Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Роль людського фактора в керуванні

Роль людського фактора в керуванні

Назва:
Роль людського фактора в керуванні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,46 KB
Завантажень:
280
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Роль людського фактора в керуванні


Зростання складності управлінських завдань вимагає удоскона-лювання методів і прийомів їхнього вирішення, спричиняє облік усіх нюансів при розробці і реалізації прийнятих рішень від учасників цього процесу — розробяювачів, керівників, виконавців, до всієї соціотехнічної системи в цілому.
Загальний зміст теорії систем полягає в тому, що при розробці чи дослідженні будь-якої системи варто враховувати взаємозалеж-ності між різними її елементами. У соціотехнічній концепції, зокре-ма, передбачається відношення до організації як до взаємозалежної системи, аналіз як соціальних, так і технічних її компонентів в одна-ковій мірі.
Концепція людських відносин, у якій підкреслюється величезна роль у процесі виробництва соціально-психологічних факторів, стверджує, що на поведінку працівників впливають не тільки еко-номічні стимули, а й соціально-психологічні потреби людей, що бе-руть участь у всіх складових цього процесу.
У системі керування соціотехнічними системами все взаємоза-лежне. Одні люди розробляють і приймають рішення, інші — забез-печують їхню реалізацію, треті — виконують прийняті рішення. Відносини між учасниками цього процесу базуються на людській по-ведінці, її психологічній суті, індивідуальності, її базових і програму-ючих властивостях.
Базові властивості — сплав уроджених і придбаних у процесі виховання і соціалізації рис особистості [34].
Головним рушійним стимулом розвитку індивідуальності є її програмуючі властивості — спрямованість, інтелект і самосві-домість. Індивідуальність має власний внутрішній психічний світ, са-мопізнання і саморегуляцію поведінки, що складаються і діють ор-ганізаційними факторами власної поведінки особистості.
Удосконалювання і зміна програмуючих властивостей особис-тості забезпечує їй повноцінну, плідну тривалу творчу діяльність і впливає на зміни деяких базових якостей, зокрема характеру. Поси-лення інтересу до професії веде до інтенсифікації інтелектуальної діяльності, підвищення мотивації, а розвиток інтелекту — до пошукунових ідей цієї діяльності, формування наполегливості, цілеспрямо-ваності — найважливіших рис сучасного менеджера.
На зміст рішень і їхню якість впливають такі особливості осіб, що приймають рішення, як характер, темперамент, симпатії й анти-патії, прихильності, смаки, розуміння особистого престижу, емоції, самопочуття, настрій і ін.
ОПР може бути переконаним, принциповим борцем, впевненим у важливості і суспільній корисності дорученої йому справи, чи ма-ти риси кар'єриста, що виявляє активність заради особистого вису-вання. Він може мати якості новатора, що сміливо впроваджує все передове й ефективне, чи, навпаки, консерватора, якому важко відмо-витися від звичних методів, навіть якщо вони явно застаріли.
Керівник може мати сильну волю, рішучість і наполегливість у досягненні поставлених цілей чи бути безвладною, слабохарактерною людиною, не здатною піти «проти течії». І, нарешті, ОПР може вияв-ляти жагуче чи холодно-розумове відношення до дійсності, вміти стримувати чи, навпаки, легко чи важко входити в нову обстановку, діяти імпульсивно чи розмірено, обдумано [22].
Великий вплив такі особистісні якості роблять на оцінку вихідної ситуації для ухвалення рішення, особливо в умовах дефіци-ту часу. Неправильна оцінка ситуації може бути наслідком сильного збудження (гніву, страху), коли людина не здатна враховувати всі об-ставини і перекручено уявляє собі обстановку.
У цих умовах у керівника особливо гостро виявляється влас-тивість сприймати не дійсні фактори, а ті, котрі йому хочеться бачи-ти. В результаті рішення приймаються на основі не об'єктивного, а перекрученого, суб'єктивного уявлення про дійсність. Тому керівни-ку, як нікому іншому, насамперед потрібний самоконтроль, на базі якого він може приймати більш об'єктивні рішення.
Менеджеру необхідно знати склад і зміст властивостей особис-тості, що формують її психологічний портрет, володіти прийомами самоорганізації, самоконтролю і самоврядування (поняття «самоме-неджмент», щонайменше, некоректне) з метою ефективного керуван-ня людьми і досягнення запланованих результатів*.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Роль людського фактора в керуванні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок