Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Функція організації діяльності

Функція організації діяльності

Назва:
Функція організації діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,43 KB
Завантажень:
102
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ФУНКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Зміст організаційної функції в менеджменті
Делегування, відповідальність та повноваження
Поняття організаційної структури управління виробництвом, фактори, що її визначають
Основні класи організаційних структур управління виробництвом
Типи бюрократичних організаційних структур управління виробництвом, їх особливості, переваги та недоліки
Типи адаптивних організаційних структур управління виробництвом, їх особливості, переваги та недоліки
Принципи формування організаційних структур управління виробництвом
Розвиток організаційних структур управління виробництвом в сучасних умовах господарювання
1. ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ
Термін "організації “ в теорії менеджменту є одним з найуживаніших. Він використовується у таких значеннях:
^ як система, і зокрема, як система управління, що розглядається як єдиний організм;*
^ як стадія процесу управління, призначена для створення нової, або реорганізації чи ліквідації діючої системи;
^ як господарюючий суб'єкт тощо.
У широкому розумінні, термін "організація" означає певний порядок, а підвищення рівня організованості — впорядкування. Досягнутий порядок можна визнати повним, якщо в ньому знайшли практичне втілення чотири аспекти впорядкованості, які виходять з того, що визначені:
а) межі системи, тобто встановлено, скільки та які системоутворюючі оди-ниці вона охоплює;
б) змінні, які характеризують одиниці, що утворюють систему;
в) встановленні допустимі співвідношення між можливими кількісними значеннями змінних шляхом накладання обмежень на кожну з них;
г) спосіб дії кожної одиниці і схема їх взаємодії.
Сучасні крупні фірми — це національні та багатонаціональні компанії, які вкладають капітали в різні галузі і мають підприємства в багатьох країнах світу. У складі крупних фірм є десятки наукових лабораторій, складна система матеріально-технічного постачання та збуту, яка охоплює багато агентів, підприємства технічного обслуговування тощо. Для ефективного функціонування таких фірм необхідні, перш за все, досконалі внутрішні зв'язки. Об'єднання різних частин фірми в єдине ціле забезпечується організаційною функцією менеджменту.
Системний підхід у менеджменті розглядає організацію як множину взаємозв'язаних і певним чином упорядкованих компонентів, що забезпе-чує цілісність організації та її стосунки із зовнішнім середовищем.
Поняття "організація" охоплює такі взаємопов'язані елементи:
^ мету, завдання;
^ групування завдань для визначення видів робіт;*
^ групування видів робіт у відповідних підрозділах згідно з метою організації;
^ делегування повноважень, розподіл відповідальності й визначення кількості рівнів в ієрархії управління;
^ створення організаційного клімату, який спонукає працівників активно працювати для досягнення мети організації,
^ проектування системи комунікацій, здатної забезпечити прийняття ефективних рішень, їх контролю та координації;
^ побудова єдиної організаційної системи, що забезпечує внутрішнє узгоджен-ня всіх. елементів організації, адаптацію до змін зовнішнього середовища.
Склад організаційних функцій передбачає три основні фази, кожна з яких, в свою чергу, теж складається з трьох етапів (табл. 7. 1)':
Таблиця7. 1
Фази організаційного процесу
п/п |
Основні фази організаційного процесу |
Функції, що здійснюються в межах кожної фази
/ |
Фаза почину (ініціювання) бере початок від першого задуму організації до стадії реального формування апарату організації |
а) визначення завдань організації: б) визначення способів їх вирішення; в) забезпечення здійснення.
2 |
Фаза облаштування (координації) три-ває від початку формування до поточної діяльності |
а) визначення системи необхідних видів
діяльності; б) визначення складу виконавців; в) забезпечення стимулювання виконавців.
3 |
Фаза розпорядча (адміністрування) здій-снюється у сформованому апараті за ви-значеними напрямами як поточне керів-ництво діяльністю організації |
а) делегування повноважень та обов'язків; б) визначення змісту розпоряджень; в) забезпечення виконання розпоряджень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Функція організації діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок