Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Промисловий маркетинг

Промисловий маркетинг

Назва:
Промисловий маркетинг
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,80 KB
Завантажень:
86
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
Промисловий маркетинг


План
1. Сутність і передумови розвитку промислового маркетингу
2. Принципи і завдання промислового маркетингу
3. Концепції промислового маркетингу: розвиток та умови застосування


Формування соціально-ринкової моделі господарювання в Ук-раїні пов'язане з проблемами, які не лише ускладнюють створен-ня єдиної обгрунтованої концепції стабілізації та розвитку націо-нальної економіки, а й посилюють негативний вплив на діяльність промислових підприємств, їх фінансову стійкість.
Найскладніши-ми є такі проблеми:

відсутність сформованої правової та методологічної бази для проведення санації та реструктуризації підприємств;

недостатня забезпеченість України паливно-енергетичнимbресурсами;

недосконалий розвиток кредитних відносин на тлі фінансової кризи.
Мало того, у ринкових умовах господарювання економічні до-сягнення суспільства безпосередньо залежать від діяльності під-приємств. Ось чому радикальні економічні реформи слід насам-перед спрямовувати на підприємство, де відбуваються основні економічні процеси, вирішується комплекс проблем якості і техно-логії виробництва, формуються певні економічні та соціальні відносини, стикаються інтереси суспільства, колективу і праців-ника.
З огляду на складну соціально-економічну ситуацію, необхід-ність упровадження комплексу цілеспрямованих заходів для ста-білізації виробництва і досягнення економічного зростання на якісно новій основі програмою "Україна 2010" передбачається здійснювати структурну перебудову не за галузевим принципом, а за пріоритетними напрямками реформування економіки. Визначе-но такі першочергові взаємопов'язані завдання:*
підвищення конкурентоспроможності виробництва і розширення експортного потенціалу країни;силення соціальної орієнтації економіки, освоєння випуску нових конкурентоспроможних товарів;

реалізація енергозберігаючої моделі економіки;

оновлення виробництва на науково-технологічній основі;

реструктуризація підприємств;*
створення відповідних ефективних регіональних структур. Зазначені завдання можна розв'язати лише за сприятливого
розвитку зовнішнього середовища підприємств і широкого викори-стання маркетингу виробниками товарів промислового призначен-ня, спрямованого на розширення промислового ринку і якнайпов-ніше задоволення попиту споживачів на промислові товари
 
СУТНІСТЬ І ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ
Промисловий маркетинг — це вид діяльності у сфері матері-ального виробництва та промислових послуг, спрямованої на за-доволення потреб підприємств, установ та організацій у сировині, матеріалах, комплектуючих виробах, устаткуванні, послугах через обмін, а також на підвищення ефективності виробництва та збуту товарів виробничого призначення (ТВП) шляхом дослідження та задоволення попиту на промислову продукцію та промислові по-слуги.
Історично маркетинг засобів виробництва почав розвиватися пізніше, ніж маркетинг споживчих товарів.
До передумов застосування принципів та методів маркетингу у виробничо-збутовій діяльності підприємств, які виготовляють ТВП, належать такі:

проникнення досягнень науки і техніки в усі сфери людської діяльності;

посилення конкуренції на світовому і внутрішньому ринках;

необхідність удосконалення управління діяльністю підприємства, особливо виробничо-збутовою.Об'єктом курсу "Промисловий маркетинг" є промисловий ри-нок і його суб'єкти, предметом — теоретичні положення і прак-тичні аспекти маркетингової діяльності підприємств у сфері мате-ріального виробництва та промислових послуг, спрямованих на формування / виявлення і задоволення потреб учасників промис-лового ринку у товарах виробничого призначення, а також відно-сини, що виникають між ними у процесі обміну.
ПРИНЦИПИ І ЗАВДАННЯ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ
Промисловий маркетинг як спосіб господарювання в ринкових умовах грунтується на таких принципах:

вільному виборі мети функціонування та стратегії розвитку;

пристосуванні до вимог споживача;

цілеспрямованому впливі на попит споживачів з метою його належного формування;

гнучкості у досягненні поставленої мети, тобто швидкому пристосуванні до змін умов навколишнього середовища;

комплексному підході до розв'язання проблем, що передбачає визначення мети відповідно до ресурсів і можливостей
підприємств.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Промисловий маркетинг

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок