Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ

Назва:
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,49 KB
Завантажень:
182
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Пошукова робота
на тему:
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ


Управління — складний і динамічний процес, керова-ний і здійснюваний людьми для досягнення поставленої мети. Після того як встановлено цілі управління, необ-хідно знайти найбільш ефективні шляхи та методи досяг-нення їх. Інакше кажучи, якщо при визначенні цілей потрібно відповісти на запитання «чого потрібно досяг-ти?», то слідом за цим виникає запитання: «як найбільш раціонально досягти мети?». Отже, виникає потреба у застосуванні арсеналу засобів, що забезпечують досяг-нення цілей управління, тобто методів управління.
Методом називається захід або сукупність заходів у будь-якій людській діяльності, спосіб досягнення мети, шлях вирішення певного завдання.
Засоби цілеспрямованого впливу на трудовий колек-тив або на окремих його членів називають методами управління. Методи являють собою важливий елемент процесу управління (Наявність прогресивних методів уп-равління та вміле використання їх є передумовою ефек-тивності управління і господарських процесів).
Методи управління покликані забезпечити високу ефективність діяльності колективів, їх злагоджену ро-боту, сприяти максимальній мобілізації творчої актив-ності кожного члена. Цим методи управління відрізня-ються від усіх інших технічних та технологічних методів, які використовуються у ході вирішення комплексних ви-робничо-господарських завдань.
Особлива роль методів управління полягає у тому, щоб створити умови для чіткої організації процесу уп-равління, використання сучасної техніки і прогресивної технології організації праці і виробництва, забезпечити Їх максимальну ефективність при досягненні поставленої мети. Таким чином, зміст поняття «методи управління» витікає із суті і змісту управління і належить до основних категорій теорії управління.
Формування цілеспрямованого впливу на трудові ко-лективи та їх окремих членів безпосередньо пов'язане з мотивацією, тобто використанням факторів, які визна-чають поведінку людини в колективі у процесі виробництва. Звідси витікає дуже важлива вимога до методів управління: методи управління повинні мати свою моти-ваційну характеристику, що визначає напрям дії їх. Ця характеристика показує мотиви, які визначають поведін-ку людей і на які орієнтована відповідна група методів.
Відповідно до мотиваційної характеристики у складі методів управління виділяють три групи:
економічні;
організаційно-розпорядчі;
.соціальні.
Економічні методи управління об'єднують усі мето-ди, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих їхніх членів. Цей вплив здійснюється матеріальним стимулюванням окремих пра-цівників і колективів у цілому.
Організаційно-розпорядчі методи спрямовані на ви-користання таких мотивів трудової діяльності, як почут-тя обов'язку, відповідальності, у тому числі адміністра-тивної. Ці методи відрізняються прямим характером впливу: будь-який регламентуючий чи адміністративний який підлягає. обов'язковому виконанню.
Соціальні методи грунтуються невикористанні со-ціального механізму, що діє у колективі (неформальні групи, роль і статус особистості, система взаємовідносин у колективі, соціальні потреби та ін.).
Ефективність застосування методів управління в ос-новному залежить від рівня кваліфікації керівних кад-рів, що зумовлює потребу систематичної і цілеспрямова-ної підготовки та повсякденного використання всіх заз-начених напрямів впливу на колектив і окремих людей.
Економічні методи управління посідають центральне місце в системі наукових методів управління трудовою діяльністю людей, оскільки на їх основі встановлюється цільова програма господарського розвитку окремих під-приємств і організацій і визначається такий режим ро-боти і такі стимули, які об'єктивно спонукають і заці-кавлюють колективи і окремих працівників в ефективній праці.
Таким чином, впливом на безпосередні інтереси об'єк-та управління створюється механізм його орієнтації на найбільш ефективний режим роботи без повсякденного і безпосереднього втручання зверху. До складу економічних методів управління належать організаційно-виробниче планування, метод комплексних цільових програм, комерційний розрахунок, система еко-номічних регуляторів господарської діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок