Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Суб’єкти, засоби та методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Суб’єкти, засоби та методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Назва:
Суб’єкти, засоби та методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,29 KB
Завантажень:
160
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Сукупність економічних функцій держави реа-лізується через механізм державного регулюван-ня, котрий являє собою втручання адміністрат
ив-них органів у підприємницьку діяльність з допо-могою різних форм та методів переважно еконо-мічного характеру


Реферат
З предмету: «Менеджмент»
на тему:
“Суб’єкти, засоби та методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності”
Сукупність економічних функцій держави реа-лізується через механізм державного регулюван-ня, котрий являє собою втручання адміністратив-них органів у підприємницьку діяльність з допо-могою різних форм та методів переважно еконо-мічного характеру. Основу національної системи регламентування зовнішньоекономічної діяль-ності становить набір допустимих засобів і ме-тодів обмеження експорту й імпорту з допомогою тарифних або нетарифних елементів та валютно-кредитних засобів, способів стимулювання експорт-ного виробництва, а також технічних норм, стан-дартів і вимог до товарів, що ввозяться.
Торгово-політичні засоби впливу на зовніш-ню торгівлю будь-якої країни набувають форми або самостійних односторонніх актів її уряду, які встановлюють режим зовнішньої торгівлі цієї країни, або угод з урядами інших країн, що регу-люють торговельні взаємовідносини.
Звідси два основні правові джерела торгово-політичних засобів: національне законодавство, котре встановлює режим експорту та імпорту то-варів, і торговельні договори й угоди (дво- і багато-сторонні) уряду однієї країни з урядами інших країн.
Митні тарифи будь-якої країни являють со-бою переліки товарів, що на них встановлюється ми-то. Щ товари об'єднані в групи за ознакою походжен-ня (рослинні, тваринні, промислові тощо) і за сту-пенем оброблення товару. Навпроти кожного то-вару (чи товарної позиції) вказується розмір уста-новленого мита. Для групування товарних позицій використовуються класифікації, розроблені ООН.
Мито — це податок, що сплачується у зв'яз-ку із ввозом іноземного товару в країну. Воно стягується під час випуску товарів митницями на внутрішній ринок. Економічна дія мита полягає в тому, що воно збільшує ціну іноземного товару, що ввозиться в країну, і створює різницю в ціні того самого товару на світовому ринку і в межах цієї країни.
Мито в тарифі встановлюється двома метода-ми. Один із них — це визначення розміру (став-ки) мита у вигляді відсотка до ціни товару. Мито, виражене в такий спосіб, називається митом від ціни, або адвалорним. Інший метод — це вста-новлення розміру мита безпосередньо у грошово-му виразі у вигляді певної суми, що стягується з маси, обсягу чи одиниці товару. Мито, виражене в такий спосіб, називається специфічним митом.
У сучасних митних тарифах використовують-ся обидва види мита. Однак адвалорне та специфіч-не мито по-різному реагують на зміни рівня цін на світовому ринку. У разі підвищення цін ефек-тивнішим виявляється адвалорне мито, у випадку зниження — специфічне. Оскільки у післявоєн-ний період ціни на товари постійно зростали, то в сучасній митній політиці промислове розвинених країн спостерігається тенденція до підвищення ролі адвалторного мита у тарифах.
За своїм походженням мито може бути авто-номним чи конвенційним. Автономне мито ство-рюється постановою державної влади даної краї-ни незалежно від будь-яких угод з іншими краї-нами. Конвенційне мито виробляється у процесі укладення угоди чи договору з іншою країною і фіксується в цьому договорі. Воно не може зміню-ватися протягом строку його дії. Конвенційне мито зникає з митного тарифу тоді, коли договори, за якими воно було надане, припиняють свою дію.
Структура митних тарифів включає прості (одноколонні) та складні (багатоколонні) тарифи.
Прості митні тарифи встановлюють одну ставку мита для кожного товару незалежно від по-ходження цього товару.
Складний митний тариф передбачає дві та більше ставок мита для кожного товару. Найви-ща ставка називається максимальною, чи генераль-ною. Вона використовується для товарів тих країн, з якими немає торговельних угод. Найнижча, мінімальна ставка застосовується до товарів тих країн, з якими підписано торговельні договори й угоди і, що особливо важливо, яким надано режим найбільшого сприяння.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Суб’єкти, засоби та методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок