Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Менеджмент-наука управління

Менеджмент-наука управління

Назва:
Менеджмент-наука управління
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,33 KB
Завантажень:
384
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат
“Менеджмент-наука управління”
 


Менеджмент – процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з тим, щоб досягнути координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного досягнення завдань.
Термін управління спочатку визначив вміння об’їжджати коней та ними керувати. Англійське слово “to manage” (керувати) походить від кореня латинського слова “manus” (рука). Потім цим терміном почали визначати вміння володіти зброєю та керувати колісницями.
Управління організацією в умовах ринкової економіки складніше, ніж в умовах центральної системи. Це пов’язано з розширенням прав відповідальності та з необхідністю пристосування до змін у зовнішньому середовищі. Всі проблеми, які виникають перед організацією, неможливо вирішити без сучасного професійного менеджменту – цього могутнього прискорювача розвитку суспільства.
Менеджмент визначається як процес, за допомогою якого професійно підготовлені спеціалісти формують організації та керують ними шляхом постановки цілей та розробки засобів їх досягнення. Процес менеджменту передбачає виконання функцій планування, організації, координації, мотивації, контролю праці робітників організації для досягнення певних цілей. Тому менеджмент – це вміння досягти поставлених цілей, спрямовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки людей, які працюють в організації. Тому можна розглядати менеджмент як процес впливу на діяльність окремого працівника, групи, організації в цілому з метою досягнення найкращих результатів.
Мистецтвом досягти цілі повинен володіти певний прошарок суспільства – менеджери, робота яких полягає в організації та управлінні зусиллями всього персоналу для досягнення цілей. Тому менеджмент визначається як орган чи апарат управління.
У свою чергу, можна система управління також впли-ває на навколишнє середовище, подаючи на виходи сис-теми інформацію та продукт функціонування системи {товари, послуги, фінанси та iн.).
Отже, для ефективного функціонування будь-якої системи управління необхідно врахувати всі чинники як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, які на неї впливають.
У навчальних закладах колишнього СРСР вивчався курс управління (народним господарством в цілому, його галузями, окремими соціально-економічними система-ми та ін.) У зв'язку з цим виникає потреба уточнення понять «управління» і «менеджмент». Відмінність між цими поняттями підлягає у змісті, формах та методах здійснення управлінського впливу суб'єкта управління на об'єкт. Управління як наука вивчає зазначені скла-дові в кожному випадку щодо конкретної системи від-носин управління виробничо-господарською діяльністю
З історії розвитку людства відомо безліч таких сис-тем— системи управління в рабовласницькому і фео-дальному суспільствах, у воєнізованій економіці, командно-адміністративній економіці колишніх соціаліс-тичних країн та ін. Менеджмент — це сучасна система правління, яка найбільш повно відповідає функціону-ванню соціально-економічних систем в умовах ринкових відносин.
Отже, застосування терміна «управління» правомір-не щодо загальної характеристики цього виду людської діяльності, а «менеджмент» — щодо змісту, форм і ме-тодів конкретного управлінського впливу суб'єкта па об'єкт управління в умовах ринкових відносин.
Термін «менеджмент» походить від англ. Manage - управління, керування. У зарубіжній та вітчизняній лі-тературі можна знайти безліч авторських визначень менеджменту, що пояснюється багатозначністю цього по-няття, оскільки є організаційна, функціональна та осо-бова складові менеджменту. Так, нерідко під менеджмен-том розуміємо структуру управління підприємством, тоб-то його ієрархію і всіх менеджерів — вищої, середньої та низової ланок. Це і є організаційно-структурний бік менеджменту.
Якщо під менеджментом розуміти поточний процес виконання функцій управління підприємством, то це — функціональна характеристика менеджменту.
Врешті, менеджмент як мистецтво управління ви-робничими процесами конкретною особою є особовою характеристикою його
Узагальнюючи різноманітні характеристики менедж-менту, можна дати таке визначення його: менеджмент — це система організації колективної праці, ефективного використання ресурсів, концентрації зусиль на безпе-рервному підвищенні якості роботи персоналу підприєм-ства (організації).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Менеджмент-наука управління

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок