Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Методи оцінки ризику:характеристика і приклади

Методи оцінки ризику:характеристика і приклади

Назва:
Методи оцінки ризику:характеристика і приклади
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,98 KB
Завантажень:
116
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Методи оцінки ризику:
характеристика і приклади


Поняття ризику пов'язується з усвідомленням небезпеки, за-грози, ненадійності, невизначеності, непевності, випадковості, збитку. На думку дослідників, термін «ризик» походить від ла-тинського слова «resecum» — скеля або небезпека зіткнення з нею. Протягом тривалого часу поняття ризику не лише асоціюва-лося з багатозначними негативними проявами життєвих ситуацій, а й часто вживалося як їх синонім.
В економічній літературі відомі численні спроби сформулю-вати теоретичні визначення поняття ризику. Найбільш послідов-ним серед них є твердження, згідно з яким ризик у своїй першо-основі є невизначеністю.
Стан невизначеності можливий у кожній суспільно-еконо-мічній ситуації, якщо наперед не можна виявити причинно-наслідкового зв'язку між основними елементами процесу гос-подарської діяльності чи суспільного буття. Невизначеність породжується непередбачуваністю кінцевого результату, який може або збігатися з очікуваним, або бути ліпшим чи гіршим за нього. В умовах невизначеності кінцевий результат можна передбачити лише наближено, узявши одне з потенційно мож-ливих значень. Така невизначеність зумовлюється, як правило, суб'єктивним сприйняттям реальних явищ. Поняття ризику, на противагу поняттю невизначеності, має практичне застосу-вання, а тому його зміст потребує об'єктивного визначення. Отже, потрібний перехід від суб'єктивно сприйманої непевно-сті, випадковості до об'єктивного поняття ризику, що на ній базується. Єдиний спосіб такого переходу — оцінити непев-ність (випадковість) кількісними методами, надавши їй реаль-них числових значень. Звідси випливає: ризиком буде визна-но лише таку невизначеність, яку можна оцінити кіль-кісно.
Дати найточнішу кількісну оцінку невизначених величин мо-жна, обчисливши ймовірність їх появи. Ця ймовірність має ту ха-рактерну особливість, що вона одночасно як два необхідні ком-поненти загальної оцінки враховує такі взаємодоповняльні випадковості:
1) частоту настання події щодо місця та часу;
2) розмір збитку, тобто абсолютну величину від'ємного відхи-лення фактичного результату від очікуваного.
Отже, показник ризику за своїм змістом — це не лише ймовір-ність появи непевної (випадкової) події, а й імовірність настання негативного результату.
Ідея кількісного підходу до оцінки ризику ґрунтується на тому, що невизначеність може бути поділена на два види.
Якщо невизначені параметри спостерігаються досить часто за допомогою статистики або імітаційних експериментів, то можна визначити частоти появи даних подій. Такий тип невизначеності має назву статистичної невизначеності. При достатній кількості спостережень частоти розглядаються як наближене значення ймовірностей подій.
Якщо окремі події, які нас цікавлять, повторюються досить рідко або взагалі ніколи не спостерігалися і їх реалізація можлива лише в майбутньому, то має місце нестатистична невизначеність. У цьому випадку використовується суб’єктивна ймовірність, тобто експертні оцінки її величини. Концепція суб’єктивної ймовірності грунтується не на статистичній частоті появи події, а на ступені впевненості експерта в тому, що задана подія відбудеться.
Методологічною базою аналізу і ризику інвестиційних проектів є розгляд вихідних даних як очікуваних значень певних випадкових величин з відомими законами ймовірнісного розподілу. Математичний аппарат, використовуваний при цьому підході, розглядається докладно в курсах теорії ймовірності та математичної статистики.
Законом розподілу випалкової величини називається закон відповідності між можливими значеннями випадкової величини та їх імовірностями.
Наприклад, доходність певного інвестиційного проекту може характеризуватися наведеним нижче законом розподілу:


Розподіл доходу проекту за ймовірністю одержання
Ймовірність одержання доходу
(Р) | Рівень очікуваного доходу (Х)
(умовн. од.)
0,2
0,5
0,3 | 200
800
1000
Випадкова величина, яка набуває певних окремих значень, називаєтсья дискретною.
Таблиця є прикладом закону розподілу дискретної випадкової величини.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Методи оцінки ризику:характеристика і приклади

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок