Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Конфлікти в діяльності організації

Конфлікти в діяльності організації

Назва:
Конфлікти в діяльності організації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,11 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Конфлікти в діяльності організації.
Природа конфлікту, його складові та види конфліктів.
Причини конфліктів. Типи темпераменту та характеру людини.
Способи розв’язання конфліктних ситуацій.
Стреси, фактори, що їх викликають, і шляхи уникнення.
1. Природа конфлікту, його складові та види конфліктів
Процес керівництва організацією часто супроводжується конфліктами між окремими виконавцями, у колективах, а також стресами працівників. Менеджер повинен знати сутність, особливості перебігу та можливі наслідки конфліктів і стресів, уміти нейтралізовувати їх.
Конфлікт — відсутність згоди між двома чи більше суб'єктами, зітк-нення протилежних сторін, сил (осіб, груп працівників); внутрішній дискомфорт особи.
Під час конфлікту кожен суб'єкт нав'язує свою точ-ку зору, думки, ініціює гострі суперечки, заважаючи ін-шому суб'єкту чинити так само.
Поширеною є позиція про руйнівну силу, а тому — небажаність конфліктів. Вона навіть оформилася в док-трину під назвою «школа Вебера». Представники цієї школи пов'язують конфлікти з різними драматичними епізодами, погрозами, агресією, суперечками, ворожіс-тю, війнами тощо. Існує й альтернативна точка зору, яка наголошує на бажаності конфліктів, розглядаючи їх як позитивний чинник.
За своєю природою, особливостями перебігу та наслід-ками конфлікти бувають настільки різноманітними, що це дало підстави класифікувати їх за різними ознаками.
За наслідками конфлікти бувають:—
функціональні — сприяють підвищенню ефектив-ності діяльності організації;—
дисфункціональні — зумовлюють зниження рів-ня забезпечення особистих потреб, послаблення ролі гру-пового співробітництва, а в підсумку — зниження ефек-тивності діяльності організації;—
безрезультатні — не зумовлюють жодних змін у діяльності організації.
За змістом виділяють такі типи конфліктів:—
внутріособистісний — найчастіше його породжують некоректність, різноспрямованість вимог, неструктурова-ність завдань, що засвідчує низьку культуру делегування повноважень, недосконалу організаційну структуру управлін-ня, невмотивоване застосування стилів керівництва тощо;—
міжособистісний — виникає при розподілі ресур-сів, робіт, матеріальних заохочень, обов'язків тощо, а та-кож внаслідок помітних відмінностей у знаннях, квалі-фікації, рівні інтелекту, психологічної несумісності пра-цівників тощо;—
конфлікт між особою і групою — породжений по-рушенням групових норм, персональних обов'язків, низь-ким рівнем культури взаємин тощо;—
міжгруповий — виникає між лінійним і штабним персоналом, профспілкою та адміністрацією, формальними і неформальними групами тощо; в його основі — зіткнення інтересів різних груп;—
конфлікт між апаратом управління (керуючою систе-мою) та виконавчим апаратом (керованою системою) — є наслідком неефективних управлінських рішень, недолі-ків у сфері комунікацій тощо.
Здебільшого конфлікти спричиняються:—
розходженням інтересів під час розподілу ресурсів;—
взаємозалежністю завдань;—
несхожістю цілей;—
протилежним розумінням конкретної ситуації;—
різним розумінням та сприйняттям цінностей;—
відмінностями у манері поведінки;—
неправдивою інформацією;—
незадовільними комунікаціями;—
відмінностями у життєвому досвіді;—
різкою зміною подій тощо.
Процес виникнення, розгортання конфлікту та управ-ління конфліктною ситуацією подано на рис. 3.18.
Центральним елементом моделі є управління конф-ліктом, яке здійснюють на засадах застосування техно-логії менеджменту. При цьому для подалання конфліктів використовують міжособистісні та структурні методи.
До міжособистісних методів подолання конфлікту належать:—
ухилення (людина ухиляється від конфлікту);—
згладження (погашення прагнення до конфлікту);—
примус (ліквідація конфлікту силою влади чи ін-шим примусовим способом);—
компроміс (зближення точок зору);—
розв'язання проблеми, яка спричинила конфлікт.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Конфлікти в діяльності організації

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок