Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Стисла історія підприємства ВАТ "Вiнницька обласна друкарня", важливі події його розвитку

Стисла історія підприємства ВАТ "Вiнницька обласна друкарня", важливі події його розвитку

Назва:
Стисла історія підприємства ВАТ "Вiнницька обласна друкарня", важливі події його розвитку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,44 KB
Завантажень:
293
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Стисла історія підприємства ВАТ "Вiнницька обласна друкарня", важливі події його розвитку


ВАТ "Вiнницька обласна друкарня" має 136-лiтню iсторiю. Iсторiя пiдприємства розпочиналася з 1869р., коли в м. Вiнницi була вiдкрита перша друкарня. Потiм були створенi ще 7 друкарень, якi об'єдналися з 1923р. В "Вiнницьку державну друкарню".
1 сiчня 1947р. пiдприємство було перейменовано в "Вiнницьку обласну друкарню". 24 квiтня 1993р.рiшенням N403 Виконкому Вiнницької Ради народних депутатiв зареєстровано Орендне пiдприємство "Вiнницька обласна друкарня".
З 1995р. Пiдприємство шляхом приватизацiї перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницька обласна друкарня"
Інформація про організаційну структуру емітента
Основним видом дiяльностi ВАТ "Вiнницька обласна друкарня" є виробництво полiграфiчної продукцiї. Для забезпечення виробництва на пiдприємствi створенi слiдуючi структурнi пiдроздiли
-- дiльниця пiдготовки паперу
-- друкарська дiльниця
-- комп'ютерне вiддiлення
-- допомiжнi виробничi пiдроздiли, механiчна майстерня, господ.дiльниця.
На пiдприємствi також створенi пiдроздiли, якi займаються торгiвельною дiяльнiстю.
Магазин "Гуртовня" оптово-роздрiбна
Редакцiйно-видавничий вiддiл друкарнi займається видавництвом книжкової продукцiї та газети "Новини Вiнниччини".
ВАТ "Вiнницька обласна друкарня" щодо входження до асоцiацiй, корпорацiй,консорцiумiв, концернiв та iнших об'єднань та за галузевими, територiальними та iншими принципами, та ознаками не належить i не входить.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництва також не має та не створювала.


Опис обраної облікової політики
Для ведення бухгалтерського облiку застосовується план рахункiв, активiв, капiталу зобов'язань i господарських операцiй затверджений наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 30.11.1999р. За N291.
Витяг з аудиторського висновку
Облiкова полiтика. Фiнансовi звiти ВАТ "Вiнницька обласна друкарня" складенi на пiдставi нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, якi не протирiчать чинним Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку.
Аудиторська фiрма "Контролiнг-Аудит 96" на пiдставi даних перевiрки та проведеного аналiзу фiнансово майнового стану акцiонерного товариства пiдтверджує, що надана товариством iнформацiя свiдчить про вiдповiдальнiсть фiнансово-господарської дiяльностi дiюччччому законодавству. Бухгалтерський облiк вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам. За винятком обмежень, якi зазначенi вище, фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних даних бухгалтерського облiку та у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та у всiх суттєвих аспектах достовiрно i повно подає фiнансову iнформацiю про товариство. Станом на 31.12.2004р. По результатам операцiй за перiод 01 сiчня 2004р. по 31грудня 2004р. Згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi.
Даний висновок складений у вiдповiдностi з вимогами та мiжнародними нормами, затвердженими Аудиторською палатою України, норматив 700 "Аудиторський висновок профiнансову звiтнiсть та 800 "Аудиторський висновок при виконаннi завдань з аудиту спецiального призначення".
Інформація про основні види продукції або послуг
АТ "вiнницька обласна друкарня" виробляє таку продукцiю:
- книжкову-журнальну
- образотворчу продукцiю
- етикетну продукцiю
- бланковi та аркушевi вироби
- штампи та печатки
- виготовлення клiше
- виготовлення плiвок
- рекламнi послуги
- пiдприємство надає послуги по порiзцi.
В перспективi пiдприємство планує розширити випуск етикетної продукцiї, надання послуг з друку картонажної тари, товару народного споживання з запровадженням друко-штрихового кодування.
Інформація щодо істотних проблем
Нестача обiгових коштiв примушує пiдприємство брати кредити банку на поповнення обiгових коштiв, для закупки паперу та полiграфiчних матерiалiв. Виплаченi вiдсотки за отриманi кредити складають в витратах на виробництвi 3,6%.
Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій
Документальна перевiрка проводилась.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 Реферат на тему: Стисла історія підприємства ВАТ "Вiнницька обласна друкарня", важливі події його розвитку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок