Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості та конкурентоспроможності

Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості та конкурентоспроможності

Назва:
Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості та конкурентоспроможності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,40 KB
Завантажень:
217
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат
Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості та конкурентоспроможності


Успішність діяльності різних підприємств та галузей економі-ки на внутрішньому і зовнішньому ринках цілком залежить від того, якою мірою їх продукція або послуги відповідають стандар-там якості. Тому проблема забезпечення і підвищення якості про-дукції актуальна для всіх країн і підприємств і від її вирішення значною мірою залежать ефективність діяльності і національної економіки. При цьому необхідно враховувати, що підвищення якості продукції — завдання довгострокове і безперервне. Рівень якості продукції не може бути величиною сталою. Вироби залиша-ються технічно прогресивними, зручними доти, поки їх не змінять на нові, досконаліші, що зумовлюється науково-технічним прогре-сом в науці і техніці. З розвитком науково-технічного прогресу проблема якості не спрощується, а навпаки, ускладнюється. Тому вирішувати її традиційними методами, тобто лише шляхом конт-ролю за якістю готової продукції, практично неможливо.
Стандартизація в техніці є своєрідним відбиттям об'єктивних законів еволюції технічних засобів і матеріалів. Вона є не вольо-вим актом, а неминучим наслідком добору засобів, методів і мате-ріалів, що забезпечують високу якість продукції на певному рівні розвитку науки і техніки. З роками з'являються нові методи ви-робництва і матеріали, що спричинює заміну старих стандартів новими. Основна мета цього безперервного процесу — створюва-ти на будь-якому етапі економічного розвитку суспільства якісні вироби.
Об'єктивні закони розвитку техніки і промисловості неминуче потребують стандартизації, яка є запорукою найвищої якості про-дукції, що може бути досягнута на певному історичному етапі.
Тому розвиток стандартизації нерозривно пов'язаний з управ-лінням якістю виробництва. Вплив стандартизації на підвищення якості продукції реалізується, як правило, через комплексну роз-робку стандартів на сировину і матеріали, напівфабрикати, комп-лектуюче обладнання, оснащення та готову продукцію, а також встановленням у стандартах технологічних вимог і показників якості, єдиних методів випробувань і засобів контролю.
Завдяки стандартизації суспільство має можливість свідомо керувати своєю економічною і технічною політикою, домагаючись випуску виробів високої якості. Ось чому жодне суспільство не може існувати без технічного законодавства та нормативних доку-ментів, які регламентують правила, процеси, методи виготовлен-ня та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров'я і майна людей та навколишнього середовища. Стандар-тизація саме і є тією діяльністю, яка виконує ці функції.
Стандартизація:

це незамінний засіб забезпечення сумісності, уніфікації, ти-пізації, надійності техніки та інформаційних мереж, норм
безпеки й екологічних вимог, єдності характеристик і властивостей якості продукції, робіт, процесів та послуг;

це діяльність, спрямована на досягнення впорядкованостів певній галузі, що базується на нормативних документахта технічному законодавстві за допомогою встановленняположень для загального використання, тобто стандартів.
Стандарт — нормативний документ, розроблений на основі уз-годження більшості заінтересованих сторін і прийнятий держав-ним органом або затверджений підприємством, в якому встанов-люються (для всебічного і багаторазового використання) загальні принципи і характеристики, вимоги і методи, що стосуються пев-них об'єктів стандартизації.
Розглянемо об'єкти державної стандартизації.
1. Організаційно-методичні та загальнотехнічні об'єкти:

організація діяльності зі стандартизації;

термінологічні системи різних сфер знань і діяльності;

класифікація і кодування техніко-економічної та соціальної інформації;

системи і методи забезпечення якості та контролю якості вимірювань, аналізу), методи випробувань;

метрологічне забезпечення (метрологічні норми, правила, вимоги, організація робіт);

вимоги техніки безпеки, гігієни праці, ергономіки, технічної естетики;

системи технічної та іншої документації загального використання, єдина технічна мова;

системи величин та одиниць;

типорозмірні ряди і типові конструкції виробів загальномашинобудівного застосування (підшипники, кріплення,інструменти, деталі тощо);

інформаційні технології, включаючи програмні та технічні засоби інформаційних систем загального призна-чення;

достовірні довідкові дані про властивості речовин та матеріалів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості та конкурентоспроможності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок