Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Організація керування за контрольними точками

Організація керування за контрольними точками

Назва:
Організація керування за контрольними точками
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,61 KB
Завантажень:
31
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Організація керування за контрольними точками


Часто економічний механізм виникнення кризового стану «запу-скається» поступово і зі швидкістю, що набігає, надплановими відхиленнями рухається до фіналу.
Інакше кажучи, під впливом першопричин цих явищ почи-нається процес проходження (без додаткового імпульсу) одного за одним у визначеній послідовності ланцюжка взаємозалежних еко-номічних явищ (ефект падаючого доміно), наприкінці якого настає завершальне явище — кризовий стан [3].
На рис. 5.2 наведений приклад такого ланцюжка. Вихідним яви-щем у ньому буде жорсткість умов одержання грантів на НЮКР но-вих товарів фірми.
Події в наведеному ланцюжку розвиваються в такий спосіб:
1. Збільшення витрат на проведення НЮКР власними силами фірми або сторонніми організаціями на основі контракту.
2. Зменшення прибутку, що залишається в розпорядженні фірми.
3. Скорочення фінансових можливостей вирішення завдань удосконалення стратегічного потенціалу фірми (СПФ) за елемента-ми, безпосередньо не пов'язаними із проведенням НЮКР нового то-вару.
4. Одержання кредитів на удосконалення СПФ за елементами, зазначеними у п. 3.
5. Підвищення загального рівня СПФ за рахунок власних і по-зикових засобів.
6. Підвищення рівня конкурентного статусу фірми (КСФ).
7. Збільшення прибутку за рахунок підвищення рівня КСФ.
8. Ріст витрат фірми в зв'язку з необхідністю обслуговування отриманого кредиту.
9. Перехід конкурентної переваги фірми (КПФ) у фазу зрілості.
10. Відсутність можливості одержання кредиту.
11. Недостача засобів для підтримки КПФ на стабільному рівні.
12. Зниження рівня КСФ.
13. Зниження рівня КПФ.
14. Падіння попиту на товари фірми.
15. Зниження обсягу продажу товарів фірми.
16. Зниження платоспроможності фірми. Завершальне явище — банкрутство фірми.
У розглянутому ланцюжку виділені контрольні точки, спостере-женням за якими можна запобігти чи не допустити кризового стану фірми. Проходячи по точках 2, 3, 8, 11, 14, 15, 16, сигнал про кризу, що насувається, підсилюється. Кожна з цих точок повинна бути оцінена кількісно — у грошовому чи натуральному вираженні.
Як видно з рисунка, у ланцюжку показані два можливих шляхи до кризового стану: А і Б. У першому випадку (при одержанні креди-ту) цей шлях продовжується. Однак це може відбутися при таких умовах:*
ріст витрат виробництва, пов'язаний з обслуговуванням кредиту, виявиться менш інтенсивним, ніж темп збільшення прибутку за рахунок підвищення рівня КСФ (явища 8 і 7);*
ріст витрат виробництва, пов'язаний з обслуговуванням кредиту, виявиться істотно меншим, ніж зменшення прибутку, що зали-шається в розпорядженні фірми (явища 8 і 2);*
недостача засобів для підтримки КПФ на стабільному рівні буде компенсуватися додатковими залученнями позикових засобів, що, в свою чергу, не викликає зміни перших двох умов (явища 2, 3, 4, 8, 2). Ці умови відтворені на рисунку у вигляді відповідних зворот-них зв'язків.
Другий шлях (шлях Б) більш короткий. Отже, для того, щоб за-побігти швидкому настанню кризи, у даному випадку доцільно одержа-ти кредит на умовах, що дозволяють збалансувати витрати, пов'язані зобслуговуванням кредиту, і прибуток, який можна одержати в резуль-таті підвищення рівня конкурентної переваги фірми.
Було б недостатньо концентрувати зусилля тільки на відхилен-нях, тому що вони бувають як серйозні, так і незначні. Іноді дрібні розбіжності в одних галузях мають більше значення, ніж великі розбіжності в інших. Візьмемо, приміром, 5%-не відхилення від ко-шторису витрат на утримання конторських службовців і 20%-не відхилення від кошторисної суми на поштові відправлення. Перше може викликати серйозне занепокоєння керівника, а на друге він не зверне уваги.
Отже, принцип контролю за відхиленнями повинен на практиці поєднуватися з принципом контролю за критичними точками. Мало просто шукати відхилення, потрібно шукати їх у цих точках. Не мож-на заперечувати той факт, що, чим більше при контролі керівники зо-середжуються на відхиленнях, тим ефективніше буде сам контроль.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Організація керування за контрольними точками

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок