Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Ринок, його сутність. Попит і пропозиція.

Ринок, його сутність. Попит і пропозиція.

Назва:
Ринок, його сутність. Попит і пропозиція.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,39 KB
Завантажень:
154
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Ринок, його сутність. Попит і пропозиція.
Поняття ринку, як економічної категорії вже розглядалося в попередньому розділі, але давши тільки визначення терміна не можливо осягнути всю суть ринку.
Ринок є настільки складним явищем, що не одне століття найвидатніші економісти не могли повністю осягнути його значення для економіки.
Зародився ринок тоді, коли виник первинний поділ праці, коли в первісному суспільстві обмін певними продуктами людської діяльності став необхідністю. Основними причинами виникнення ринку, які зумовили появу ринку як такого стали :
Суспільний розподіл праці. За допомогою розподілу праці досягається обмін діяльністю, внаслідок чого працівник певного виду конкретної праці дістає можливість користуватися продуктами будь-якого іншого конкретного виду праці.
Спеціалізація— форма суспільного розподілу праці, як між різними галузями і сферами суспільного виробництва, так і всередині підприємства на різних стадіях виробничого процесу.
Природна обмеженість виробничих можливостей людини. Навіть найздібніша людина може виробити лише невелику кількість благ. Обмежені в суспільстві не тільки виробничі можливості людини, але і всі інші чинники виробництва (земля, техніка, сировина). Їх загальна кількість має межі, а застосування в якій-небудь одній сфері виключає можливості такого ж виробничого використання в іншій. У економічній теорії це явище отримало назва закону обмеженості ресурсів. Обмеженість ресурсів долається за допомогою обміну одного продукту на іншій через ринок.
Економічна відособленість товаровиробників, щоб вони могли вільно розпоряджатися результатами своєї праці. Благами обмінюються повністю незалежні, автономні в ухваленні господарських рішень виробники. Економічна відособленість означає, що тільки сам виробник вирішує, яку продукцію виготовляти, як її виготовляти, кому і де продавати.
Можливість (свобода) для кожного економічного суб'єкта забезпечувати свої інтереси. Ринок припускає свободу конкурентної поведінки, свободу господарювання, захист інтересів конкретного товаровиробника. (3)
На кожному етапі розвитку людського суспільства ринок мав свої особливості. Сучасний ринок — це певна сукупність економічних відносин між домашніми господарствами, різними типами фірм та організацій (насамперед крупними компаніями) і державою (у тому числі над-національними органами) з приводу купівлі товарів і послуг у сфе-рі обігу та механізм забезпечення цього процесу відповідно до законів товарного виробництва і грошового обігу.(6)
Суть ринку можна визначити проаналізувавши функції, які він виконує. До основних функцій ринку відносять:
остаточне визначення вартості товарів і послуг та їх реалі-зація, перетворення продукту праці на товар. Ця функція може бути названа ціноутворюючою;
забезпечення безперервності процесу суспільного відтво-рення (зокрема зв'язку між виробництвом і споживанням), фор-мування цілісної національної економічної системи та її зв'язку з іншими національними економіками в масштабі світового рин-ку. Цю функцію можна назвати відтворювальною, оскільки з її допомогою здійснюється оборот сукупного суспільного продукту та його складових частин;
спонукання виробників товарів і послуг знижувати індиві-дуальні витрати порівняно із суспільно необхідними, підвищен-ня суспільної корисності товарів і послуг, їх якості та споживчих властивостей. Це спонукаюча функція;
регулюючий вплив на економіку загалом, на пропорції між різними сферами та галузями економіки, приведення у відповід-ність платоспроможного попиту й пропозиції, нагромадження й споживання та інших пропорцій. Це :
регулююча функція. Внас-лідок цього ринок не знає дефіциту, товарного голоду та інших негативних явищ, властивих командно-адмістративній системі;
сприяння контролю споживачів за виробництвом, вирів-нювання цін, або контролююча функція;
функція посилення конкуренції між виробниками товарів і послуг у межах окремих країн і світового господарства;
функція санації, тобто очищення економічної системи від неефективних і нежиттєздатних підприємств через механізм кон-куренції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Ринок, його сутність. Попит і пропозиція.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок