Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Реклама та маркетинг

Реклама та маркетинг

Назва:
Реклама та маркетинг
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,48 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Реклама та маркетинг


В економічно розвинутих країнах маркетинг є філософією су-часних суспільних відносин. Це один із різновидів людської ді-яльності, спрямованої на задоволення потреб людей у процесі об-міну. Тому маркетинг є інструментом соціального орієнтування сфери виробництва та послуг. Він зв'язує споживача з виробником і має забезпечити продаж товарів та послуг для максимально мож-ливого задоволення потреб людей.
Маркетинг як діяльність на ринку в своєму розвитку пройшов кілька етапів: перший — удосконалення виробництва, другий — удосконалення товару, третій — інтенсифікація комерційних послуг зі збуту, четвертий — власне маркетинг, п'ятий — соціально-етичний маркетинг.
Якщо розглядати власне маркетингову діяльність, необхідно спинитися на четвертому та п'ятому етапах, хоча ринок України ще не пройшов і перших трьох.
На четвертому етапі принцип ринкової діяльності можна харак-теризувати так: «знайдіть потребу в чомусь і задовольніть її» або «виробляйте те, що можете продати, а не те, що можете виробляти». В Україні цього можна досягти тільки за умов структурної перебу-дови виробництва товарів, послуг та ідей.
П'ятий етап відповідає постіндустріальному рівню розвитку ци-вілізації та забезпечує соціально-етичний характер діяльності на рин-ку, тобто маркетинг втрачає свій специфічний збутовий характер і перетворюється на ключовий інструмент управління міжособистісними, суспільними процесами. Тому принципи соціально-етичного маркетингу можна викласти так:*
досягнення максимального рівня задоволення потреб людини;*
максимальне поліпшення якості життя;*
досягнення максимально можливого споживання товарів, пос-лу г та ідей;*
можливість максимально широкого вибору ідей, товарів та по-слуг (свобода вибору без примусової системи розподілу).
Розвиток соціально-етичного маркетингу з початку п'ятдесятих років привів до радикальних змін окремих функціональних складо-вих маркетингу.
Сучасний маркетинг економічно розвинутих країн має забезпе-чити наявність таких чотирьох складових:
1. Робота з продуктом, тобто прогнозування попиту (створення нового товару, розширення його асортименту, завантаження підпри-ємств, що виробляють цей продукт, сервісне обслуговування спо-живачів).
2. Цінова політика, тобто ціноутворення (визначення оптових та роздрібних цін з урахуванням попиту та пропонування, форму-вання умов продажу, розробка системи знижок та інших стиму-люючих заходів).
3. Маркетингова політика комунікацій, котра забезпечує марке-тинг такими засобами товаропросування, зв'язку з покупцями (спо-живачами), як рекламування, стимулювання збуту, діяльність для створення престижу фірми і так званий особистий продаж, що мак-симально сприятиме заохоченню споживачів і покупців до купівлі.
4. Організація збуту, тобто розподілення (створення системи збуту, вибір каналів збуту, використання суто торговельних засобів, виконання логістичних операцій).
Отже, сучасний маркетинг функціонально складається з чоти-рьох блоків:*
прогнозування попиту;*
ціноутворення;*
маркетингові комунікації;*
організація збуту.
З удосконаленням діяльності на ринках збуту в умовах цивілізо-ваної економіки все більшого значення набуває третій блок — мар-кетингові комунікації.
Маркетингові комунікації — це вид соціальної діяльності для задоволення потреб у товарах, послугах та ідеях у процесі обміну на етапі встановлення зв'язків між споживачами та торгівцями, якими можуть бути виробники та посередники.
Традиційно встановлення зв'язків (відносин) між споживачами (покупцями) забезпечується:*
рекламуванням;*
стимулюванням збуту;*
розвитком зв'язків із громадськістю;*
просуванням продуктів, послуг та ідей через особистий продаж.
Рекламування — це складова маркетингу, що є неособистісним пред'явленням певній групі людей фактів щодо товарів, послуг та ідей у будь-якій формі. Ці послуги з рекламування мають бути оплачені.
Інакше кажучи, рекламування — це створення такого рекламно-го продукту, доведення його до потенційних покупців у такий спо-сіб, щоб вони зрозуміли, чим саме товар, послуга або ідея позитивно відрізняються від подібних до них, а виробник зміг перетворити цю новацію в капітал.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Реклама та маркетинг

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок