Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Процес товаропостачання на промисловому ринку і його учасники

Процес товаропостачання на промисловому ринку і його учасники

Назва:
Процес товаропостачання на промисловому ринку і його учасники
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,04 KB
Завантажень:
372
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Процес товаропостачання на промисловому ринку і його учасники


Основні потоки товарів надходять від підприємств добувної галузі промисловості через підприємства обробної галузі до спо-живачів. Значно менша частина товарів рухається у зворотному напрямі (наприклад, капітальне устаткування, допоміжні матері-али), тобто від підприємств обробної галузі до підприємств добув-ної. Проте між окремими підприємствами цих галузей відбуваєть-ся постійний обмін напівфабрикатами, готовими матеріалами, агрегатами тощо.
Основними постачальниками ТВП є промислові та гірничовидобувні підприємства, а основними споживачами — промислові підприємства (транспортні, будівельні, торговельні та фінансові), державні установи і некомерційні організації.
Промислові підприємства купують різні товари для виробниц-тва товарної продукції і перепродажу її іншим споживачам. Тор-говельні посередники (підприємства оптової торгівлі) закупову-ють великі партії промислових товарів з метою оптової реалізації, а також складські приміщення, транспортні засоби, використову-ють страхові послуги тощо. Підприємства роздрібної торгівлі по-требують складських приміщень, устаткувань, засобів реклами тощо. Державні установи і організації купують значну кількість товарів (у тому числі послуг) для забезпечення діяльності дер-жавних сфер економіки — військової, транспортної, зв'язку тощо, а також для формування матеріально-технічної бази міністерств і відомств, урядових та муніципальних установ.
На відміну від командно-адміністративної системи, коли мате-ріально-технічне постачання здійснювалося централізовано через Держплан та Держпостач (керівники не мали змоги самостійно приймати рішення), у теперішніх умовах господарювання від ме-неджерів підприємств вимагається прийняття обгрунтованих самостінних рішень щодо постачання, у тому числі визначення розмі-ру партії закупки, її вартості, якості матеріалів чи сировини тощо. А це, у свою чергу, потребує створення відповідних відділів по-стачання. Кількість працюючих у відділі закупівель залежить від розміру підприємства, його номенклатури, а також від різноманіт-ності та обсягів промислових товарів, які воно закуповує.
Відділ постачання функціонує на основі інформації, отриманої від відділу розробки нових товарів. До найважливіших функцій цього підрозділу входять:

аналіз специфікацій і визначення на його основі критеріїв
відбору постачальників;

проведення рейтингу постачальників;

прийняття рішення про вибір постачальника, розсилання
заявок;

відвідування підприємств-постачальників з метою перевірки
їх відповідності вимогам, які висуває підприємство;

проведення переговорів з постачальниками;

перевірка якості товарів, одержаних від постачальників;

оцінювання ефективності роботи з постачальниками;

оперативна робота з організації процесу постачання.
Розрізняють такі організаційні структури закупівельного від-ділу (відділу постачання): централізовану, децентралізовану та змішану.
Застосування централізованої структури полегшує стандарти-зацію товарів, що закуповуються, сприяє оперативнішому оформ-ленню замовлення, підвищенню якості замовлень і прискоренню доставки (наприклад, поєднанням функцій кількох відділів), по-легшує контроль процесу постачання тощо.
Використання децентралізованої структури передбачає відпо-відальність керівництва відділу постачання за забезпечення при-бутковості та обгрунтування витрат, дає можливість чітко контро-лювати обсяги та якість товарів, здійснювати унікальні закупки в ринкових умовах, що швидко змінюються, тощо.
Організація постачання товарів для забезпечення ефективного функціонування промислових підприємств у ринкових умовах має виняткове значення. Від цього залежить формування виробничих витрат, оскільки витрати на обладнання, сировину, матеріали тощо становлять значну частину витрат Тому чітка організація закупівель є основним резервом зниження витрат ви-
робництва, що, у свою чергу, є передумовою забезпечення стійких конкурентних позицій.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Процес товаропостачання на промисловому ринку і його учасники

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок