Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Мета й основні функції менеджменту

Мета й основні функції менеджменту

Назва:
Мета й основні функції менеджменту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,97 KB
Завантажень:
310
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
Мета й основні функції менеджменту


Система керування і її функції, як було сказано вище, спрямо-вані на досягнення поставлених цілей підприємства.
Ставлячи перед організацією визначені цілі, керівництво підтверджує те, до чого організація прагне.
При визначенні мети діяльності зазвичай виникають такі ос-новні питання:*
які цілі вибрати й у якій послідовності їх поставити;*
наскільки актуальні такі цілі і як оцінюються можливості їхнього досягнення.
Намічаючи передбачувані цілі, необхідно виходити, насамперед, з думки тієї групи, заради якої організація і була утворена. На підприємстві це найчастіше думка власників, так що ціль тут може бути виражена в девізі: «Підприємство у своїй діяльності прагне до одержання прийнятного доходу для своїх власників». Тут підкрес-люється одержання прибутку тому, що залежнол від його розміру власники вирішують, чи вкладати їм свої капітали в дане підприємство і чи варто ризикувати.
З іншого боку, споживачі не хочуть віддавати свої гроші власни-кам, але вони готові платити роздрібну ціну за товари, що, на їхній погляд, можуть задовольнити їхні потреби.
Усю сукупність цілей організації можна розділити на чотири ви-ди чи блоки: економічні, науково-технічні, виробничо-комерційні і соціальні.
Економічна мета — одержання розрахункової величини прибут-ку від реалізації продукції чи послуг.
Науково-технічна мета — забезпечення заданого рівня про-дукції і науково-технічних розробок, а також підвищення продуктив-ності праці за рахунок удосконалювання технології.
Виробничо-комерційна мета — виробництво і реалізація про-дукції чи послуг у заданому обсязі і з заданою ритмічністю.Соціальна мета — досягнення заданого ступеня задоволення соціальних потреб працівників, охорони праці і природоохоронних заходів.
На рис. 1.3. представлене ієрархічне розгортання групи цілей у трьох рівнях.
Останній, третій рівень цілей носить характер підцілей чи за-вдань і, в свою чергу, може мати ієрархічну структуру.
Мета, підцілі, завдання більш низького рівня повинні носити підтримуючий характер запланованих результатів більш високого рівня і нести в собі велику конкретність і вимірність.
Мета — це конкретні кінцеві стани і бажаний реально здійсненний результат, якого прагне домогтися група, працюючи разом.
Актуальність мети необхідно перевіряти щорічно чи в міру зміни основних факторів. Нестабільність різних зовнішніх і внутрішніх явищ змушує керівництво гнучко відноситися до постав-лених завдань.В організацій можуть бути різноманітні цілі. Державні органи, вузи і некомерційні лікарні не прагнуть діставати прибуток, але їх хвилюють витрати. І це повинно знаходити своє відображення в на-борі цілей.
Великі організації мають багато цілей, малі підприємства — од-ну чи трохи. Але поставлені цілі будь-якої організації повинні врахо-вуватися всіма керівниками різних рангів при наступних уп-равлінських рішеннях.
Аналогічні вимоги пред'являються і до структурних підрозділів даної фірми.
Прийняті цілі і завдання повинні повідомлятися членам ор-ганізації (а іноді і колективно прийматися), що є могутнім ме-ханізмом спонукання до праці, тому що він дає можливість членам організації знати, до чого вони повинні прагнути і яку вигоду одер-жать при досягненні поставлених цілей.
З позиції «чистого» керівника менеджмент являє собою набір дій, їхню сукупність з керівництва людьми і виробництвом з метою досягнення запланованих результатів (цілей) підприємства. Ці дії, точніше кажучи, види впливів на об'єкт керування і являють собою функції менеджменту (рис. 1.4).
Аналіз — найважливіша функція менеджменту. Він складається з дослідження економічних процесів, що відбувалися на самім підприємстві в минулому, умов зовнішнього середовища в сього-денні і встановлює тенденції розвитку фірми, загрози і можливості, а також проблеми, що підлягають вирішенню. Аналіз передує вироб-ленню рішення і є основою для прогнозування і планування.
Планування полягає у визначенні напрямків, цілей, пропорцій, темпів виконання виробничих процесів і являє собою вибір дій на визначений період часу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Мета й основні функції менеджменту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок