Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Передумови створення і освоєння нових товарів виробничого призначення

Передумови створення і освоєння нових товарів виробничого призначення

Назва:
Передумови створення і освоєння нових товарів виробничого призначення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,00 KB
Завантажень:
357
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Передумови створення і освоєння нових товарів виробничого призначення


Здатність створювати нові товари відрізняє ефективно діючі підприємства від конкурентів і є ознакою фірм, орієнтованих на маркетинг.
Необхідність створення нової продукції для постійного еконо-мічного розвитку фірм зумовлена такими факторами:

нова продукція сприяє стабілізації обсягів збуту і витрат протягом року компаніям із сезонним характером виробництва;

нові вироби дають змогу фірмі одержати більший прибуток і контролювати маркетингову програму;

зменшується залежність від одного товару або асортиментної групи;

досягається максимальна ефективність системи реалізації;

з'являється можливість раціонального використання відходів виробництва.
Фірма має бути готова до того, що деякі нові продукти не ко-ристуватимуться попитом внаслідок конкуренції і несподіваної зміни смаків споживачів. Упровадження нового товару — завжди ризик, тому потрібно враховувати, що ринок може відхилити створений товар, і мати можливість замінити цей виріб на інший і його маркетингову програму.
Створенню нового товару має передувати оцінка:

сфери можливого використання, чисельності та складу потенційних покупців;

наявних ресурсів виробництва і збуту;
108жливих змін у технологічному забезпеченні випуску нового товару;

господарських ризиків та ймовірності конкуренції новоготовару з тими, що вже виробляються підприємством.
Крім того, фахівець з маркетингу має оцінити зв'язок нової продукції з товарами, що вже виробляються, щодо рівня техно-логії і методів реалізації. Це дає змогу ефективніше використо-вувати технологічні, виробничі і збутові можливості. Потрібно також з'ясувати рівень стандартизації товару. Створення стандарт-ного товару (і це справедливо для всіх ринків) забезпечує безпе-речні переваги:

досягається значне заощадження коштів за рахунок збільшення обсягів виробництва;

спрощується контроль за рухом товарних запасів і організацією технічного обслуговування;

з'являється можливість розробити стандартні програми маркетингу ;
забезпечується швидка окупність інвестицій.
Для того щоб з'ясувати, яким має бути новий товар — стан-дартним (індиферентним до ринку), диференційованим (залежно від ринку) або універсальним (тобто поєднувати дві ознаки), не-обхідно вивчити природу товару і вимоги ринку до нього. Опти-мальним є максимально стандартизований товар з оригінальними елементами, що відбивають специфічні вимоги ринку. Інакше ка-жучи, слід керуватися принципом: стандартизація — там, де мож-ливо, а різноманітність — там, де необхідно. У міжнародному бізнесі вважається за доцільне випускати не один виріб, а широ-кий параметричний набір (ргосіисі Ііпе — продуктова лінія). З розширенням асортиментного набору збільшується ймовірність того, що будь-який покупець знайде для себе необхідний товар. Це суттєво зміцнює позиції фірми на ринку і збільшує обсяг про-дажу.
Широкі параметричні ряди дають змогу гнучко реагувати на перехід товару з однієї стадії життєвого циклу на іншу. Водночас індивідуалізація конструкцій і розмірів схожих за призначенням виробів призводить до зменшення серійності виробництва, розпо-рошення коштів на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.
Створення засобів праці характеризується різною тривалістю (дод. б, 7) та складністю виконуваних робіт, яка визначається
Початок стадії освоєння нового товару характеризується вели-кими виробничими витратами на одиницю виробу. Рівень цих вит-рат зумовлюється високою трудо-, матеріало- та верстатомісткістю нової продукції, підвищеним відсотком браку на перших етапах освоєння.
У процесі освоєння нових виробів повільно "шліфуються" тех-нологічні процеси, виробництво забезпечується необхідним осна-щенням та спеціальним устаткуванням, водночас освоюються нові операції. Усе це сприяє зниженню витрат на стадії освоєння.
З освоєнням серійного виробництва товарів і збільшенням його обсягів дещо стабілізується структура їх собівартості (зменшуєть-ся питома вага основної і додаткової заробітної плати в загально-му обсязі собівартості, проте збільшуються витрати на сировину, матеріали, комплектуючі вироби).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Передумови створення і освоєння нових товарів виробничого призначення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок