Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу.

Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу.

Назва:
Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,07 KB
Завантажень:
436
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу.
Виникнення і розвиток маркетингу як теорії та підприємницької практики зумовлені розвитком економічних відносин між суб’єктами господарської діяльності і зростанням продуктивності праці, яке стало наслідком науково-технічного прогресу, широкого застосування машин та обладнання, спеціалізації розподілу праці. Все це спричинило різке зростання кількості товарів, перенасичення ринку, виникнення проблем із збутом продукції. Як наслідок цього – нераціональне використання ресурсів підриємства, погіршення фінансових показників діяльності фірм, зменшення грошових надходжень, а іноді й банкрутство підприємства, що призводить не лише до негативних економічних наслідків, а й до виникнення соціальних проблем, як, наприклад, безробіття.
У кінці 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. велика депресія, яка охопила світову економіку, стала каталізатором процесу формування маркетингу і прискорила прийняття його на озброєння на підприємствах. Одна з причин виникнення депресії 30-х рр. ХХ ст. – це збої у плануванні. В ринковій економіці маркетинг – це планування на мікрорівні.
Елементи практичної маркетингової діяльності появилися наприкінці ХІХ ст. Маркетинг як ринкова теорія у своїх перших проявах бере початки в 1902 році, коли в провідних університетах США (Гарвардський, Пітсбурзький, Пенсильванський) започатковано курс лекцій з проблем раціональної організації товароруху.
З 1911 року провідні компанії, такі як “Кертіс паблішинг Ко”, започаткували служби маркетингу.
“Стихійним маркетологом” прозвано Томаса Едісона, тому що він уміло адсорбував ідеї і доводив їх до потреб ринку.
1926 р. – створення наукової організації викладачів маркетингу.
1937 р. – започаткування Американської асоціації маркетингу.
Період формування сучасної концепції маркетингу – 30 – 50-ті роки ХХ ст.
Еволюція маркетингу
Роки | Акценти в маркетинговій діяльності | Основна орієнтація | Галузь застосування | Основні аналітичні методи
1900- 1950 | Вчення про товар | Орієнтація на розподіл, теорія про експорт і збут | Сільськогосподарсь- ке виробництво, виробництво масових товарів | Спостереження, аналіз купівель і продажу; розрахунок імовірності; споживчі панелі
1960 | Вчення про збут | Організація продажу; розвиток теорії, орієнтованої на товар та його функції; маркетинг як функція дистриб’ютерства | Споживчий маркетинг | Аналіз мотивів, дос-лідження операцій, моделювання
1970 | Вчення про приорі-тетну значущість маркетингу (мар-кетинг як рецепт) | Орієнтація на торгов- лю, збут і частково на споживача. Панівна теорія – наукові ос-нови поведінки і прийняття рішень | Промисловий і споживчий маркетинг | Факторінг, дискри- мінантний аналіз, математичні методи, маркетингові моделі, аналіз даних
1980- 1990 | Формування вчення про маркетинг як функцію менедж- менту. Стратегічний маркетинг, марке- тингова концепція управління | Орієетація на конку-рентів і екологію. Па- нівна теорія – ситіа- ційний аналіз | Промисловий і спо-живчій маркетинг; иаркетинг послуг і некомерційних організацій | Позиціонування, кластерний аналіз, типологія спожива-чів, експертні системи, причинно- наслідковий аналіз
1990- 2000 | Формування вчення про маркетинг як функцію й інстру-ментарій підприєм-ництва | Панівна теорія – тео-рія ринкових мереж і взаємодії, теорія ко-мунікацій, орієнтація на соціальний і еко-логічний ефект | Промисловий і спо- живчий маркетинг; маркетиинг послуг і некомерційних орга-нізацій; підприєм-ництво державних структур | Позиціонування, кластерний аналіз, типологія спожива-чів, моделі поведінки споживачів і конку-рентів, бенчмаркінг, теорія ігор
Етапи розвитку маркетингу:
50-ті р. ХХст. – Маркетинг = Збут
60-ті – Маркетинг = Маркетинговий аналіз
70-ті – Маркетинг = Філософія розвитку
80-ті – Маркетинг = Обов’язковий ритуал
90-ті – Маркетинг = Вікно у світ
Першим типом ринку, який сформувався у розвинутих країнах світу був так званий ринок продавця.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок