Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Електронні ринки

Електронні ринки

Назва:
Електронні ринки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,71 KB
Завантажень:
435
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Електронні ринки
Електронним ринком вважається такий Web-вузол, що на-дає можливість продавцям і покупцям взаємодіяти один з од-ним, обмінюватися ідеями, влаштовувати аукціони, проводити трансакції, поповнювати запаси, координувати постачання та їх виконання. Інтегруючи весь ланцюжок комплектації, елек-тронні ринки перевизначають шляхи розвитку бізнесу і харак-тер взаємодії бізнес-партнерів.
За словами Kevin Jones, головного адміністратора компанії Net Market Makers, електронні ринки відкрили «нові можли-вості, оскільки ціни стали прозорими, а старі брокери-посеред-ники, які одержували свої доходи шляхом купівлі і продажу інформації, ніяк не сповіщаючи покупців і продавців, витісня-ються з ринку».
Електронні ринки несуть у собі потенціал, здатний рево-люціонізувати компанії і цілі галузі. Вони вносять зміни в про-цес постачання, об'єднують розрізнені раніше ланцюжки ком-плектації, приносять відчутну економію на обсягах закупівлі, активізують діяльність покупців і продавців, уможливлюють динамічне встановлення ціни і сегментування покупців до дрібних груп.
Ринки як інститути укладання угод між покупцями і про-давцями відомі з давніх часів. Електронні ринки не змінили ос-новних концепцій ринкових відносин, а визначили новий спосіб їхнього здійснення. Нижче наведені ключові характеристики, покладені в основу диференціації електронних ринків.
1. Орієнтація на споживача
Ринки В2В здійснюють on-line трансакції між підприємствами, організаціями і державними установами. Рин-ки В2С проводять електронні операції між компаніями та їх індивідуальними споживачами.
2. Канали здійснення
Компанії можуть здійснювати електронні угоди безпосеред-ньо одна з одною чи за допомогою посередників.
Прикладом компанії першого типу можна вважати вірту-альне підприємство AutoXchange, створене спільними зусиллями гіганта автомобілебудування Ford Motor Company та IT компанії Oracle з метою об'єднання по-стачань для автомобільного виробництва в єдину систему і зміні процесу укладання угод корпорації Ford.
Компанії можуть також вибирати допомогу електронних посередників, до функцій яких входить створення і керування електронними ринками. Вони надають місце зустрічі покупців і продавців, за що стягують спеціальну плату чи комісійну винагороду.
Розрізняють три типи електронних ринків, організованих посередниками: контрольовані продавцями, контрольовані по-купцями і контрольовані нейтральними сторонніми ор-ганізаціями. Посередницька бізнес-модель передбачає генеру-вання доходу з таких джерел: оплата трансакцій, комісійні пла-тежі, рекламна діяльність, членські внески, ліцензійна оплата програмних продуктів та ін.
3. Економічні функції
Електронні ринки також розрізняються за виконуваними функціями та економічною роллю. Горизонтальні ринки пред-ставляють товари і послуги, спрямовані на задоволення певної потреби, наприклад, пошуку роботи на віртуальному ринку праці. Вони сфокусовані на виконанні конкретних функцій чи автоматизації певних процесів (логістики, страхування, прове-дення платежів) для різних галузей, їх досвід звичайно зосеред-жений навколо певного бізнес-процесу, що є горизонтальним, тобто трансформується легко на різні вертикальні ринки.
Вертикальні ринки пропонують товари і послуги для конкрет-них галузей або їх сегментів. Вони надають специфічну для даної галузі інформацію і враховують специфіку взаємин, що склалися в ній.
4. Характеристики продукту
Правила функціонування електронних ринків також визна-чаються характером їхнього товарного ряду. Так, відкриті тор-гові майданчики придатні тільки для стандартних товарів. Іде-альні для торгівлі залізною рудою чи зерном, відкриті торгові майданчики з безліччю учасників не завжди зручні для торгівлі специфічною продукцією з гарантованою якістю і термінами по-стачання. Саме такого типу продукція найкраще підходить для спеціалізованих торгових майданчиків, які сприяють on-line трансакціям між компаніями, що регулярно ведуть бізнес між собою.
5. Форма власності
Відповідно до цього фактору електронні ринки можуть бу-ти власністю, приватних підприємців, компаній чи корпорацій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Електронні ринки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок