Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Керування ризиками в проблемних ситуаціях

Керування ризиками в проблемних ситуаціях

Назва:
Керування ризиками в проблемних ситуаціях
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,69 KB
Завантажень:
444
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
Керування ризиками в проблемних ситуаціях


Ситуаційний менеджмент у значній частині розв'язуваних про-блем є ризиковим. У кризових ситуаціях виникає безліч ризиків, різ-номанітних за змістом, джерелом прояву, величиною імовірності і розміру можливих втрат і негативних наслідків для даного бізнесу, а іноді й економіки в цілому. Усе це зумовлює потребу створення сис-теми керування ризиком із залученням кваліфікованих «ризикових менеджерів» — фахівців з керування в ризикових ситуаціях.
Керування ризиком найбільш наочно можна розглянути на ме-тодологічній основі процесу вироблення і реалізації ризикових уп-равлінських рішень. Ризиковими, як уже відзначалося раніше, є рішення при відомій імовірності досягнення результату.
Нагадаємо, що цілеспрямований процес керування допускає ви-конання в логічній послідовності взаємозалежних управлінських функцій (управлінських робіт) з вирішення конкретної проблеми з використанням управлінських засобів і методів впливу на персонал, зайнятий у спільній виробничо-господарській діяльності. Тому ре-зультати процесу керування матеріалізуються в продукті і відбива-ються в підсумкових показниках і соціальних наслідках діяльності виробничо-господарської системи.
Управлінський ризик як багатофакторна категорія менеджменту досліджується в динаміці цілеспрямованого циклічного процесу ке-рування, що має інформаційні, тимчасові, організаційні, економічні, соціальні і правові параметри.
Інформаційний аспект процесу керування ризиком являє собою перетворення інформації про фактори і джерела невизначеності в інформацію про рівні імовірності здійснення умов невизначеності в процесах виробництва і реалізації продукції. Потім отримана інфор-мація перетвориться в інформацію про показники рівня ефективності чи неефективності результатів діяльності в умовах ризику і про нега-тивний вплив діяльності на екологічні і соціальні умови життя.
На схемі (рис. 2.8) наведені функції і засоби керування, що ха-рактеризують зміст процесу керування ризиком. Ліва сторона схеми (по вертикалі) відбиває стадії процесу вироблення і реалізації ризи-кових рішень.
Інформаційний аналіз містить роботи з моніторингу зовнішньо-го і внутрішнього середовища, з виявлення нових джерел ризику і ко-ректування відомих факторів, прояв яких залежить від умов, що змінюються.Діагностика ситуації визначається специфікою розв'язуваного завдання, основний акцент робиться на обліку причин, що виклика-ють зміни ризику, їхньому ранжируванні й оцінці втрат (вигод) при визначених параметрах ситуації. На даній стадії використовуються різні методи виміру й оцінки ризику (математичні, статистичні, інтуїтивні).
Розробка варіантів рішень як стадія процесу керування характе-ризується тим, що для кожного варіанта рішення розглядаються гра-ниці (межі) можливого негативного прояву ризику. Оцінка вироб-ляється за всіма змістовними аспектами ризику: економічним, соціальним, екологічним, організаційним, іміджовим, правовим.
Ухвалення рішення містить комплексне об'рунтування як само-го рішення, так і прийнятої разом з ним ймовірності і параметрів до-пустимого ризику.
Передбачається розробка системи відповідальності з керування ризиком.
Організація і реалізація включають види управлінської діяль-ності з реалізації ризик-рішення, у процесі якої виявляються нові ас-пекти прояву організаційного ризику (невиконання, затримок і т.п.), що вимагає оперативного вживання заходів. Контроль змін у параме-трах ризику і коректування можуть мати істотне значення в ситу-аційному менеджменті. Своєчасність реакцій і дій менеджера— го-ловна умова стабілізації ситуації і зниження загрози втрат.
Права сторона схеми містить основні засоби впливу, які викори-стовує менеджер при керуванні ризиком.
Стратегія керування — політика, що забезпечує правомірність і допустимість ризику конкретного виду в ризикових рішеннях, роз-роблюваних стосовно конкретних соціально-економічних систем і ситуацій.
Критерії вибору ризик-рішення передбачають розробку меж (границь) ризику і динаміку зміни втрат (збільшення, зниження) в за-лежності від обсягу продажів, розміру витрат, зміни цін, інфляції і т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Керування ризиками в проблемних ситуаціях

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок