ситуаційні фактори:*
стан зовнішнього середовища;*
стан внутрішнього середовища в організації (якісно-кількіс-ний склад персоналу, взаємини, клімат у колективі, стилі керування, культура, якість функцій керування і їхньої реалізації, ресурси і їх погодженість і т.п.).
2. Ситуаційний підхід до розробки управлінського рішення, що орієнтований на вивчення впливу кожної конкретної ситуації на сис-тему виробництва. При цьому імовірність появи стандартних однако-вих ситуацій (через практично незліченну безліч варіантів поєднан-ня ситуаційних фактів) вкрай мала. Ситуації, при яких фактичний хід виробництва роботи значно відрізняється від запланованого (переви-щує визначені межі, встановлені плани), на даний момент часу.
3. Існуюча в організації технологія прийняття і реалізації рішен-ня. Можливість створення ситуаційної підсистеми керування.
4. Роль особистості, індивідуальності стилю керівництва соціотехнічної системи. Людський фактор.
5. Аналіз ситуацій — вивчення параметрів керованого об'єкта, зовнішніх умов і конкретних обставин (умов, ситуацій) його функціонування при розробці і реалізації рішення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Концепції ситуаційного менеджменту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок