Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Соціально-трудові відносини та кадрова політика на машино-будівному підприємстві

Соціально-трудові відносини та кадрова політика на машино-будівному підприємстві

Назва:
Соціально-трудові відносини та кадрова політика на машино-будівному підприємстві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,37 KB
Завантажень:
302
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Соціально-трудові відносини та кадрова політика на машино-будівному підприємстві


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає створення сучасного промислового комплексу, здатного стати запорукою її сталого економічного зростання. Промисловість є провідною сферою господарювання держави та визначає рівень її економічного розвитку, значною мірою обумовлює соціально-економічне становище суспільства. У зв’язку з цим постають завдання, пов’язані із забезпеченням промислових підприємств кваліфікованими працівниками, а опти-мальність пріоритетів та механізмів кадрового забезпечення розглядається як передумова виконання промисловим сектором економіки своїх функцій. Особливої гостроти ці питання набувають в розрізі машинобудівного комплексу, що обумов-люється його визначальною роллю щодо розвитку промисловості України в цілому.
Відповідність характеристик робочої сили машинобудівного підприємства його виробничим запитам досягається на основі проведення виваженої лінії кадрової політики. Ефективна кадрова політика машинобудівного підприємства повинна базуватись на реалізації системи  заходів соціально-економічного, соціально-культурного та соціально-психологічного характеру. Це вимагає створення та використання комплексного підходу щодо вирішення питань кадрової політики машинобудівного підприємства на основі розвитку теоретичної бази та висунення практичних рекомендацій у відповідності до реалій сучасних умов господарювання.
Ступінь розробки проблеми. Аналіз стану наукової розробки дисертаційної проблеми дозволяє стверджувати, що її окремі аспекти знайшли відображення у вітчизняній та зарубіжній науці. Вагомий внесок у вивчення теорії та практики реформування сфери кадрової політики внесли Бандур  С.І., Богиня  Д.П., Грішнова О.А., Гурне  В., Дмитренко Г.А., Дорогунцов  С.І., Магура М.І., Кібанов В.А., Козлова  О.В., Колот  А.М., Косбіль Г., Курба-това М.Б., Лилишенко  В.Г., Мілгром П., Новіков В.М., Пугачов В.П., Робертс Дж., Співак В.О., Щокін Г.В. та інші. Зокрема, ними сформовано підходи щодо трактування категорії “кадрова політика” в макро- та мікроекономічних розрізах, з’ясовано основні принципи сучасної кадрової політики, охарактеризовано сутність системи кадрової роботи та її елементи тощо. Окремі аспекти проблеми, пов’язані з функціонуванням ринку праці та його впливом на кадрові процеси, ґрунтовно висвітлені в роботах Долішнього М.І., Заяць Т.А., Злупка С.М., Кравченко І.С., Купалової Г.І., Лібанової Е.М., Лукінова І.І., Онікієнка В.В., Петрової І.Л., Пирожкова С.І., Стешенко В.А., Шаленко М.В. та інших вчених.
Поряд з цим, необхідно констатувати, що проблеми кадрової політики машинобудівного підприємства ще не стали об’єктом спеціального наукового дослідження. На особливу увагу заслуговують питання, які пов’язані зі створенням комплексного методологічного підходу щодо оптимізації процесів формування та реалізації кадрової політики сучасного машинобудівного підприємства.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилось у відповідності з науковою тематикою кафедри менеджменту та маркетингу Житомирського державного технологічного університету за темою “Розробка стратегії соціально-економічного розвитку регіону” (№ державної реєстрації 0102V006355).
Метою дослідження є розробка методологічних, методичних і прикладних засад формування та реалізації кадрової політики підприємств машинобудівного комплексу України. Досягнення сформованої мети передбачало розв’язання таких наукових завдань:
· з’ясувати сутність і мету, суб’єкт та об’єкт кадрової політики, їх роль та функції в процесі трансформації системи соціально-трудових відносин на машинобудівному підприємстві;
· розширити класифікацію типів кадрової політики машинобудівного підприємства з метою конкретизації системи критеріїв її оцінки;
· уточнити методологію та методику дослідження соціально-економічних аспектів кадрової політики машинобудівного підприємства;
· охарактеризувати соціально-психологічні фактори впливу в процесі трансформації сфери кадрової політики машинобудівного підприємства;
· визначити основні напрямки автоматизації функцій суб’єктів кадрової політики машинобудівного підприємства;
· запропонувати методичні та концептуальні засади формування і реалізації кадрової політики сучасного машинобудівного підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Соціально-трудові відносини та кадрова політика на машино-будівному підприємстві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок