Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Організування як загальна функція менеджменту

Організування як загальна функція менеджменту

Назва:
Організування як загальна функція менеджменту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,89 KB
Завантажень:
459
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
Організування як загальна функція менеджменту


Організування як функція менеджменту - це процес створення структури підприємства, яка дає можливість людям ефективно працю-вати разом для досягнення спільної мети. Отже, попередньою умовою для створення структури підприємства є формування стратегії, а основна мета організаційної функції в менеджменті - забезпечити пе-рехід від стратегії до структури.
Організовування – вид управілнської діяльності, який відображає процес формування структури управління організацією.
Організаційну функцію часто розглядають як процес розподілу обов'язків і координацію зусиль персоналу для забезпечення макси-мальної продуктивності у досягненні наперед визначеної мети діяльності.
Практичним результатом виконання організаційної функції є:*
затвердження структури виробництва, структури органів уп-равління, схеми взаємозв'язків між підрозділами;*
регламентація функцій, підфункцій, робіт і операцій, встановлен-ня прав й обов'язків органів управління та службових осіб;*
затвердження положень, інструкцій;*
підбір, розстановка кадрів і формування штатів працівників у ке-руючій та керованій системах.
Організовування базується на трьох категоріях:
- повноваження;
- відповідальність;
- делегування
Повноваження об'єднують вище керівництво з нижчими рівнями працюючих і забезпечують можливість розподілу та координування завдань. Засобом, за допомогою яко-го керівництво встановлює стосунки між рівнями повноважень, є деле-гування. Організаційний процес неможливо зрозуміти без попередньо-го розгляду делегування та пов'язаних з ним повноважень і відповідальності.
Делегування - це передавання завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання. Делегування є засобом, за допомогою якого керівництво розподіляє серед співробітників чис-ленні завдання, які повинні виконуватись для досягнення мети орга-нізації. Якщо завдання не делегується іншим працівникам, керівник змушений виконувати його сам. Тому делегування - це акт, який пе-ретворює людину в керівника.
Відповідальність - це зобов'язання виконувати поставлені зав-дання та відповідати за їх позитивне вирішення. Фактично, індивід ук-ладає контракт з організацією на виконання певних завдань в обмін на отримання визначеної винагороди. Відповідальність означає, що працівник відповідає за результати виконання завдання перед тим, хто передає йому повноваження.
Делегування реалізується лише у випадку прийняття повнова-жень, і власне відповідальність не може бути делегована. Керівник не може розмежовувати відповідальність, передаючи її підлеглим. Хоча особа, на яку покладена відповідальність за вирішення певного зав-дання, не повинна виконувати його особисто, вона залишається відповідальною за якісне завершення роботи.
Повноваження - це обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати зусилля деяких її працівників на виконан-ня певних завдань. Повноваження делегуються посаді, а не особі., який займає її в даний момент. В організації межі повноважень визна-чаються політикою, процедурами, правилами та посадовими інструк-ціями, які викладаються письмово або передаються підлеглому усно. Межі повноважень розширюються у напряму більш високих рівнів управління організацією. Більша частина повноважень керівника ви-значається традиціями, культурними стереотипами та звичаями сус-пільства, в якому організація функціонує. Люди підкоряються наказам керівника частково тому, що це визначається як соціальне прийнятна поведінка. Ці фактори, з одного боку, обмежують повноваження, а з іншого, - підтримують їх. Керівники не можуть делегувати повноваження, які суперечать законам або культурним цінностям, в крайньому разі, на тривалий термін.
Повноваження та владу частково ототожнюють. Повноваження визначаються як делеговане, обмежене, притаманне даній посаді право використовувати ресурси організації. На відміну від цього, влада - це реальна здатність діяти або можливість впливати на ситуацію (тобто, можна мати владу, не маючи повноважень).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Організування як загальна функція менеджменту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок