Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Ринок праці івано-франківщини: тендерні особливості

Загрузка...

Ринок праці івано-франківщини: тендерні особливості

Назва:
Ринок праці івано-франківщини: тендерні особливості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,13 KB
Завантажень:
227
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
ринок праці івано-франківщини: тендерні особливості
особливості гендерної політики на ринку праці Івано-Франківщини, розглядається вікова диспропорція на користь жінок і, відповідно, вища їх зайнятість та рівень без-робіття. Зазначено, що рівень оплати праці жінок майже на третину нижчий, ніж чо-ловіків. Хоча в загальній кількості держав-них службовців області переважають жінки, водночас їхнє представництво значно змен-шується з підвищенням категорії посад, і навпаки - невисокі посади обіймають саме жінки.
Ключові слова: гендерна рівність, три-валість життя, рівень освіченості, зайня-тість, вікова структура, безробіття, умо-ви та оплата праці.
І. Вступ. Рівень цивілізації суспільства визначається становищем у ньому жінки. Ген-дерна рівність - це проблема рівного доступу до ресурсів, влади, всіх сфер життєдіяльності, рівних можливостей щодо самореалізації, в тому числі професійної, незалежно від статі [1,6]. Україна, враховуючи тендерний фактор, посідає досить високу позицію у світі (59 місце). Проте більш глибокий аналіз показує високий рівень освіти жінок та значне пере-вищення їх тривалості життя над чоловіками [2, 414-415, 482]. Рівень освіченості жінок віком старше 15 років практично дорівнює відповідному показнику чоловіків (відповід-но 99,2% і 99,7%), а сукупний відсоток жінок, які вступили до навчальних закладів усіх рівнів, навіть перевищує цей показник для чоловіків (87% проти 84%).
Водночас дуже значними є відмінності в очікуваній тривалості життя при народженні. За даними 2005 року ці показники становили: 72,5 роки для жінок і 60,1 роки для чоловіків, тобто розрив перевищував 12 років на користь жінок. З іншого боку, значні тендерні диспро-порції на користь чоловіків спостерігаються в рівні доходів. Хоча дискримінація в оплаті праці існує навіть у високорозвинутих краї-нах світу, де при рівному внеску жінки отри-мують дохід менший, ніж чоловіки, в Україні тендерний розрив у рівні доходів дуже висо-кий. Розрахунковий показник доходу, що за-роблений в Україні жінками, становив (за ПКС) 3891дол. США, а чоловіками - відпові-дно 7329дол. Отже, середні доходи чоловіків перевищували середні доходи жінок майже в 2 рази, [снування таких значних відмінностей у рівні доходів є невиправданим з огляду на рівність освітньо-кваліфікаційного потенціа-лу жінок і чоловіків та високий рівень еконо-мічної активності та зайнятості жінок.
II. Постановка завдання. Метою статті є дослідження стану тендерних особливостей на ринку праці Івано-Франківщини та шляхи
формування основних напрямів надання жінкам рівних з чоловіками можливостей у суспільно-політичній, культурній діяльності,
у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці і винагороді за неї.
III. Результати дослідження. Чисельність постійного населення Івано-Франківщини на 1 січня 2006 року становила 1386,2 тис. осіб.
Частка жінок в загальній кількості за останні 15 років не змінилась і складала 52,8 % або 732,6 тисячі, в тому числі в містах - 309,3, в селах —423,3 тисячі осіб [3, 281].
Аналіз вікової структури показує, що у віко-вих трупах від 0 до 21 року та 25-38 років кількість чоловіків більша, ніж жінок, адже хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток (за 2005 рік відповідно 7646 і 7348). Однак, починаючи з 39 років і дальше, жінки за чи-сельністю випереджають чоловіків. Спостер-ігається нерівномірність в чисельності чо-ловіків і жінок в працездатному віці та стар-шому за працездатний. Так, у працездатному віці жінок є на 6,7% більше, ніж чоловіків цієї вікової групи, а у віці старшому за працездат-ний жінок нараховується у 2,2 раза більше, ніж чоловіків [3, 291]. Внаслідок таких диспро-порцій в цілому по області на 1000 жінок при-падає 892 чоловіки. При цьому середній вік жінок складає 40 років проти 35 років у чо-ловіків.
Є різниця і в тривалості життя чоловіків і жінок. В середньому жінки живуть 75 років, тоді як чоловіки - 65. Станом на 1 січня 2006 року в області проживало 427 жінок віком 95 років і старше і лише 104 чоловіки такого ж віку [3, 299].
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Ринок праці івано-франківщини: тендерні особливості

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок