Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Фінансова діяльність фірми “Західтранссервіс”

Фінансова діяльність фірми “Західтранссервіс”

Назва:
Фінансова діяльність фірми “Західтранссервіс”
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,17 KB
Завантажень:
330
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Фінансова діяльність фірми “Західтранссервіс”


В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-гос-подарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінан-сових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господа-рювання.
Фінансову діяльність фірми “Західтранссервіс” спрямовано на вирішення та-ких основних завдань:—
фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської ді-яльності;—
пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;—
виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господа-рювання, бюджетом, банками;—
мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фі-нансування виробничого й соціального розвитку, збільшення влас-ного капіталу;—
контроль за ефективним, цільовим розподілом та використан-ням фінансових ресурсів.
Поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві спря-мовується на практичне втілення фінансового забезпечення підпри-ємницької діяльності, постійне підтримування платоспроможності на належному рівні.
Зміст поточної оперативної фінансової роботи на підприємстві полягає в такому:—
постійна робота зі споживачами стосовно розрахунків за ре-алізовану продукцію, роботи, послуги;—
своєчасні розрахунки за поставлені товарно-матеріальні цін-ності та послуги з постачальниками;—
забезпечення своєчасної сплати податків, інших обов'язкових платежів у бюджет та цільові фонди;—
своєчасне проведення розрахунків по заробітній платі;—
своєчасне погашення банківських кредитів та сплата від-сотків.
У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також ви-конання різного роду зобов'язань у грошовій формі відбуваються різноманітні розрахунки та платежі. Платежі також здійснюються за розподілу й перерозподілу грошових коштів.
Особливе місце займає грошовий оборот у процесі реалізації продукції. Фірма продає паливно-мастильні матеріали і отримує грошові кошти від продажу товару.
Оборот грошей супроводжує обмін товарів і послуг, коли здійс-нюється оплата за товар і гроші переходять від покупця до продав-ця.
Більша частина грошового обороту припадає на безготівковий оборот.
Грошовий оборот на фірмі пов'язаний з такими напрямками:—
забезпечення процесу виробництва (закупівля сировини, ма-теріалів, комплектуючих, виплата заробітної плати);—
реалізація продукції (робіт, послуг), тобто відшкодування ви-трат і формування доходів;—
сплата податків, обов'язкових відрахувань і зборів;—
забезпечення спільної діяльності підприємств;—
отримання і погашення кредитів і сплата відсотків за кредит кредитним установам.
Безготівковий грошовий оборот повністю здійснюється через банківські установи, в яких відкрито рахунки фірми.
Від правильної організації грошових розрахунків у цілому зале-жить оперативність їх здійснення, а відтак і фінансовий стан суб'єктів господарювання.
Розрахунки готівкою фірма проводить з оформленням таких документів: подат-кових накладних, прибуткових і видаткових касових ордерів, касово-го або товарного чека, квитанції, договору купівлі-продажу, актів про закупівлю товарів, виконання робіт (надання послуг) або інших доку-ментів, що засвідчують факти якоїсь діяльності, що підлягає оплаті.
Форми податкової накладної, ведення книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), порядок їх заповнення, а також сис-тему обліку цих операцій визначає Державна податкова адміністрація.
Здачу надлишкової готівки фірма проводять у порядку та у строки, встановлені відповідною установою банку. Ця готівка зарахо-вується на їхні рахунки. Коли ліміту залишку готівки взагалі не вста-новлено, усю наявну в касі готівку наприкінці дня треба здати в банк.
Усі надходження й видачі готівки в національній валюті фірми реєструють у касовій книзі.
Записи до касової книги проводяться касиром після одержання або видачі грошей за кожним прибутковим касовим ордером і видат-ковим документом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Фінансова діяльність фірми “Західтранссервіс”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок