Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Планування як функція управління

Планування як функція управління

Назва:
Планування як функція управління
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,84 KB
Завантажень:
243
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Планування як функція управління
Види планів, стратегічне планування
Місія організації, визначення цілей
Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища організації
Стратегія фірми
А) типи стратегій бізнесу
Б) вироблення стратегії фірми
В) вибір стратегії
Г) виконання стратегії
Д) оцінка стратегії
Десять чинників стратегічного планування
1. Види планів, стратегічне планування
Планування — це процес формування місії та цілей організації, вибору специфічних стратегій для визначення та отримання необхідних ресурсів та їх розподілу з метою забезпечення ефективної роботи організації у майбутньому.
Процес планування є інструментом, який допо-магає в процесі прийняття управлінських рішень. Його мета полягає в забезпеченні нововведень та змін у достатньому об'ємі, щоб адекватно реагу-вати на зміни у зовнішньому середовищі.
Планування - необхідна передумова успішної реалізації будь-якого ділового починання органі-зації. Як загальна функція управління плануван-ня є процесом підготовки на перспективу рішень про те, що, ким, як, коли повинно бути зроблено. Планування залежить від ефективного аналізу зовнішнього середовища, об’єктивної оцінки власних позицій, вимагає спільних зусиль та участі всіх складових організації.
Планування передбачає вибір мети, розробку шляху для її досягнення та просування цим шляхом.
Головне завдання планування – створення і перегляд, відповідно до змінних умов, поточних і перспективних планів організації.
Залежно від тривалості планового періоду (го-ризонту планування) розрізняють короткострокові плани комерційної фірми - до 12 місяців, у тому числі поквартальні; середньострокові плани — від одного до п'яти років; довгострокові плани - від п'яти до 10 років.
Основні принципи планування (за АФайолем):
єдність планування (зміна одних планів спричиняє зміну іінших);
безперервність планування;
гнучкість планування (передбачення альтернативних варіантів планів);
принцип участі (залучення широкого кола працівників);
В американському менеджменті виділяють два види планування: стратегічне планування і планування реалізації стратегії.
Динамічні технологічні зрушення, економічна нестабільність у світі, всевладні умови ринку з його конкуренцією сприяють збільшенню горизонту пла-нування, використанню стратегічного планування.
В основі стратегічного планування закладена стратегія. Слово «стратегія» грецького походжен-ня і в перекладі означає «майстерність генерала».
Для фірми стратегія - це детальний, всебічний, комплексний план, набір дій та рішень для досяг-нення мети фірми, що розробляється та приймаєть-ся керівництвом.
Стратегію відрізняють довгостроковість та впро-вадження інновацій (нововведень). Основне завдан-ня, яке вирішує стратегія діяльності фірми, - за-безпечення впровадження інновацій та змін в організації шляхом розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища, внутрішньої коорди-нації та передбачення майбутніх змін у діяльності.
Стратегія здебільшого розробляється найвищим керівництвом, але її реалізація передбачає участь керівників усіх рівнів управління.
Стратегічне планування включає визначення місії та мети організації, аналіз середовища й стану організації, оцінку стратегічних альтернатив, вибір стратегії.
Залежно від розвитку ринку комерційній діяль-ності фірм відповідає певна теорія управління організацією.*
Товарна орієнтація ринку характеризуєть-ся прагненням до покращення якості товарів без серйозного врахування потреб, смаків, бажань покупців. Базовою теорією управління фірмою за таких умов є бюджетний контроль, що ба-зується на внесенні поправок в обсяг і структу-ру доходів - витрат виробництва та збуту залеж-но від поточної ситуації на ринку. В основі кон-цепції бюджетного контролю лежить уявлення про загальну незмінність основних умов і зако-номірностей на ринку. Коректування діяльності здійснюється лише час від часу, якщо назріла необхідність.*
Збутова орієнтація характеризується забез-печенням максимізації збуту за допомогою рек-лами та інших методів впливу на покупця з ме-тою примусити його здійснити покупку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Планування як функція управління

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок