Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Процес стратегічного маркетингового планування

Процес стратегічного маркетингового планування

Назва:
Процес стратегічного маркетингового планування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,76 KB
Завантажень:
351
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Процес стратегічного маркетингового планування


Зміст


Вступ
Тема даної курсової роботи – „Процес стратегічного маркетингового планування”.
Мета написання роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з сутністю та особливостями стратегічного маркетингового планування на підприємствах.
Основними завданнями при написанні роботи стали:
підбір та аналіз літературних та наукових джерел з маркетингу, стратегічного менеджменту тощо;
узагальнення отриманих даних;
оформлення результатів дослідження у вигляді дійсної курсової роботи.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що менеджмент фірми покликаний виконувати комплекс найважливіших функцій: постановка цілей, розробка планів, політики, методів, стратегії і тактичних прийомів. Планування - лише одна з цих функцій, але одна з найважливіших: план діяльності, чи бізнес-план компанії спрямовує діяльність фірми в цілому.
Стратегічне маркетингове планування - найважливіша частина загального планування в компанії, а процес стратегічного маркетингового планування повинний здійснюватися як частина загального процесу планування і складання бюджету фірми.
У плані маркетингу встановлюються ринкові цілі компанії і пропонуються методи їхнього здійснення. До нього не входять усі цілі і методи діяльності фірми. Крім маркетингових виділяють виробничі, фінансові і "кадрові" цілі. Жодну з них не можна розглядати ізольовано.
Повний корпоративний чи бізнес-план містить у собі ряд допоміжних планів, у тому числі генеральний план маркетингу компанії. Всі окремі плани повинні бути погоджені і скоординовані в єдиний корпоративний план.
При написанні роботи автором були використані підручники, монографії, наукові статті вітчизняних і зарубіжних фахівців з менеджменту, маркетингу, стратегії підприємства тощо.


Розділ 1. Поняття та сутність стратегічного маркетингового планування
1.1 Сутність довгострокового планування
Кожне підприємство, щоб забезпечити обґрунтування свого роз-витку, має оцінити перспективи. Довгострокове планування, що ви-користовує досить жорсткі моделі та методи, базується на гіпотезі про можливість людини передбачати та контролювати майбутнє.
Об'єктивні причини необхідності та можливості розширення планового горизонту поза межі року такі:
для соціалістичних країн з централізовано-плановою економі-кою — необхідність формування планового «стрижня», що забез-печував керованість будь-якого об'єкта в економіці, разом з адміні-стративними важелями;
для підприємств, що функціонували в ринковій економіці, — на-явність незаповнених ринків і низька конкуренція, що створювали можливості розвитку підприємств.
У 50-60-ті роки, крім того, вже було створено основний науково-методологічний апарат (з використанням економіко-математичних методів та ЕОМ), який давав змогу обробляти великі масиви інфор-мації, розробляти довгострокові прогнози розвитку зовнішнього економічного середовища функціонування фірми та формулювати на цій основі перспективні цілі розвитку підприємств.[15, c.21]
Основою довгострокового планування в ті роки були екстрапо-ляційні прогнози (побудовані на різних математичних моделях), що враховували фактори, які сприяли зростанню підприємства або об-межували його можливості. Найчастіше такими лімітуючими фак-торами вважали фінансові ресурси, що ними розпоряджалося під-приємство, та джерела, з яких можна було залучити додаткові інвестиції та займи. Таке планування майже не відрізнялося від тра-диційного бюджетування, тільки розрахунки велись на більш трива-лий час.
Формальні процедури довгострокового планування були розвит-ком процесу бюджетування, який застосовується та вдосконалюєть-ся на підприємствах усього світу впродовж кількох десятиліть. Дов-гострокове планування, показуючи перспективи розвитку, викорис-товувало різні варіанти екстраполяції, а згодом і складніші моделі очікуваного економічного зростання можливостей розвитку ринків тощо. З іншого боку, підприємство як об'єкт планового розвитку складається з підсистем різного типу: постачання, виробництво, збут, фінанси, інформація тощо, які для більш ефективної взаємодії, з метою отримання високих результатів діяльності підприємства за-галом потрібно заздалегідь проаналізувати, спроектувати на більш обґрунтованих засадах і включити до планів розвитку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Процес стратегічного маркетингового планування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок