Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

Назва:
Стратегічне управління як реалізація цільового підходу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,05 KB
Завантажень:
446
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ
Процес встановлення цілей не лише сприяє тому, що конкретні цілі розвитку підприємства досягаються з більшою ймовірністю, а й є також основою зменшення обсягів непотрібної діяльності, безладу, пасивності у виконанні загальних намірів. Система взаємопов’язаних, взаємопідтримуючих цілей передбачає наявність у ній різних за змістом, термі-нами, орієнтацією та механізмами досягнення цілей і задач. Стратегічні цілі охо-плюють зовнішній стан організації (ринкові характеристики підприємства, його конкурентоспроможність тощо), фінансові результати, яких підприємство бажає досягти (річна прибутковість, обіговість капіталу, рентабельність та інші ключо-ві фінансові та операційні показники, яких можна досягти в результаті виконан-ня обраної стратегії), інші характеристики підприємства, за допомогою яких мо-жна визначити його стратегічні успіхи. Ступінь усвідомлення та роль цілей дає змогу визначити різні типи управління.
Будь-яке управління передбачає досягнення цілей і в цьому кон-
тексті є цільовим.1 Відмінності полягають у методах усвідомлення, обгрунту-вання та визначення цілей, оскільки чим ясніша мета, тим більше впевненості в тому, що можна знайти способи її досягнення.
Однак нинішній стан економіки та окремих підприємств України такий, що майбутнє не дуже ясне, а цілі дещо розмиті, тому виникає небезпека за-хоплення проміжними, частковими, «сьогоднішніми» результатами, «управ-лінням для управління». Цільовий підхід, жорстко зорієнтований на перспек-тиву, потребує чіткого визначення цілей розвитку, шляхів їхнього досягнення, змін усіх компонентів виробничо-управлінських систем, які не-обхідні для забезпечення ефективних результатів.
Цільовий підхід — це система методів і методичних прийомів, що забезпе-чують постійну орієнтацію управлінської діяльності, планово-управлінських рішень, процесів виконання цих рішень, спрямованих на кінцеві результати, з урахуванням соціально-економічних характеристик, які постійно змінюються завдяки розвитку системи потреб, кількісних та якісних змін у виробничому потенціалі системи, відносно якої застосовується цільовий підхід.
Це не означає втрати уваги до поточної діяльності. Якщо не приділяти пе-вної уваги проміжним цілям діяльності, пов’язаній з їхнім досягненням, ви-никає загроза не досягти кінцевих результатів від зусиль і вкладень у розви-ток підприємства.
«Цільове управління, — зазначає Дж. Морісей, — ... потребує ясного і чі-ткого визначення цілей або бажаних результатів роботи, формування реаль-них програм їхнього досягнення та чіткої оцінки параметрів роботи шляхом вимірювання конкретних результатів на етапах досягнення поставлених ці-лей» [17].
Останніми роками найбільшого поширення «цільовий підхід до управлін-ня» набув у формі стратегічного управління, яке продемонструвало свою ефективність на процвітаючих підприємствах різного типу в усьому світі. Визначення концепції стратегічного управління передбачає формування сис-теми управління певного (стратегічного) типу з визначення мети як відправ-ної точки стратегічних дій.
РОЛЬ, ЗНАЧЕННЯ, СУТНІСТЬ І МІСЦЕ МЕТИ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
У менеджменті функцією цілевстановлення є функція планування, в про-цесі реалізації якої визначаються цілі та способи їхнього досягнення. Однак ціль не можна ототожнювати з планом або прогнозом (рис. 3.1). Прогноз, як уже зазначалося, визначає напрямок розвитку, ціль — найбільш прийнятний стан системи в межах цього напрямку, а план — шлях досягнення цілі, етапи та окремі «сходинки» руху до них. Мета потребує всебічної якісної оцінки майбутнього стану системи, для якої вона розробляється й має давати закін-чене та комплексне уявлення про майбутній стан системи.
Рис. 3.1. Схема циклу управління підприємством
Роль мети в управлінні
Встановлення мети це:
початок будь-якого управлінського впливу або дії, основний зміст планів;
основа побудови критеріїв, стандартів, нормативів, що використовуються для оцінки діяльності організації загалом, окремих її підсистем, робіт і вико-навців;
одна з основних складових, що застосовуються для виявлення проблем (порівнюються мета та досягнуті параметри системи, для якої встановлено мету; розрив між ними є полем «проблем», які треба розв’язати);
загальний, попередній варіант рішення, що задає джерела та «поле рі-шень», а також їхній зміст в узагальненому вигляді;
стрижень організаційно-практичної діяльності, оскільки усвідомлення ме-ти допомагає згуртувати персонал і мотивувати його на досягнення результа-ту.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок