Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Сутність конкурентоспроможності продукції і методичні підходи до її оцінювання

Сутність конкурентоспроможності продукції і методичні підходи до її оцінювання

Назва:
Сутність конкурентоспроможності продукції і методичні підходи до її оцінювання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,86 KB
Завантажень:
208
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Сутність конкурентоспроможності продукції і методичні підходи до її оцінювання


Конкурентоспроможність продукції:

це здатність продукції вирізнятись серед аналогічних товарів, які пропонують на ринку фірми-конкуренти;

це вирішальний фактор комерційного успіху продукції на розвиненому конкурентному ринку;

це комплекс споживчих і вартісних (цінових) характеритик товару, які визначають його успіх на ринку, тобто перевагу саме цього товару перед іншими в умовах широкогопропонування товарів-аналогів;

це специфічна властивість продукції, що спонукає споживачів до придбання саме цієї продукції при існуванні товарів-аналогів.
Конкурентоспроможність продукції — багатоаспектне поняття (набагато ширше від таких понять, як "якість товару" і "техніч-ний рівень товару"), яке означає відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживача не тільки за технічними, економічними та іншими характеристиками, а й за комерційними умовами його реалізації (ціна, терміни постачання, канали збуту, сервіс тощо). Часто якість та конкурентоспроможність вважають тотожними. Насправді на відміну від якості конкурентоспромож-ність товару визначається як сукупність тільки таких конкретних властивостей, що становлять інтерес для певного покупця і забез-печують задоволення конкретної потреби, а інші характеристики не враховуються. Існують й інші відмінності. Наприклад, з по-зицій якості для порівняння можна брати лише однорідні товари, тоді як з позицій оцінювання конкурентоспроможності (де за базу порівняння беруть конкретну потребу) можна порівнювати і не-
142днорідні товари, якщо вони пропонують інші можливості та спо-соби задоволення однієї й тієї самої потреби. При незмінності якісних характеристик конкурентоспроможність товару може змі-нюватись у дуже широких межах залежно від зміни цін, дій кон-курентів, кон'юнктури тощо. Конкурентоспроможність і якість — це концентроване вираження сукупності можливостей будь-якого виробника (і навіть країни) створювати, виготовляти та збувати продукцію і послуги. Для товаровиробників конкуренція має при-мусовий характер, оскільки змушує їх під загрозою витіснення з ринку постійно вдосконалювати якість продукції чи послуги.
В умовах розвиненого конкурентного ринку ефективним засобом розв'язання проблем якості та конкурентоспроможності товарів стає маркетинг. Це пояснюється тим, що конкурентоспроможність визначається тільки такими властивостями, які дають можливість найкраще задовольнити потребу споживача, а необхідну інформа-цію про поведінку покупця, стан попиту, властивості товарів кон-курентів тощо отримує і надає відділ (бюро) маркетингу.
Вивчати й оцінювати конкурентоспроможність товару слід си-стематично і безперервно, у тісному взаємозв'язку з етапами ЖЦТ для того, щоб своєчасно зафіксувати момент зниження показника конкурентоспроможності і прийняти відповідне рішення. Спо-чатку потрібно з'ясувати причини цього зниження, а вже потім відповідно до ситуації приймати рішення (наприклад, перейти до іншого сектора ринку, модернізувати товар, зняти його з вироб-ництва). Послідовність (етапи) такого оцінювання наведено на рис. 8.2 [33, с. 169]:

аналіз ринку і вибір найбільш конкурентоспроможного товару-зразка (еталона для порівняння);

визначення сукупності параметрів двох товарів для порівняння;

розрахунки інтегрального показника конкурентоспромож-ності оцінюваного товару.
Вибір найбільш конкурентоспроможного товару-зразка (етало-на для порівняння) має належати разом з аналізованим виробом до однієї групи товарів, відповідати певним умовам використан-ня й функціонального призначення, бути характерним для вибра-ного ринку, мати максимальні переваги для покупців. Зрозу-міло, що товар-еталон повинен повністю відповідати нормативним3ам майбутнього ринку, оскільки конкурентоспроможність в найширшому розумінні визначає можливість продажу товару на певному ринку. Конкурентоспроможною можна вважати продукцію з технічними параметрами і техніко-економічними показниками, ідентичними показникам проданого товару.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Сутність конкурентоспроможності продукції і методичні підходи до її оцінювання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок