Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Моделі і моделювання в ситуаційному менеджменті

Моделі і моделювання в ситуаційному менеджменті

Назва:
Моделі і моделювання в ситуаційному менеджменті
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,02 KB
Завантажень:
101
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
Моделі і моделювання в ситуаційному менеджменті


З огляду на ієрархічну природу виникнення і розвитку ситуацій, з метою адекватного відображення функціонування виробничої ор-ганізації необхідне формування набору ієрархічно пов'язаних моде-лей управлінських ситуацій. При формуванні системи моделей мож-на використовувати три види стратегій. Стратегія «знизу нагору» до-пускає моделювання процесів виникнення ситуацій, починаючи з нижнього рівня виробничої технології, тобто розробку моделей най-простіших окремих технологічних процесів з наступним їхнім ув'язуванням і переходом до моделювання більш високих рівнів ви-робничої ієрархії. Стратегія «зверху вниз» вимагає, насамперед, фор-мування моделей ситуацій вищого рівня керування, а лише потім їхнього розукрупнення і деталізації до рівня окремих технологічних процесів. Третя стратегія формування моделей допускає одночасне створення комплексу моделей як зверху, так і знизу. Вона вимагає особливої уваги до понятійної єдності і спільності моделей усіх рівнів ієрархії.
Можливість використання основних положень методології «де-рева неполадок» для прогнозування управлінських ситуацій визна-чається тим, що прогнозована подія — відмовлення нормального функціонування системи — є небажаною для виробничої організації. Саме ця аналогія дозволяє застосувати методи розробки і дослідженнямоделі, розвинуті в теорії надійності, для дослідження уп-равлінських ситуацій.
У той же час варто зазначити, що характер функціонування соціально-економічних систем докорінно відрізняється від фун-кціонування технічних систем. Ця відмінність полягає, насамперед, у здатності соціально-економічних систем самостійно формувати мету. В силу цього причинно-наслідкові зв'язки виникнення і розвитку уп-равлінських (включаючи технологічні й ін.) ситуацій тут істотно інші. І якщо побудова моделі виникнення і розвитку ситуацій, що ба-зується на ідеях «дерева неполадок», виявляється можливою для ви-робничих організацій, то «архітектура» моделі, зумовлена взаємозв'язками її елементів, повинна бути заснована на логіці взаємодії і настання тих подій, що визначаються реалізацією у вироб-ничій організації, її основних функцій — виробничо-технологічної, інтелектуального забезпечення і керування [21].
Методологія «дерева неполадок», як відзначалося раніше, являє собою своєрідний підхід до побудови кількісних моделей надійності складних технічних систем. Цей підхід містить у собі графічний і текстовий способи опису того, яким чином подія — відмовлення си-стеми — може виникнути з комбінацій відмовлень підсистем і еле-ментів системи. Ось короткий опис цих способів.
«Логічне дерево», яке будує дослідник, складається з текстових блоків, що описують події — відмовлення елементів і підсистем, а та-кож логічних блоків — ув'язувань, що моделюють причин-но-наслідкові відносини між відмовленнями різних рівнів ієрархії. Побудова «дерева» виробляється за допомогою методології, відомої за назвою «зверху вниз». Насамперед фіксують і описують небажану подію — відмовлення системи. Цю подію називають корінною. Потім визначають причини, що ініціюють корінну подію. Далі, розглядаючи окремо кожну з подій, що є причинами настання корінної, визначають причини їхнього настання. Цей процес повторюється до того момен-ту, поки подіями розглянутого рівня ієрархії не стануть елементарні події — відмовлення функціонування елементів системи.
Отримана в такий спосіб діаграмна модель неполадок проблем-них ситуацій може бути подана у вигляді набору логічних рівнянь, що однозначно виводяться за висхідною графічною моделлю. Логічна модель може бути досліджена формальними засобами. Далі є можливість зібрати імовірні оцінки виникнення елементарних подій та обчислити імовірність появи корінної події. Знаючи імовірність появи корінної події, ризик її появи і збиток, нанесений їїнастанням, можна визначити очікувані втрати внаслідок можливих неполадок, тобто недозволені під час ситуації.
Побудоване за допомогою символів подій і логічних символів «дерево» — це логічна модель виникнення і розвитку ситуацій.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Моделі і моделювання в ситуаційному менеджменті

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок