Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Керівництво та лідерство в організації

Керівництво та лідерство в організації

Назва:
Керівництво та лідерство в організації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,31 KB
Завантажень:
222
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Керівництво та лідерство в організації
Сутність, основні засади керівництва
Стилі керівництва
Ситуаційні підходи до керівництва
Кожен керівник відповідно до особливостей характе-ру, кваліфікації, досвіду та націленості на досягнення результатів обирає лише йому притаманний стиль керів-ництва. При цьому успішним керівництвом можна вва-жати таке, за якого існують налагоджені стосунки між управлінцями та їх підлеглими, ініціативність праців-ників у досягненні визначених цілей, дієві системи за-охочення і всі ці процеси протікають в атмосфері добро-зичливості та взаємопідтримки.
1. Сутність, основні засади керівництва
Керівництво є об'єднувальною функцією менеджмен-ту, яка пронизує всі управлінські процеси в організації.
Керівництво — вид управлінської діяльності, який на засадах лі-дерства та влади забезпечує виконання функцій менеджменту, фор-мування методів менеджменту та їх трансформацію в управлінські рішення шляхом використання комунікацій.
Місце керівництва в процесі менеджменту показано на рис 14.1.
Центральною фігурою в системі менеджменту кож-ної організації є менеджер-керівник, який керує орга-нізацією (підприємством), конкретним видом діяльності, функцією, підрозділом, службою, групою людей тощо. Сильне та ефективне керівництво сприяє створенню атмо сфери взаємоучасті, максимальному розкриттю потенці-алу кожного працівника, зосереджує зусилля колекти-ву на досягненні цілей організації.
Його основою є вміло побудовані взаємовідносини керівника з підлеглими.
Забезпечення ефективного керівництва базується на:—
ініціативності;—
інформованості;—
відстоювані власної думки;—
прийнятті рішень;—
розв'язанні конфліктних ситуацій;—
критичному аналізі.
Рис. 14.1. Місце керівництва у процесі менеджменту
Усі розглянуті елементи є взаємопов'язаними.
Завдання керівника полягає в оптимальному підборі персоналу, створенні чіткої організаційної структури управління підприємством, визначенні загального напря-му діяльності організації, координуванні роботи, бороть-бі з непродуктивними витратами часу, спрямуванні зу-силь колективу на оволодіння методиками інтенсивної роботи, поліпшення якості праці тощо.
Основою керівництва є лідерст-во, влада і вплив.
Ситуаційний підхід до керівництва. Базується на з'ясу-ванні того, які стилі поведінки та особисті якості керів-ника найповніше відповідають конкретним ситуаціям. До ситуаційних факторів належать: потреби та особисті якості підлеглих, структурованість завдання, вимоги і вплив середовища, інформація, якою володіє керівник тощо. Тому для з'ясування залежності між стилем керів-ництва, привабливістю і продуктивністю праці важли-вими є не тільки взаємовідносини керівників і підлег-лих, а й ситуація загалом.
2. Стилі керівництва
У процесі управлінської діяльності керівник виробляє певні способи, важелі та механізми впливу на підлеглих, які в сукупності формують стиль керівництва.
Стиль керівництва — сукупність способів, прийомів та механізмів владного і лідерського впливу на підлеглих з метою забезпечення виконання ними завдань та досягнення цілей організації.
Стиль керівництва залежить від обсягу делегованих повноважень, використовуваних форм влади, турботи про людські стосунки, виконання завдань організації тощо.
Авторитарний (автократичний) стиль керівництва. У його основі — володіння керівником значною владою, що створює можливості для нав'язування своєї волі ви-конавцям. Спрямований цей стиль на потреби низького рівня. Автократ централізує повноваження, структурує роботу підлеглих, унеможливлює вільне прийняття ни-ми рішень, здійснює психологічний тиск, нерідко вда-ється до погроз. Якщо він використовує винагороди, то його називають доброзичливим автократом.
Демократичний (ліберальний) стиль керівництва. Апе-лює до потреб більш високого рівня (у причетності, орі-єнтації на високі цілі, автономії та самовираженні). Йо-го характеризують високий рівень децентралізації пов-новажень, вільне прийняття рішень і виконання завдань, оцінювання роботи після її завершення, турбота про за-безпечення працівників необхідними ресурсами, відповід-ність цілей організації та цілей груп працівників.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Керівництво та лідерство в організації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок